คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 > ความน่าจะเป็น ม.5

ความน่าจะเป็น ม.5

วีดีโอ 6 บทเรียน (169 นาที) แบบฝึกหัด 33 ข้อ

ความน่าจะเป็น ก่อนเรียนเรื่องนี้ควรเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ก่อน ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การสร้างเหตุการณ์ใหม่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการอิสระ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นแบบทวินาม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น

วีดีโอ 15.55 นาที 33,406

อธิบายเรื่อง ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม (Random Experiment) แซมเปิลสเปซ (Sample Space) เหตุการณ์ (Event) พร้อมตัวอย่าง


การสร้างเหตุการณ์ใหม่

วีดีโอ 10.22 นาที 51,335

อธิบายเรื่อง การสร้างเหตุการณ์ใหม่ พร้อมตัวอย่าง


ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

วีดีโอ 37.27 นาที 40,268

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สมบัติของความน่าจะเป็น พร้อมตัวอย่าง


ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระ

วีดีโอ 7.45 นาที 26,544

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อิสระ เหตุการณ์อิสระ (Independent Events) พร้อมตัวอย่าง


ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

วีดีโอ 4.51 นาที 27,536

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability) พร้อมตัวอย่าง


ความน่าจะเป็นแบบทวินาม

วีดีโอ 5.20 นาที 21,922

อธิบายเรื่อง ความน่าจะเป็นแบบทวินาม (Binomial Probability) การทดลองแบบทวินาม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดที่ 2

ความน่าจะเป็น ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนความน่าจะเป็น ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ความน่าจะเป็น ม.5.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนความน่าจะเป็น ม.5 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที