บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น อนุกรมอนันต์


ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6

ลำดับและอนุกรมอนันต์เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก เรื่องลำดับและอนุกรมจำกัด ในบทนี้จะเรียนเกี่ยวกับลิมิตของลำดับ อนุกรมผสมแบบต่างๆ เช่น อนุกรมผสม เลขคณิต-เลขคณิต อนุกรมผสมฮาร์โมนิค-ฮาร์โมนิค อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต ตลอดจนการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ในรูปแบบต่างๆ


ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6

ลำดับและอนุกรมอนันต์เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก เรื่องลำดับและอนุกรมจำกัด ในบทนี้จะเรียนเกี่ยวกับลิมิตของลำดับ อนุกรมผสมแบบต่างๆ เช่น อนุกรมผสม เลขคณิต-เลขคณิต อนุกรมผสมฮาร์โมนิค-ฮาร์โมนิค อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต ตลอดจนการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ในรูปแบบต่างๆ

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น อนุกรมอนันต์


 

ลำดับและอนุกรมอนันต์

อธิบายเรื่อง ลิมิตของลำดับ ทฤษฏีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง


 

ลำดับและอนุกรมอนันต์ (ต่อ)

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ (ต่อ) อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.6 ที่เรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 จะได้เรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ (ต่อ) เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 13:43 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต

ดูวีดีโอในหัวข้อ อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.6 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 22:09 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์

อธิบายเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ พร้อมตัวอย่าง


 

การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ของอนุกรมผสม

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ของอนุกรมผสม อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.6 ที่เรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 จะได้เรียนเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ของอนุกรมผสม เป็นหัวข้อท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 27:35 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

สรุปเนื้อหาลำดับ-อนุกรม

vdo สรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม นี้สอนเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาลำดับ-อนุกรม

vdo สรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรมนี้สอนเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ของอนุกรมผสม พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาลำดับ-อนุกรม

vdo สรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม นี้สอนเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาลำดับ-อนุกรม

vdo สรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรม สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหา ลำดับ-อนุกรมนี้สอนเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ของอนุกรมผสม พร้อมตัวอย่าง


 

ลำดับและอนุกรมอนันต์

อธิบายเรื่อง ลิมิตของลำดับ ทฤษฏีของลิมิต พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น อนุกรมอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องลิมิตของลำดับอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องลิมิตของลำดับอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องลิมิตและการหาผลบวกอนุกรมอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่ยากขึ้นที่เกียวกับลำดับและอนุกรมอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 5

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่ยากขึ้นที่เกียวกับลำดับและอนุกรมอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องลิมิตของลำดับอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องลิมิตของลำดับอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องลิมิตและการหาผลบวกอนุกรมอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่ยากขึ้นที่เกียวกับลำดับและอนุกรมอนันต์


 

แบบฝึกหัดลำดับและอนุกรมอนันต์ ชุดที่ 5

แบบฝึกหัดชุดนี้ เป็นคำถามที่ยากขึ้นที่เกียวกับลำดับและอนุกรมอนันต์

บทสนทนาเกี่ยวกับอนุกรมอนันต์


บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

หาผลบวกของอนุกรมอนันต์

พี่โต๋ ถามการบ้านหน่อยค่ะ อนุกรมอนันต์แบบเครื่องหมายลบกับบวกอย่างงี้หายังไงหรอคะ แล้วค่า r ได้เท่าไหร่อ่ะคะ เอามาหาแล้วมันไม่ตรงกันค่ะ ช่วยสอนหน่อยเน่อ ...

ถามการบ้านเรื่องลำดับเเละอนุกรมค่ะ

ม.5 เรียนแค่ลำดับและอนุกรมจำกัดค่ะ ส่วนของ

การหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ค่าอนันต์

ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยค่ะ หรือจะแสดงตัวอย่างให้ดูสักข้อหนึ่งก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะข้อ 1 อยู่ในรูปเศษส่วนพหุนาม อยู่ดีๆ กระจายลิมิตเข้าไปไม่ได้ เพราะบางตัวยัง...

ลำดับและอนุกรม (อนุกรมอนันต์)

โจทย์ ไม้กองหนึ่งวางซ้อนกันในแนวระดับเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีจำนวนไม้มากกว่าชั่นถัดไปอยู่ 4 ท่อน ถ้าจำนวนไม้ชั้นบนสุดมี 61 ท่อน และชั้นล่างสุดมี 257 ท่อน จงหาว่าไม้กองนั้นมีทั้งหมดกี่ท่อน

ชีท ลำดับ อนุกรม

พี่อัพเดทชีทเรื่อง ลำดับและอนุกรม ให้น้องโบนัสแล้วนะครับ โดยเพิ่มตั้งแต่ 8.

