บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น ความน่าจะเป็น


ความน่าจะเป็น ม.5

ความน่าจะเป็น ก่อนเรียนเรื่องนี้ควรเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ก่อน ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การสร้างเหตุการณ์ใหม่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการอิสระ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นแบบทวินาม


สรุปความน่าจะเป็น

สรุปความน่าจะเป็น ก่อนเรียนเรื่องนี้ควรเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ และเรื่องเซตก่อน ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การสร้างเหตุการณ์ใหม่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการอิสระ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นแบบทวินาม พร้อมทำข้อสอบความน่าจะเป็น


ข้อสอบ O-Net ความน่าจะเป็น

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ของบทเรียน ความน่าจะเป็น มีคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ โดยชุดแรกๆจะง่ายกว่าชุดหลังๆ ค่อยๆลองฝึกทำไปตามความยากง่ายนะคะ


สรุปความน่าจะเป็น PAT1

สรุปเนื้อหาความน่าจะเป็นแบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทความน่าจะเป็น พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


ความน่าจะเป็น ม.3

ความน่าจะเป็นที่จะได้เรียนในชั้น ม.3 จะเน้นไปที่การหาจำนวนแซมเปิลสเปซ จำนวนเหตุการณ์ และการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ซึ่งจะไม่เน้นการใช้สูตรในการคำนวณ จะเน้นให้เขียนแจกแจงสมาชิกแทนค่ะ ดังนั้นโจทย์จะยังไม่ซับซ้อนมาก ซึ่งเราจะเรียนความน่าจะเป็นกันอย่างละเอียดอีกครั้งในระดับ ม.ปลายค่ะ


สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น

สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น ความน่าจะเป็นเป็นบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง สามารถนึกภาพตามได้ เช่น การโยนเหรียญ การหยิบลูกบอล เนื้อหาที่ได้เรียนในระดับชั้น ม.ต้น โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้พี่โต๋ได้สรุปเป็นสูตรที่ใช้บ่อย เอาไว้ช่วยหาจำนวนวิธีของเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะ


ความน่าจะเป็น ม.4

ความน่าจะเป็น ก่อนเรียนเรื่องนี้ควรเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ก่อน ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การสร้างเหตุการณ์ใหม่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการอิสระ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นแบบทวินาม


ความน่าจะเป็น ม.3

ความน่าจะเป็นที่จะได้เรียนในชั้น ม.3 จะเน้นไปที่การหาจำนวนแซมเปิลสเปซ จำนวนเหตุการณ์ และการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ซึ่งจะไม่เน้นการใช้สูตรในการคำนวณ จะเน้นให้เขียนแจกแจงสมาชิกแทนค่ะ ดังนั้นโจทย์จะยังไม่ซับซ้อนมาก ซึ่งเราจะเรียนความน่าจะเป็นกันอย่างละเอียดอีกครั้งในระดับ ม.ปลายค่ะ


ความน่าจะเป็น ม.5

ความน่าจะเป็น ก่อนเรียนเรื่องนี้ควรเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ก่อน ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การสร้างเหตุการณ์ใหม่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการอิสระ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นแบบทวินาม

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ความน่าจะเป็น


 

ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น

อธิบายเรื่อง ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม (Random Experiment) แซมเปิลสเปซ (Sample Space) เหตุการณ์ (Event) พร้อมตัวอย่าง


 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สมบัติของความน่าจะเป็น พร้อมตัวอย่าง


 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระ

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระ เหตุการณ์อิสระ (Independent Events) พร้อมตัวอย่าง


 

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability) พร้อมตัวอย่าง


 

ความน่าจะเป็นแบบทวินาม

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นแบบทวินาม (Binomial Probability) การทดลองแบบทวินาม พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาความน่าจะเป็น

vdo สรุปเนื้อหาความน่าจะเป็นสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ (Sample Space=S) เหตุการณ์ (Event=E) การสร้างเหตุการณ์ใหม่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สมบัติของความน่าจะเป็น พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบความน่าจะเป็น ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ ความน่าจะเป็น ชุด A ข้อ 1-10 ข้อสอบความน่าจะเป็นทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบความน่าจะเป็น ชุด B

vdo เฉลยข้อสอบ ความน่าจะเป็น ชุด B ข้อ 11-18 ข้อสอบความน่าจะเป็นทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบความน่าจะเป็น ชุด C

vdo เฉลยข้อสอบ ความน่าจะเป็น ชุด C ข้อ 19-25 ข้อสอบความน่าจะเป็นทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบความน่าจะเป็น ชุด D

vdo เฉลยข้อสอบ ความน่าจะเป็น ชุด D ข้อ 26-30 ข้อสอบความน่าจะเป็นทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ความน่าจะเป็น


