บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น เมตริกซ์


เมตริกซ์ ม.5

เมตริกซ์ ใช้พื้นฐานจากเรื่องจำนวนจริง เช่นการบวกลบคูณหารจำนวน การแก้สมการ ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่องลักษณะของเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ สมบัติต่างๆ ของเมตริกซ์ ดิเทอมินันต์ อินเวอร์สของเมตริกซ์ และการนำเมตริกซ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น


สรุปเมตริกซ์

สรุปเมตริกซ์ เรื่องนี้ใช้พื้นฐานจากเรื่องจำนวนจริง เช่น การบวกลบคูณหารจำนวน การแก้สมการ ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องลักษณะของเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ สมบัติต่างๆ ของเมตริกซ์ ดิเทอมินันต์ อินเวอร์สของเมตริกซ์ และการนำเมตริกซ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น พร้อมทำข้อสอบเมตริกซ์


สรุปเมตริกซ์ PAT1

สรุปเนื้อหาเมตริกซ์แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทเมตริกซ์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องเมตริกซ์ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


เมตริกซ์

เมตริกซ์ ใช้พื้นฐานจากเรื่องจำนวนจริง เช่นการบวกลบคูณหารจำนวน การแก้สมการ ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่องลักษณะของเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ สมบัติต่างๆ ของเมตริกซ์ ดิเทอมินันต์ อินเวอร์สของเมตริกซ์ และการนำเมตริกซ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น เมตริกซ์


 

ลักษณะของเมตริกซ์

อธิบายเรื่อง ลักษณะของเมตริกซ์ การเรียกชื่อเมตริกซ์ การเท่ากันของเมตริกซ์ เมตริกซ์ชนิดต่างๆ ทรานสโพสของเมตริกซ์ (Transpose of Matrix) เมตริกซ์ศูนย์ (Zero matrix) เมตริกซ์จัตุรัส (Square matrix) เมตริกซ์เฉียง (Diagonal matrix) เมตริกซ์สมมาตร (Symmetry matrix) เมตริกซ์สเกลาร์ (Scalar matrix) การบวกและการลบของเมตริกซ์ พร้อมตัวอย่าง


 

การคูณของเมตริกซ์

อธิบายเรื่อง การคูณของเมตริกซ์ การคูณของเมตริกซ์ด้วยจำนวนจริง พร้อมตัวอย่าง


 

การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์

อธิบายเรื่อง การคูณของเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปสมบัติเกี่ยวกับเมตริกซ์

อธิบายเรื่อง สรุปสมบัติเกี่ยวกับเมตริกซ์ สมบัติเกี่ยวกับการบวกเมตริกซ์ สมบัติเกี่ยวกับการคูณเมตริกซ์ พร้อมตัวอย่าง


 

ดิเทอร์มินันต์ (Determinant -Det)

อธิบายเรื่อง ดิเทอร์มินันต์ (Determinant) การหาดิเทอร์มินันต์ สูตรลัดหาดิเทอร์มินันต์ของเมตริกซ์ 3x3 พร้อมตัวอย่าง


 

อินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์มิติมากกว่า 2x2

อธิบายเรื่อง อินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์มิติมากกว่า 2x2 พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การเท่ากันและชนิดของเมตริกซ์ การบวกและการลบเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ด้วยสเกล่าร์ การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาเมตริกซ์นี้สอนเรื่อง อินเวอร์สการบวก อินเวอร์สการคูณ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ดีเทอร์มินันต์ (Determinant = det) สมบัติของดีเทอร์มินันต์ สมบัติอื่นๆที่ควรทราบ อินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์ที่มากกว่า 2x2 พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาเมตริกซ์นี้สอนเรื่อง การแก้ระบบสมการ พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น เมตริกซ์


 

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 4


 

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 5

ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 5


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 3

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 3


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 4

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 4


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณของเมตริกซ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณของเมตริกซ์ ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับเมตริกซ์


บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

det และอินเวอร์สของเมทริกท์4x4

มีสอนอยู่ในเรื่องเมตริกซ์ค่ะ คลิปเรื่องดีเทอร์มินันต์

โจทย์ det ของเมทริกซ์ ช่วนหน่อยค่ะ

ครูให้แสดงวิธีคิดให้เท่ากับคำตอบบค่ะ อ่านกระทู้นี้ยัง อิอิ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2568 -------------------- บอกวิธีทำนะ แล้วไปลองทำนะ เมตริกซ์ A ที่โจทย์ให้มา น้องลองหา det ออกมาดิ ...