เรี่องอนุกรมครับ

ช่วยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ อันนี้ด้วยนะครับ ...

แบบฝึกหัดอนุกรม

ช่วยอธิบายแบบฝึกหัดข้อนี้ให้หน่อยนะคะ////ขอบพระคุณค่ะ ต่อจากโจทย์ ข้อนี้จัดรูปโดยการดึง 13 ออกก่อนค่ะ จะได้ = 13 ( 112 + 123 + 134 + ... + 11112 ) แล้วข้างในวงเล็บจะได้เป็นอนุกรมผส...

การบ้านอนุกรมอนันต์

ถ้าผลบวกอนุกรมอนันต์เรขาคณิตชุดหนึ่งมีค่าเป็น 3 และผลบวกกำลังสองของมันมีค่าเท่ากับ 3 จงเขียน 3 พจน์แรกของอนุกรมชุดนี้ถ้าผลบวก 2 พจน์แรกอนุกรมอนันต์รวมกันไ...

เรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

มีจ้าา มันคือเรื่องลิมิตของลำดับ อยู่คลิป

ถามเรื่องคอร์ส intensive

คลิปที่ 2 ถึง 6 ในเรื่องลำดับและอนุกรมของคอร์สอินเทนซีฟนะคะ สอนเรื่อง

เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์

พอเปิดเรื่องนี้มา มีบอกให้ซื้อคอสร์อะค้ะพี่ คือคอร์สม.5ไม่มีเรื่อง

การบ้านครับ

จงทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนในเรื่องอนุกรมอนันต์ 0.61(ซ้ำ)04(ซ้ำ)

หาโจทย์เรื่องอนุกรมครับ

1.s10 ของลำดับ 3,6,10,15 มีค่าเท่าใด 2.ลำดับเลลคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ3และผลบวก15พจน์แรกเท่ากับ345พจน์แรกเท่าใดข้อ 1 หา S10 เองนะ เขียนให้ครบทุกตัวแล้วค่อยๆ บวกเองก็ได...

อนุกรมอนันต์

ทำไมจะทำแบบฝึกหัดเรื่องอนุกรมอนันต์ไม่ได้ค่ะ

เนื้อหาในคอรด์ลำดับและอนุกรมนันต์

ตรงบทเรียนที่เป็นเรื่องผลบวกของอนุกรมอนันต์ด้วยครับเป็นแบบเดียวกัน รบกวนพี่หน่อยนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจผมพึ่งสมัครเรียนครับ

หนังสือเรียน

พิมพ์ตกไป

วีดีโอ คอร์ส ม.5

พี่คะวีดีโอสอนเรื่อง ลำดับและอนุกรม ของ ม.5 ไม่เห็นมีคลิปสอนเรื่อง

คลิปไม่ครบตามเอกสารค่ะ

คลิป VDO ถูกต้องแล้วค่ะ เอกสารที่ได้เกินไปค่ะ น้องเรียนคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 จะเรียนแค่ลำดับและอนุกรมจำกัดนะคะ ส่วนของ

ถามโจทย์อนุกรมหน่อยครับ

โจทย์อนุกรมอนันต์

ถามการบ้านเรื่องอนุกรมอนันต์ ม.6 ค่ะ

ทำข้อนี้ไม่ได้เลยค่ะ นั่งคิดนานมาก โจทย์ : จงหาผลบวก n พจน์แรกและผลบวกอนันต์ของอนุกรม

ถามการบ้านผลบวกอนุกรมครับ

ช่วยทีนะครับ งงกับข้อนี้มาก Sn = 31222 + 52232+ 73242 ... + 2n+1n2(n+1)2 Sn = 314 + 549 + 7916+ ... + 2n+1n2(n+1)2 เขียนแยกแต่ละพจน์ให้อยู่ในรูปการลบ จะได้ Sn = 11 - 14 + 14 - 19 + 19 - 116 +... + 1n2 - 1(n+1)2 -------------------------------- ลองดูสีที่ทำไว้ แต่ละพ...

รบกวนสอบถามวิธีคิดข้อนี้ครับ

1+ หน้า กรอบมาจากไหนคะ มาจากอนุกรมอนันต์ เดิมใช่มั้ย แล้วถ้าตัดออกแล้ว เอามาบวกทำไมคะ จากหนังสือเตรียม PAT 1

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com อนุกรมอนันต์ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.119 วินาที