คอร์สเรียนออนไลน์ > > ความน่าจะเป็น ม.3

ความน่าจะเป็น ม.3

วีดีโอ 11 บทเรียน (226 นาที) แบบฝึกหัด 39 ข้อ

ความน่าจะเป็นที่จะได้เรียนในชั้น ม.3 จะเน้นไปที่การหาจำนวนแซมเปิลสเปซ จำนวนเหตุการณ์ และการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ซึ่งจะไม่เน้นการใช้สูตรในการคำนวณ จะเน้นให้เขียนแจกแจงสมาชิกแทนค่ะ ดังนั้นโจทย์จะยังไม่ซับซ้อนมาก ซึ่งเราจะเรียนความน่าจะเป็นกันอย่างละเอียดอีกครั้งในระดับ ม.ปลายค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การทดลองสุ่ม

วีดีโอ 4.37 นาที

อธิบายเรื่อง การทดลองสุ่ม (Random trial) อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การทดลองสุ่ม


แซมเปิลสเปซ

วีดีโอ 14.00 นาที

อธิบายเรื่อง แซมเปิลสเปซ (Sample space)อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์แซมเปิลสเปซ


ตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซ

วีดีโอ 15.07 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องแซมเปิลสเปซ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องแซมเปิลสเปซ ชุดที่ 1


เหตุการณ์

วีดีโอ 4.28 นาที

อธิบายเรื่อง เหตุการณ์ (Event)อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์เหตุการณ์


แบบฝึกหัดเรื่องเหตุการณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเหตุการณ์ ชุดที่ 1


โจทย์เหตุการณ์ โยนลูกเต๋า

วีดีโอ 13.16 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ โยนลูกเต๋า สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ โยนลูกเต๋าแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ จับฉลาก และการหยิบลูกบอล

วีดีโอ 9.33 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ จับฉลาก และการหยิบลูกบอล สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ จับฉลาก และการหยิบลูกบอลแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ การหยิบลูกบอลทีละลูก

วีดีโอ 12.45 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ การหยิบลูกบอลทีละลูก สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ การหยิบลูกบอลทีละลูกแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข

วีดีโอ 7.02 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข สำหรับน้องที่ได้เรื่องโจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลขแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข(ไม่ใช้เลขซ้ำ)

วีดีโอ 13.08 นาที

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สมบัติของความน่าจะเป็น ตัวอย่างโจทย์โจทย์เหตุการณ์ การสร้างเลข(ไม่ใช้เลขซ้ำ)


ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

วีดีโอ 15.14 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สำหรับน้องที่ได้เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

วีดีโอ 13.45 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 5


แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 6

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ชุดที่ 6

ความน่าจะเป็น ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนความน่าจะเป็น ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนความน่าจะเป็น ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.15 วินาที