คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ > สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น

สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น

วีดีโอ 4 บทเรียน (84 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น ความน่าจะเป็นเป็นบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง สามารถนึกภาพตามได้ เช่น การโยนเหรียญ การหยิบลูกบอล เนื้อหาที่ได้เรียนในระดับชั้น ม.ต้น โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้พี่โต๋ได้สรุปเป็นสูตรที่ใช้บ่อย เอาไว้ช่วยหาจำนวนวิธีของเหตุการณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะ

 

 

สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 15 ตุลาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปความน่าจะเป็น ม.ต้น - DekTalent.com Page Load Time: 0.066 วินาที