คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6 > ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6

ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6

วีดีโอ 7 บทเรียน (126 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ลำดับและอนุกรมอนันต์เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก เรื่องลำดับและอนุกรมจำกัด ในบทนี้จะเรียนเกี่ยวกับลิมิตของลำดับ อนุกรมผสมแบบต่างๆ เช่น อนุกรมผสม เลขคณิต-เลขคณิต อนุกรมผสมฮาร์โมนิค-ฮาร์โมนิค อนุกรมผสม เลขคณิต-เรขาคณิต ตลอดจนการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ในรูปแบบต่างๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ลำดับและอนุกรมอนันต์

วีดีโอ 15.09 นาที

อธิบายเรื่อง ลิมิตของลำดับ ทฤษฏีของลิมิต พร้อมตัวอย่างอนุกรมผสม เลขคณิต-เลขคณิต

วีดีโอ 18.10 นาที

อธิบายเรื่อง อนุกรมผสมเลขคณิต - เลขคณิต พร้อมตัวอย่าง


อนุกรมผสม ฮาร์โมนิค-ฮาร์โมนิค

วีดีโอ 21.19 นาที

อธิบายเรื่อง อนุกรมผสมฮาร์โมนิก - ฮาร์โมนิก พร้อมตัวอย่างการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์

วีดีโอ 8.55 นาที

อธิบายเรื่อง การหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ พร้อมตัวอย่าง


ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6?

เริ่มเรียนบทเรียนลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

download

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 16 ตุลาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 - DekTalent.com Page Load Time: 0.073 วินาที