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 1

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 2

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 3

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 3


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 4

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 4


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 5

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 5


 

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 6

ข้อสอบ O-Net เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 6


 

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 4

บทสนทนาเกี่ยวกับความน่าจะเป็น


บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

การบ้านคณิต ความน่าจะเป็น

ตำแหน่งแรก เลือกคนได้ 5 วิธี ตำแหน่งที่สอง เลือกคนได้ 4 วิธี ตำแหน่งที่สาม เลือกคนได้ 3 วิธี รวมได้ 543 = 60 วิธี #ตอบค่ะ

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ONET ข้อสอบจะไม่ยากมากค่ะ เนื้อหาตามลิสด้านล่างเลยค่ะ เซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การให้เหตุผล --->> ดูจากตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง --->> ให้ดูที่ expo ตรีโกณมิติ สถิติ 1-2 (การหาค่ากลาง, การวัดตำแหน่งของข้อมูล, การการกระจายของข้อมูล) ลำดับและอนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็น (ควรเรียน เรียงสับเปลี่ยนก่อนด้วย โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากค่ะ) ปล. ถ้าพบว่ามีไรเพิ่มเติมจะมาโพสบอกอีกรอบค่ะ

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน

สี่เหลี่ยมก็คือใช้ 4 จุดค่ะ เลือกแค่ 4 จุด ก็จะได้สี่เหลี่ยมค่ะ ตรงนี้คิดแล้วก็คือ จำนวนวิธี แล้วเอาไปเข้าสูตรความน่าจะเป็นค่ะ P(E) = n(E)n(S)

[ข้อสอบ O-Net ม.6] ความน่าจะเป็น

ช่วงนี้หลายๆ คนคงเตรียมสอบ O-Net อยู่ วันนี้เลือกข้อสอบเก่า O-Net มาฝากให้คิดกันค่ะ ลองฝึกทำกันนะคะ เป็นเรื่องความน่าจะเป็นค่ะ พี่เฉลยให้ด้านล่าง ค่ะ โจทย์ : โยนเ...

โจทย์เมทริกซ์ เรียงสับเปลี่ยน และความน่าจะเป็นครับ

1.ให้ Aเป็นเมทริกซ์ ขนาด 3X3 และ det(A)= 2 จงหาdet(adj(adj(A)) 2.งานเลี้ยงหนึ่งมีคน 50 คน ทุกคนต่างก็จับมือกันแค่ 3 ครั้ง จงหาว่าจะมีการจับมีกันกี่ครั้ง 3.กำหนดให้ n(U)=5โดยมีเลขคู่ 2 จำน...

โยนเหรียญ ความน่าจะเป็น คิดเเบบ ม.3

จากการโยนเหรียญบาท 3 อัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะหงายด้านหัวอย่างน้อย 2 อันเป็นเท่าใด 0.125 0.25 0.50 0.75 โยนเหรียญ 3 ครั้ง sample space ได้ 8 วิธี คือ HHH , HHT, HTH, HTT, TTT, TTH , THT , THH อยากได้...

วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

สทศ. ได้เผยแพร่สถิติชุดนี้ออกมา ให้เราได้เห็นจุดอ่อนหลายๆอย่างของเด็กไทย ซึ่งจริงๆแล้วเด็กไทยทำไม่ได้เพราะอ่อนเองหรือว่าข้อสอบกำกวมก็ไม่อาจทราบได้ แต...

ความน่าจะเป็นม.4

เรื่องความน่าจะเป็นจัดไว้อยู่ใน ม.5 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m5/

ข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น

กรณีที่หาข้อถูกหรือผิด ทั้งแบบถูกผิด2ตัวเลือก กับ แบบ4ตัวเลือก ถ้ามันถ้าทั้งสองแบรวมกันจะมีความน่าจะเป็นท่าไหร่. เราต้องแยกคิดเป็นกรณีไปแล้นเอาผลลัพธ์มาบอกกันหรือว่าต้องทำยังไงค่ะ

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

อีกข้อนึงค่ะ มีสลาก6ใบ มีหมายเลข1ถึง6กำกับไว้ ให้สุ่มหยิบสลาก2ครั้งๆละใบ. ถ้าครั้งแรกได้เลขคู่ให้ใส่สลากใบนั้นกลับคืนก่อนหยิบครั้งสอง แต่ถ้าครั้งแรกได้เลขคี่ก็หยิบครั้งที่สองได้เลย โดยไม่ต้องใส่สลากกลับคืน. ความน่าจะเป็นที่จะหยิบสลากครั้งที่สองเป็นเลขคู่มาค่าเท่ากับเท่าไร

ขอถามหน่อยครับ โจทย์ที่โรงเรียนเรื่องความน่าจะเป็นครับ

1.ในลิ้นชักมีถุงเท้าอยู่ 4 คู่ เป็นถุงเท้าสีดำ 2 คู่ และถุงเท้าสีขาวสองคู่ ถ้าทำการทดลองสุ่มโดยหยิบถุงเท้ามา2คู่ ให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าทั้งสองคู...