ถามการบ้าน เรื่องเมทริกซ์แต่งเติม

ลองใช้วิธีแก้ระบบสมการแบบ 3 ตัวแปร เป็นไกด์ก่อนได้ค่ะ สอนไว้ที่นี่ https://www.dektalent.com/vdo/965-basic-three-variable-equation/ แล้วค่อยๆ เอามาลงเป็นเมตริกซ์แต่งเติม

ทำไม่ได้ค่ะพี่ ยากจิงๆๆ เมทริกซ์แต่งเติม

3x+2y-2z=-11 2x+2y-z=-5 -x+2y-3z=-2 แบร๋ โพสต์: 3x+2y-2z=-11 2x+2y-z=-5 -x+2y-3z=-2 พี่ลองทำให้ดูนะ หลักคือให้ทำแถว 1 หลัก 1 ให้เป็น 1 ก่อน แล้วค่อยๆ ไล่หลัก 1 ตัวอื่นให้เป็น 0 หมด สุดท้ายจะได้เป็นเมตริกซ์เอกล...

ระบบสมการเชิงเส้น ม.4

ไม่มีค่ะ ระบบสมการเชิงเส้นเรียนตอน ม. 3 ค่ะ สำหรับ ม.ปลาย จะมีอ้างถึงนิดๆ ในเรื่องเมตริกซ์ค่ะ

การแก้สมการของเมตริกซ์

ต้องใช้เมตริกซ์แต่งเติม พิมพ์ยาวเลยค่ะ คืนนี้ทำให้นะคะ พรุ่งนี้มาดูอีกที

แบบฝึกหัดการคูณเมตริกซ์ ข้อหก Q-1431

Q-1431 พิมพ์ตกไปจริงๆด้วย ต้องขอโทษด้วยครับ ในวงเล็บ condition ต้องเป็นสามบรรทัด ตอนนี้พี่แก้ให้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณน้องจิ๊บมากๆที่ช่วยเป็นหูเป็นตาครับผม

แบบฝึกหัดเมทริกซ์

ขอวิธีทำข้อนี้หน่อยนะคะ//ขอบคุณค่ะ คำว่า A เป็นเมตริกซ์เอกฐาน หมายถึง det A = 0 ค่ะ ข้อนี้ก็ไปหา det A มาก่อน แล้วจับเท่ากับศูนย์ แก้สมการ แล้วตอบเฉพาะ x ที่เป็นจำนวนเต...

พี่โต๋คะ หนูสงสัยโจทย์เมทริกซ์ค่ะ หนูคิดได้ไม่ตรงกับเฉลย พี่ช่วยดูให้ทีนะคะ

ตรงที่โจทย์บอก A-3I เป็นเมตริกซ์เอกฐาน อยู่ดีๆ ย้ายข้างไม่ได้นะ เพราะว่า ไม่ได้ให้มาเป็นสมการ ถ้าให้เป็น A-3I = 0 <<< แบบนี้ย้ายได้ค่ะ แต่ที่เค้าให้มา A-3I เป็นเมตริกซ์เอกฐาน สิ่งที่ได้จากตรงนี้คือ det(A-3I)= 0 ค่ะ

ม.4 เทอม2 แนวทางการดูเริ่มจากบทไหน

จะเรียนก่อนเปิดเทอม2ค่ะแต่ไม่รู้ต้องเริ่มดูเรื่องไหนก่อน แนะนำหน่อยค้าถ้าตามหลักสูตรปกตินะคะ ความสัมพันธ์ > ฟังก์ชัน > เรขาคณิตวิเคราะห์ > ภาคตัดกรวย > ...

