คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > ความน่าจะเป็น ม.3

ความน่าจะเป็น ม.3

วีดีโอ 11 บทเรียน (122 นาที) แบบฝึกหัด 39 ข้อ

ความน่าจะเป็นที่จะได้เรียนในชั้น ม.3 จะเน้นไปที่การหาจำนวนแซมเปิลสเปซ จำนวนเหตุการณ์ และการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ซึ่งจะไม่เน้นการใช้สูตรในการคำนวณ จะเน้นให้เขียนแจกแจงสมาชิกแทนค่ะ ดังนั้นโจทย์จะยังไม่ซับซ้อนมาก ซึ่งเราจะเรียนความน่าจะเป็นกันอย่างละเอียดอีกครั้งในระดับ ม.ปลายค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การทดลองสุ่ม

วีดีโอ 4.37 นาที 30,584

อธิบายเรื่อง การทดลองสุ่ม (Random trial) อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การทดลองสุ่ม


แซมเปิลสเปซ

วีดีโอ 14.00 นาที 28,238

อธิบายเรื่อง แซมเปิลสเปซ (Sample space)อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์แซมเปิลสเปซ


ตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซ

วีดีโอ 15.07 นาที 27,261

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


เหตุการณ์

วีดีโอ 4.28 นาที 36,543

อธิบายเรื่อง เหตุการณ์ (Event)อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์เหตุการณ์


โจทย์เหตุการณ์ โยนลูกเต๋า

วีดีโอ 13.16 นาที 21,662

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ โยนลูกเต๋า สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ โยนลูกเต๋าแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ จับฉลาก และการหยิบลูกบอล

วีดีโอ 9.33 นาที 25,545

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ จับฉลาก และการหยิบลูกบอล สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ จับฉลาก และการหยิบลูกบอลแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ การหยิบลูกบอลทีละลูก

วีดีโอ 12.45 นาที 31,647

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ การหยิบลูกบอลทีละลูก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ การหยิบลูกบอลทีละลูกแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข

วีดีโอ 7.02 นาที 27,062

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลขแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข(ไม่ใช้เลขซ้ำ)

วีดีโอ 13.08 นาที 31,562

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สมบัติของความน่าจะเป็น ตัวอย่างโจทย์โจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข(ไม่ใช้เลขซ้ำ)


ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

วีดีโอ 15.14 นาที 28,127

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สำหรับน้องที่ได้เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

วีดีโอ 13.45 นาที 29,272

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 5

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 5


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 6

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 6

ความน่าจะเป็น ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนความน่าจะเป็น ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ความน่าจะเป็น ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนความน่าจะเป็น ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.008 วินาที