อยากจะทราบคำติบโจทข้อนี้หน่อยครับ ความน่าจะเป็น

ไม่เข้าใจว่าจะหาำตอบยังไง ขอบคุณครับ

ประวัตินักคณิตศาสตร์ ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์

ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat) คริสตศักราช 1601-1665 ประวัติปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ Pierreเกิดติดเมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1601 และสิ้นชีวิตที่เมือง Castres ในปี 1665 บิดาเป็นคนค้าขายเ...

[ประกาศ] หน้าตาเว็ปเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วครับ

อยากให้มีแบบลงเป็นบทๆไปอ่ะค่ะ เพราะว่าคอร์สของพี่มันไม่ตรงกับที่โรงเรียนหนูสอน อย่างม.5 หนูเรียนความน่าจะเป็น ฟังชั่นก์เอ็กโพเน็นเชียลและรอการิทึ่ม ตรีโกณ จำนวนเชิงซ้อน แล้วลำดับอนุกรมกับสถิติหนูจะเรียนตอนม.6อ่ะค่ะ ช่วยเอาไปพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ถามการบ้านเรื่องความน่าจะเป็น​ ม.4​

ข้อนี้ต้องทำยังไงหรอครับต้องเรียงสับเปลี่ยนหรือจัดหมู่ครับ มีชาย3คนหญิง4คนนำมาจัดแถวเป็นแถวตรงโดยจัดให้​ชายอยู่หัวและหางแถวอยู่เสมอ

การบ้าน ความน่าจะเป็น

ข้อสอบฉบับหนึ่งมี 10 ข้อ ให้ตอบเพียง 8 ข้อโดยที่จะต้องทำอย่างน้อยสามข้อ จาก 4 ข้อแรก อยากทราบว่าจะมีวิธีเลือกทำได้ทั้งหมดกี่วิธี??

ถามการบ้านความน่าจะเป็น ม.3 ค่ะ

มีหนังสือคฌิต 3 เล่ม และ หนังสือ อังกฤษ 7 เล่ม นำมาจัดเรียงกันแบบสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่หนังสือคฌิตสองเล่มจะไม่อยู่ติดกัน

ถามเรื่องการบ้าน เรื่องความน่าจะเป็นค่ะ (ไม่ทราบว่าอาจารย์คิดโจทย์ผิดหรือหน

โจทย์มีอยู่ว่า จากการโยนเหรียญบาท 12 เหรียญ โดยโยนเหรียญพร้อมกัน ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญ มีทั้งหมดกี่วิธี และมีกี่วิธีที่ไม่ซ้ำกัน (งงตรงโดยไม่ซ้ำกันค่ะ)

โจทย์ความน่าจะเป็น

1.กล่องใบหนึ่งใส่บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษจากคำว่าmathematicsให้หาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นสระ 2.ในการสอบวิชาคณิตศาตร์และภาษาไทยของนักเรียนห้องหนึ่งจำนวน40คนมีผู้สอบผ่านวิชาคณิต15คนและสอบผ่านวิชาภาษาไทย20คนในจำนวนนี้มีผู้ที่สอบผ่านทั้งสองวิชา8คนถ้าสุ่ใเลือกนักเรียนมา1คนความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านทั้งสองวิชานี้เป็นเท่าไร

ดาวน์โหลดชีท

พี่ค่ะ ขอชีท ลำดับอนุกรม ความน่าจะเป็น สถิติ หน่อยค่ะ หนูจะสอบแล้ว ^^ แล้วถ้าโปรหมด หนูจะเรียนต่อยังไง TT

ความน่าจะเป็นในการสุ่มหยิบสีเสื้อ

พี่โต๋และทีมงานเด็กทาเร้น ผมมีโจทย์มาถามครับ เสื้อ 4 สีๆละ 4 ตัว มีขนาด S, M, L, XL สุ่มหยิบออกมา 4 ตัว จงหาความน่าจะเป็นที่ได้เสื้อสีเดียวกัน 2 ตัว??