แบบทดสอบท้ายบท ของเมตริกซ์

Ten โพสต์: แบบทดสอบท้ายบท ของเมตริกซ์ ตอนที่6 อะครับมันให้หา A-1 วางผิดตอนรึป่าวครับ เพราะตอนที่7 เป็นตอนที่สอนหา A-1 555 ผมว่าละทำไมมันยากๆ พี่จะลองไปเช็คดูค่ะ ขอบคุณที่แจ้งจ้ะ

เรื่อง เมตริกซ์ค่ะ ช่วยอธิบายหน่อย

Q-1432 โจทย์บอกว่าเมตริกซ์เท่ากัน เราใช้เรื่องสมาชิกตำแหน่งเดียวกัน มีค่าเท่ากัน จะได้ x-1 = 1 แก้แล้วได้ x = 2 แต่พอเอาไปแทนใน x ในตำแหน่งอื่นๆ แล้วทำให้สมการอื่นไม่เป็นจริง ข้อนี้เลยตอบไม่มีค่า x ค่ะ ค่า x ที่ได้จะต้องใช้ได้ทุุกที่ค่ะ

จุฬาฯชนบท เมทริกซ์ จะออกเนื่องไมเนอร์ โคแฟคเตอร์ไหมครับ

พี่ตอบเรื่องเมตริกซ์ก่อนะนะคะ มีสิทธิ์ออกค่ะ อาจจะเอามารวมกับเรื่องอื่นๆ ด้วยค่ะ ลองดูคลิป ดูตัวอย่างข้อสอบเยอะๆ ค่ะ

เรื่อง เมตริกซ์ ค่ะ

ข้อนี้ไม่รู้ทำยังไงอ่ะค่ะ .. มันไส่ปีกครอบไม่ได้ เลยไม่แน่ใจว่าพี่เข้าใจดจทย์ไหม๊ ^^ กำหนด loga 2logb 0 log16 = log  c  3logd 1   9  ข้อไหนมีค่าเท่ากับ a+b+c+d ตอบ 110

สอนการบ้านเมตริกซ์หน่อยครับ ขอบคุณครับ

พอดีได้แบบฝึกมาทำครับ เรื่องเมตริกซ์ ข้อนี้หายังไงคำตอบก้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับ วานพี่ช่วยเล่า

ช่วยหน่อยค่ะ เกี่ยวเกับเมทริกซ์แต่งเติม

น้องลองทำแบบให้ตัวแปรหมดไปซักตัวก่อนแล้วค่อย เอามาใช้วิธีแก้แบบระบบสมการต่อก็ได้ค่ะ ถ้าใช้เมตริกซ์แต่งเติมทั้งหมด น่าจะนานนะ

ช่วยอธิบายหน่อยค้าบบ เกี่ยวกับเมตริกซ์

พี่ลองทำแบบที่น้องว่า ก็ได้คำตอบเท่าเดิมค่ะ แต่พี่คิดว่าน้องน่าจะทำผิดตรงที่ พอได้ A มาแล้ว จะหาอินเวอร์ส น่าจะใช้สูตรผิดค่ะ เพราะว่า ช้อยที่น้องตอบ มันแค่เป็นการกลับเศษส่วนเองค่ะ ซึ่งจริงๆ แล้วการหาอินเวิร์สของเมตริกซ์ต้องใช้สูตรจ้าา ยังไงลองไปดูสูตร การหาอินเวิร์สของเมตริกซ์2x2 นะคะ

เมทริกซ์ครับ

คูณเลขที่อยู่หน้าเมตริกซ์ของแต่ละตัวเข้าไปก่อนค่ะ แล้วก็เอาตำแหน่งเดียวกันบวกกัน อาจจะดูยาก เพราะเป็นเศษส่วนค่ะ

Q-1600 คะ

ดูที่มิติก่อนก็ได้ค่ะ โจทย์ให้เอา BA ก็จะเป็นเมตริกซ์ มิติ3x1 คูณกับเมตริกซ์ มิติ 1x3 คูณแล้วออกมาต้องได้มิติ 3x3 ก็มีช้อยเดียวคือ ข้อ 3 ค่ะ ลองดูตัวอย่างในคลิปเรื่องการคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์เพิ่มนะคะ

ถามการบ้านเรื่องเมทริกครับ

มีวิธีคิดยังไง ที่โจทย์บอกว่า A เป็นเมตริกซ์เอกฐาน แปลว่า det A = 0 ค่ะ แล้วที่โจทย์บอก AB กับ BA ลองดู AB ก่อน ถ้าใส่ det เข้าไป จะได้ det AB ซึ่งจัดรูปได้เป็น det AB = detAdetB มาจากสูตร d...