ถามค่ะ ความน่าจะเป็น

ข้อ 2 ให้คิดกลับด้าน ต้องเข้าใจก่อนว่า อย่างน้อย 2 ฉบับ แปลว่า 2,3,4 ได้หมดนะ ดังนั้นจะมีหลายกรณีมากเลย คิดตรงๆ จะยากค่ะ ให้คิดกลับด้าน วิธีที่มี จม อย่างน้อย 2 ฉบับ = วิธีทั้งหมด - วิธีที่มี จม ฉบับเดียว ที่ได้นี่คือ เหตุการณ์ค่ะ ถ้าต้องการความน่าจะเป็นเอาไปเข้าสูตรค่ะ

อีกข้อนะคะ เรื่องความน่าจะเป็นคะพี่โต๋

ีน้องกราฟ ถูกค่ะ เฉลย ดูที่รูปเลยค่ะ คิดเลขแล้วได้ 16

สอบถาม

น้อง นู๋แพนด้า เรื่องความน่าจะเป็น เนื้อหาของม.ปลาย เรียนได้ที่นี่ค่ะ อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/17-probability/

ความน่าจะเป็น ม.6 ค่ะ

ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้จะทำยังไงคะ ขอเพิ่มอีกข้อนะคะ ...

ถามหน่อยครับ โจทย์ความน่าจะเป็น

1.มีลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีเขียว 3 ลูก ต้องการจัดลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 2 ลูก และสีขาว 2 ลูก และสีเขียว 2 ลูก มาเรียงเป็นวงกลม จะจัดได้กี่วิธี 2.ในการสัมภาษ...

ถามการบ้านคะ เรื่องความน่าจะเป็น

จงหาจำนวนวิธีเรียงลำดับอักษรในคำว่าSTATISTICS

ความน่าจะเป็น + คอมบินาทอริก คืออะไรคะ

พี่โต๋คะ กลุ่มของหนูบนเฟสเพิ่งโหวตบทที่ยากที่สุดของคณิต ม.ปลายกัน แล้วได้ผลอย่างข้างล่างนี้ ความน่าจะเป็น + คอมบินาทอริกนำโด่งมาเลย มันมีบทนี้ด้วยหรือคะ ปกติเห็นแต่บทความน่าจะเป็น ไม่เห็นมีบทไหนเกี่ยวกับเรื่องคอมบินาทอริกเลย รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความน่าจะเป็น

หยิบไพ่5ใจากไพ่52ใบจะหยิบได้กี่วิธีถ้า 1) ได้ไพ่5ใบเป็นไพ่เรียงกันตามลำดับ 2)ได้ไพ่5ใบ เป็นไพ่ชุดเดียวกันและเรียงกันตามลำดับ

ความน่าจะเป็น

Pค = 2Pก = 2Pข ตรงนี้ได้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะ เขียนเป็นอัตราส่วนง่ายๆ และใช้ความรู้ว่า ความน่าจะเป็นจะต้องมีค่าเท่ากับ 1 ค่ะ ทอนค่าเข้าไป สุดท้ายก็ค่อยมาดูว่าโจทย์ถาม ความน่าจะเป็นของตัวไหนค่ะ

Q-5443 ความน่าจะเป็น ม.3

Q-5443 ในการเลือกตัวเลข 2 ตัว โดยไม่เจาะจงจากตัวเลข 5 ตัว คือ 1, 2, 3, 4, 5 โดยเลือกทีละตัว และไม่ให้ตัวเลขซ้ำกัน ความน่าจะเป็นที่จะได้ ผลบวกของแต้มของเลขทั้งสอง เป็น 6 ตร...

มีติวสอบ smart 1 ไหมคะ

มีสอน มีติว ที่จะสอบเข้า smart 1 ไหมคะ ??? ตอนนี้ยังไม่มีคอร์สเฉพาะสำหรับ SMART I ครับ เพราะว่า SMART I จะมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่ Dektalent เทพเฉพาะคณิตศาสตร์ ยังไม...

โจทย์ความน่าจะเป็น งง มาก ไม่ค่อยเข้าใจ

จากการทอดลูกเต๋าสองลูกโดยลูกที่หนึ่งเป็นสีเขียว อีกลูกหนึ่งเป็นสีฟ้า ให้ E1 เป็นเหตุการณ์ลูกเต๋าสีเขียวได้แต้มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 และลูกเต๋าสีฟ้าได้แต้มเท่ากับ 5 ให้ E2 เป็นเหตุการณ์ลูกเต๋าสีเขียวได้แต้มเท่ากับ 4 และลูกเต๋าสีฟ้าได้แต้มเท่ากับ 2 หรือ 5

ความน่าจะเป็น(การจัดลำดับ)

พี่ครับช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้มั้ยครับ ชาย 6 คนและหญิง 6 คน นั่งรอบโต๊ะกลมโดยให้ชาย3คน นั่งสลับกับหญิง3คน จะได้กี่วิธี

สอบถามเรื่องคอร์สอินเทนซีทค่ะ

พี่โต๋ค่ะ อยากถามว่า ทำไมบางเรื่องถึง ไม่มีชีทให้ดาวน์โหลดค่ะ สถิติ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ความน่าจะเป็น อ่ะค่ะ ไม่เห็นมีชีทให้ดาวน์โหลด

กฎการนับ ความน่าจะเป็น

ในการแข่งขันเป่ายิ้งฉุบระหว่างนาย A กับ นาย B โดยมีกติกาว่า ถ้าใครชนะ 2 ครั้งติดกันหรือชนะรวมกัน 4 ครั้งก่อน จะเป็นผู้ชนะ อยากทราบว่าจะมีวิธีเล่นเกมกี่วิธี แก้ปัญหาข้อนี้โดยใช้กฎการนับทำยังไงคะ ?

ถามโจทย์เรื่องความน่าจะเป็นค่ะ

มีหนังสือต่างกัน 24 เล่ม แบ่งเป็น คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ ,เคมีและชีวะ วิชาละ 6 เล่ม นำมาเรียงบนชั้นหนังสือเป็นแนวเส้นตรง จะทำได้กี่วิธี ถ้า 1.สลับวิชากันทีละ 1 เล่ม 2.สลับวิชากันทีละ 2 เล่ม 3.สลับวิชากันทีละ 3 เล่ม 4.สลับวิชากันทีละ 4 เล่ม 5.สลับวิชากันทีละ 6 เล่ม ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โจทย์ความน่าจะเป็น

คือ หนูคิดโจทย์เองค่ะเพื่อส่งครูแต่หนูคิดโจทย์ได้แต่คำนวณไม่ได้ ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ มีซุ้มขนาดเล็ก 3x3 ม. ซึ่งมีลูกโป่งเรียงอยู่ในแต่ละชั้น โดยมีลูกโป่งสีแดง 3ลูกสีเขียว3ลูกและสีเหลือง 3 ลูก ซึ่งผู้เล่นจะได้รับลูกดอก 4 ดอก ผู้เล่นจะชนะก็ต่อเมื่อสามารถปาลูกโป่งแต่ละสีแตกอย่างละลูก จึงจะได้รางวัลความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นจะชนะมีเท่าไหร่

คำถามจากแบบทดสอบท้ายคลิป C189

แบบทดสอบเรื่องความน่าจะเป็นมีอยู่3ข้อที่ทำไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจครับ แล้วในนั้นก็ไม่มีเฉลยด้วย รบกวรอธิบายให้หน่อยนะครับ มีลูกบอลในกล่อง 10 ลูก เป็นสีแดง 5...

การบ้านความน่าจะเป็น

กำหนด a={a ,b, c} และ b={4,5} ถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b จงหาความน่าจะเป็นที่ r จะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b >>>>>เกี่ยวกับความน่าจะเป็น P(E) =n(s) n(e)

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ถ้าโยนลูกเต๋าเที่ยงตรง สีแดง 1 ลูก และสีน้ำเงิน 1 ลูก พร้อมกัน แล้วความน่าจะเป็นที่ผลรวมของลูกเต๋าทั้งสองมากกว่า 8 หรือ ลูกเต๋าสีน้ำงเงินออกแต้มสีน้ำเงินมากกว่า 4 เท่ากับเท่าไร มีวิธีคิดยังไงค่ะ ?

เรื่องความน่าจะเป็น

หยิบลูกบอลอย่างสุ่ม จากกล่องใบหนึ่งซึ่งมีลูกบอลสีแดง 6 ลูก และสีดำ 4 ลูก และไม่ใส่คืนก่อนที่จะหยิบครั้งต่อไป จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลครั้งที่สองได้สีแดง เมื่อทราบครั้งแรกหยิบได้ลูกบอลสีแดง #เริ่มต้นคิดยังไงอะคะ เราต้องหาอะไรก่อนอะค่ะ ?

โจทย์ข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น

ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกันถ้า A แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้งสองลูกขึ้นหน้าต่างกัน และ B แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มไม่น้อยกว่า 10 หรือขึ้นหน้าเหมือนกันแล้ว A +B เท่ากับข้อใด

พี่โต๋ งง แบบฝึกเรื่องเซตค่ะ

นู๋งงแบบฝึกเรื่องเซตคอร์สอินเทน ข้อ 8 อะค่ะ ขอแบบระเอียดเลยยย นุ๋งง แห่ะๆๆถามอีก ทำไมเฉลยเรื่องเชตมีไม่ครบอ่า คะ ...

ถามความน่าจะเป็น คร้าบบ

จัดคน 3 คน สมชาย สมคิด และสมศรี นั่งเก้าอี้ 8 ตัวที่วางเรียงเป็นแถวตรง ความน่าจะเป็นที่สมศรีได้นั่งกลางติดกับสมชายและสมคิดเสมอ เท่ากับเท่าใด

โจทย์ความน่าจะเป็นค่ะ

อาจาย์ที่โรงเรียนบอกว่าเรื่องความน่าจะเป็นมันทำไม่ยากแต่อย่าคิดมากเกินไป เดี๋ยวคิดไม่ออก

Q-1253 Q-1269 ครับ

Q-1269 ถ้าทำตรงๆ จะยาก เพราะต้องแยกคิด (ถ้ามีซ้าย 1 คน,2 คน, 3 คน, 4คน) ให้เอา วิธีทั้งหมด - วิธีที่ไม่มีซ้ายในกลุ่มค่ะ แทนค่ะ ง่ายกว่าเยอะเลย ความน่าจะเป็น = (12เลือก5) - (8เลือก5)(12เลือก5)

20 สาขาวิชาสุดแปลก ที่มีอยู่จริง!!