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

บวกลบเมตริกซ์

ข้อ 5 เหมือนจะยาก แต่คูณแล้วดันได้ตัวเดิมหมดเลย

สงสัยข้อ Q2049

ถ้าแก้แบบเมตริกซ์น่าจะยากไปนะคะ โจทย์ไม่ได้สั่งให้แสดงวิธีทำ น้องก็แก้ระบบสมการเลยได้ค่ะ แล้วก็ค่อยเอาค่า x y z ที่ได้มาแทนค่าแต่ละช้อยค่ะ

คือว่าเรียนคณิตไม่เก่งเลยอะครับคณิตได้1.80เองทั้ง5เทอม

คือว่าเรียนคณิตไม่เก่งเลยอะครับคณิตได้1.80เองทั้ง5เทอม ม.ต้น แล้วม ปลายจะเรียนคณิตได้ดีหรือเปล่าครับ ถ้าตั้งใจได้แน่นอนค่ะ แต่ช่วงปิดเทอมนี้น้องควรจะทบทวน...

คิดเลขผิดคะ

เรื่อง การคูณของเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์

ทำไมตอบข้อนี้อ่ะค่ะ

ปกติแล้ว BA กับ AB จะไม่เท่ากัน แต่เมตริกซ์ B ใน 2 ข้อนี้เป็น เมตริกซ์เอกลักษณ์การคูณค่ะ คูณตัวไหนก็ได้ตัวนั้นเลยค่ะ ทั้งสองข้อเลยตอบ 4

ดีเทอร์มิแนนท์4*4ค่ะ

มีสูตรอยู่ค่ะ ต้องหาไมเนอร์ โคแฟกเตอร์ แล้วเอาไปเข้าสูตร มีสอนอยู่ในเรื่องเมตริกซ์ ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ไปสมัครเรียนเลยจ้า จะได้รู้เรื่อง https://www.dektalent.com/lesson/13-matrix/

ข้อ 4 Q-1433 Matrix

ขอวิธีทำหน่อยครับ > <''แก้อสมการที่โจทย์ก่อนนะคะ x2 - x - 2 0 ทำตามวิธีการแก้อสมการ แยกตัวประกอบ แล้วตีเส้นจำนวน เอาคำตอบช่วงลบ จะได้ x [-1,2] ----- y2 - y - 6 0 ทำตามวิธีการแก...

คณิตช่วยคิดได้ไหม :(

ใส่ det เข้าไปที่สมการที่โจทย์ให้เลย B = A-1 จะได้ det B = det(3A-1 ) det B = 32(detA)-1 ตามสมบัติของ det แล้วหา det Aมาแทนค่ะ ถึงตรงนี้ก็ได้ det B แล้ว โจทย์ถาม det (adj B) เห้นน้องเขียนลางๆ ไว้ ว่า det (adj B) เท่ากับอะไร น้องก็เอาไปแทนเลยค่ะ ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ น้องก็ทำถูกแล้วนะ แต่พอดีข้อนี้ไม่มีคำตอบ พี่คิดว่าเมตริกซ์ A โจทย์น่าจะพิมพ์ผิด จริงๆ เค้าคงตั้งใจให้ detA เป็น 1

ถามโจทย์เมตริกซ์หน่อยค่ะ

Q-1624 โทษนะค่ะเขียนเมตริซ์ไม่เป็น หายังไงหรอ ค่ะ

ถามการบ้าน เรื่องเมตริกซ์ค่ะ

สวัสดีค่ะคือครูสั่งงานแล้วไม่เข้าใจว่า องค์ประกอบของเมตริกซ์คืออะไรค่ะ

อยากทราบเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ค่ะ

สวัสดีค่ะ คือพอดีว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่พวกเราส่วนมากก็จะอยู่บ้าน เพื่อช่วยลดการแพร่การระบาดของเชื้อ COVID-19 อยู่เนอะ คือพอดีว่าตอนนี้หนูเองก็ลงเรียนคอร...

เมตริกซ์ เรื่องการคูณของเมตริกซ์

อยากทราบว่าทำขั้นตอนการหา แถว และ หลัก ทำอย่างไร ขอละเอียด Q-1431 มีคลิป VDO เฉลยอย่างละเอียดนะคะ กดดูได้เลย i - เป็นเลขบอกแถว j - เป็นเลขบอกหลัก ข้อนี้ถาม A + B หาทีละเมต...

หนังสือเรียนที่สั่งซื้อมีไม่ครบตามคลิปม.4

ขาดหายเรื่อง -อัตราส่วนตรีโกณมิติ -เมตริกซ์ -การให้เหตุผล ช่วยผมเรื่องหนังสือด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เมตริกซ์ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.075 วินาที