20 สาขาวิชาสุดแปลก สอนจริง...เรียนจริง ปริญญามิกกี้เม้าส์!!! แนะนำครับ ส่งลูกส่งหลานเรียน :lol::lol: ลูกใครหลานใครหรือท่านใด ยังไม่รู้จะเรียนอะไร พิจารณาคณะพวกนี้ดู...

ถามหน่อยนะครับ เรื่องความน่าจะเป็น

ข้อ1.มีจดหมาย 3 ฉบับ ตู้ไปรษณีย์ 6 ตู้ จะทิ้งจดหลายลงตู้ไปรษณีย์ โดยมีจดหมายไม่ต่ำกว่า 2 ฉบับ อยู่ตู้เดียวกันจะได้กี่วิธี ข้อ2. มีเสื้ 8 ตัว กางเกง 7 ตัว และเข็มขัด 4 เส้น จะมีวิธีแต่งตัวเป็นชุดต่างๆ ได้กี่วิธี ข้อ3. มีวิธีจัดคน 8 คน ให้นั่งเก้าอี้ 3 ตัว ที่จัดเรียงเป็นแนวตรง ได้กี่วิธี ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

โจทย์ความน่าจะเป็นค่าาา

เด็ก4คน แต่ละคนมีไม้ยาว1นิ้ว 1ท่อน ยาว2นิ้ว 1 ท่อน หากเด็กแต่ละคนสุ่มเลือกไม้ของตัวเองมา1ท่อน แล้วเอามาประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม จงหาความน่าจะเป็นที่รูปสี่เหลี่ยทดังกล่าวปีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ถามเรื่องความน่าจะเป็นค่ะ

นักเรียนห้องหนึ่งมี 42 คน โรงเรียนจัดตรวจสุขภาพประจำปี พบว่ามีนักเรียนที่ฟันผุ 20 คน สายตาผิดปกติ 8 คน และมีนักเรียนซึ่งฟันไม่ผุ และสายตาไม่ผิดปกติจำนวน 17 คน จงหา 1.ความน่าจะเป็นที่สุ่มชื่อนักเรียน 1 ชื่อ แล้วได้ชื่อของคนที่ฟันผุและสายตาผิดปกติ 2.ความน่าจะเป็นที่สุ่มชื่อนักเรียน 1 ชื่อ แล้วได้ชื่อของคนที่ฟันผุแต่สายตาปกติ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

สอบ O-net เรียนคอร์สไหนดี ?

เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ลำดับและอนุกรม (จำกัด) ความน่าจะเป็น สถิติ แนะนำให้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะ เพราะเป็นเรื่องที่ควรเรียนก่อนเรื่องฟังก์ชัน

ถามโจทย์ความน่าจะเป็นค่ะ

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาว 4 ลูก และสีแดง 5 ลูก โดยลูกบอลแต่ละลูกไม่เหมือนกัน ถ้าให้ ก, ข และ ค สุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องนี้คนละลูก โดยให้นาย ก หยิบก่อนตามด้วยนาย ข และนาย ค ตามลำดับ แต่ละคนมีสิทธิ์หยิบได้เพียงครั้งเดียว ถ้ามีกติกาว่าใครหยิบได้สีขาวคนแรกจะได้รับรางวัล ความน่าจะเป็นที่นาย ข ได้รับรางวัลเท่ากับเท่าใด

ถามโจทย์ความน่าจะเป็นครับ

ข้อ 37 คิดแบบปกติไม่สนว่าเป็นวงกลมรึเล่าครับ เพราะเลือกคนออกมา ไม่ได้จัดหมู่

ถามโจทย์ความน่าจะเป็นม.5ค่ะ

จังหวัดหนึ่งมีผู้แทนได้ n คน แต่มีคนสมัครมากกว่าจำนวนผู้แทนที่จังหวัดมีได้อยู่ 1คน ถ้าราษฎรคนหนึ่ง ซึ่งจะต้องเลือกผู้แทนอย่างน้อย1คน มีวิธีเลือกผู้แทนทั้งหมด62วิธีจงหาว่าจังหวัดนี้มีผู้แทนได้กี่คน

ถามการบ้านสถิติครับ

โรงงานแห่งหนึ่งมีตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตว่าง 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครและมีผู้สมัครทั้งสิ้น4คน คือ นาย A น.สB นายC และนายD โดยที่โอกาสที่นาย C และนาย D จะได้งานเท่ากัน โอกาศของน.ส B จะได้งานเป็นครึ่งหนึ่งของนายC โอกาศของนาย A จะได้งานเป็น 2 เท่าของนายC จงหาความน่าจะเป็นของ แต่ละคนที่จะได้รับคัดเลือก ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต (ซิกมาP(X=x)=1)

โจทย์ Q-2133 ใน pre PAT1

ในลิ้นชักมีถุงเท้าสีขาว 4 คู่ สีดำ 3 คู่ และสีน้ำเงิน 2 คู่ แต่ไม่ได้จัดเรียงไว้เป็นคู่ๆ ถ้าสุ่มหยิบถุงเท้ามา 2 ข้าง ความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าสีเดียวกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ต้องเลือกสีก่อน เช่น มีสามสีเลือกหนึ่งสีก่อนอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามการบ้าน เรื่องความน่าจะเป็นค่ะ

ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานครชุมสายหนึ่ง ประกอบด้วยเลข7ตัว และเลขสามตัวแรกเป็น 394,395,396,397ตามลำดับ จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดของชุมสายแห่งนี้จะมีกี่หมายเลข

สอบถามเรื่องความน่าจะเป็น ( C276 )

จะถามว่า 15.00 ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 2 อะครับ ตัวหารไม่ต้องคูณ 2! ที่เป็นตัวซ้ำเพิ่มหรอครับ

โจทย์เหตุการณ์ จับฉลาก และการหยิบลูกบอล

อยู่ ม.3 ให้ทำแบบแจกนับเอานะ แล้วจะหาอะไรคะ โจทย์ยังไม่ได้บอกเลย จะหาเหตุการณ์ หรือ จะหาความน่าจะเป็น ลองไปดูโจทย์มาใหม่นะคะ

ความน่าจะเป็น ขอแนวคิดด้วยครับ

จากวิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรคำว่า police ที่แตกต่างกันโดยไม่คำนึงถึงความหมายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ตัวอักษรที่เป็นสระอยู่แยกกันมีค่าเท่ากับข้อใด

ความน่าจะเป็น

ในการศึกษาคนกลุ่มหนึ่ง500คน พบว่า 150คนเป็นโรคตา 120คนเป็นโรคฟัน 110คน เป็นโรคกระเพาะอาหาร 50คนเป็นโรคตาและฟัน 30คนเป็นโรคฟันและโรคกระเพาะอาหาร 20คนเป็นโรคตาและโรคกระเพาะอาหาร 5คนเป็นทั้งสามโรค สุ่มเลือกคน1คจาก500คนนี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ 1)คนที่ถูกเลือกเป็นโรคตา หรือโรคฟัน หรือโรคกระเพาะอาหาร 2)คนที่ถูกเลือกไม่เป็นโรคใดเลยในสามโรคนี้ >>>>>เกี่ยวกับความน่าจะเป็น P(E) =n(s) n(e)

ถามโจทย์ความน่าจะเป็น Q-2162

ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูกหนึ่งครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มรวมเป็น 7 โดยที่มี ลูกเต๋าลูกหนึ่งขึ้นแต้มไม่น้อยกว่า 4 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้... คำตอบที่พี่เฉลยคือ 1/6 นั่นคือ 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1 แต่สงสัยว่าโยนลูกเต๋าพร้อมกัน 2 ลูกที่คิดลำดับความสำคัญของหน้าลูกเต๋าด้วยเหรอครับ คือผมคิดว่า 1,6 กับ 6,1 เป็นรูปแบบเดียวกันเสียอีก (เพราะไม่ได้โยนทีละครั้ง) รบกวนตอบด้วยนะครับ พร้อมชี้แนะหน่อยนะครับว่าโจทย์แนวไหนคิดลำดับหน้าหลังเป็นสำคัญด้วยในการคำนวณ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เลขง่ายในคอร์สอินเทนซีฟ

พี่ๆคะ คือว่าหนูลงคอร์สอินเทนซีฟ เพื่อเตรียมสอบ onet อ่ะค่ะ แต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วหนูงงอ่ะค่ะ ว่าคลิปไหนเป็นเลขง่ายเลขยาก เพราะว่ามันปนกันอยู่ในแต่ละบทอ่ะคะ...

ความน่าจะเป็นในการขึ้นรถประจำทาง

นาย a b c d e เดินทางกลับบ้านเส้นทางเดียวกัน ซึ่งสามารถเลือกโดยสารรถประจำทาง 4 สาย จงหาความน่าจะเป็นที่เขาเลือกขึ้นรถประจำทางเพียง 2 สาย

ความน่าจะเป็น <intensive> ต.ย.หายไปไหนหว่า

   ขอบคุณน้อง wat ที่ช่วยแจ้งครับ ตัวอย่างของความน่าจะเป็น (intensive) ตกหล่นยกเซ็ตเลย พี่แจ้งทีมงานให้แล้ว ไม่เกินวันสองวันน่าจะแก้ไขเรียบร้อยครับ    แต่เรื่องความน่าจะเป็นนี่ถ้าแม่นแล้วจะไม่ยากเลย น้อง wat สามารถข้ามไปดูข้อสอบความน่าจะเป็นตั้งแต่ข้อ 1-30 ได้เลยครับ เพราะเรียงจากง่ายไปยากอยู่แล้ว

ถามการบ้าน เรื่องความน่าจะเป็นค่ะ

ของมอปลายเลยค่ะ ความน่าจะเป็น ทำไม่ได้เลย งงมาก ช่วยหน่อยนะคะ

Q-1251 คิดไงคับ

เก้าอี้ 9 ตัว วางรอบโต๊ะกลม ให้ชาย 3 คน หญิง 2 คนนั่ง ความน่าจะเป็นที่ชาย 3 คนนั่งแยกกันเสมอเท่ากับข้อใดQ-1251 คิดแซมเปิลสเปซก่อนนะ มีเก้าอี้ 9 ตัว มีคน 5 คน แต่เป็นโต๊...

ข้อนี้ทำไงคับ

ช่วยหน่อยคับโจทย์บอก x = 250, S.D. = 6 หาค่า z ตรง 249 กับ 250.5 มาค่ะ สูตร z = xi - xS.D. จะได้ z1 = 250.5 - 2506 = 0.56 = 0.083 จะได้ z2 = 249 - 2506 = -16 = -0.167 เอาค่า z ที่ได้ ไปเปิดตารางค่า z ค่ะ เพื่อหาพื้นที่ส่วนที่แรเง...

ก่อนเรียนเรื่องความน่าจะเป็นครับ

ข้ามไปเรียนได้เลยค่ะ พี่ทำเป็นเส้นประไว้ เพราะว่าไม่ได้จำเป็นมาก แต่ก็อาจจะมีบางส่วนของสถิติมาถามในเชิงความน่าจะเป็นได้ค่ะ

การสุ่มตัวอย่าง

ช่วยหน่อยครับ การบ้าน ม.6+ครับ1.ถ้ารายจ่ายต่อวันของครัวเรือนในเขตเทศบาลแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ย 250บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 25บาทในการสุ่มครัวเรือนดังกล่าวมาจำนวน 30ครัวเรือนจงหาก. ค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนมาตราฐานของค่าเฉี่ลยตัวอย่างข.ความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะมีรายจ่ายต่อวันโดยเฉลี่ยมากกว่า253บาทเรื่องการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า

การบ้านความน่าจะเป็น

เด็กคนหนึ่งไปเที่ยวภูเก็ตขณะที่พักอยู่ เขาสังเกตว่าถ้าฝนตกตอนเช้าตอนบ่ายอากาศจะแจ่มใส ถ้าฝนตกตอนฝนตกตอนบ่ายตอนเช้าอากาศแจ่มใส ระหว่างที่พักมีฝนตก13วัน และอากาศแจ่มใสตอนเช้า12วัน อากาศแจ่มใสตอนบ่าย11วัน จงหาความน่าจะเป็นที่ฝนไม่ตกในขณะที่เขาพักอยู่ >>>>>เกี่ยวกับความน่าจะเป็น P(E) =n(s) n(e)

ขอเช็คคำตอบครับพี่โต๋ (ความน่า่จะเป็น)

ขอบคุณที่แนะนำครับ แต่ไม่เจอหัวข้อความน่าจะเป็นซึ่งเป็นบทสุดท้ายเลยน่ะครับ

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

สอบถาม

ใช่ค่ะ ความน่าจะเป็นไม่ยากนะคะ แต่ว่าจะเอาเนื้อหาจากเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ มาออกผสมไปด้วยจ้า นอกจากนี้ก็ใช้ความรู้จากเรื่องเซต ตรงการวาดแผนภาพอีกนิดหน่อยค่ะ

ความน่าจะเป็น(การบ้าน)

มีทำไมได้4ข้ออะคับ ข้อ 7 11 17 18 ขอบคุนนะครับ แป่ะรูปก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำนะ ...

วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

สามีภรรยา 5 คู่ นั่งเก้าอี้รอบโต๊ะกลม ดังนั้นความน่าจะเป็นที่สามีคนหนึ่งนั่งติดกับภรรยาของเขาเป็นเท่าใด เฉลยคือ 2/16 งงค่16มายังไง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ความน่าจะเป็น - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.15 วินาที