คอร์สเรียนออนไลน์ > กลุ่มเมทริกซ์ > เมตริกซ์

เมตริกซ์

แบบฝึกหัด 43 ข้อ

เมตริกซ์ ใช้พื้นฐานจากเรื่องจำนวนจริง เช่นการบวกลบคูณหารจำนวน การแก้สมการ ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้เรียนเรื่องลักษณะของเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ สมบัติต่างๆ ของเมตริกซ์ ดิเทอมินันต์ อินเวอร์สของเมตริกซ์ และการนำเมตริกซ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ลักษณะของเมตริกซ์

วีดีโอ 10.13 นาที

อธิบายเรื่อง ลักษณะของ การเรียกชื่อ การเท่ากันของ ชนิดต่างๆ ทรานสโพสของ (Transpose of Matrix) ศูนย์ (Zero matrix) จัตุรัส (Square matrix) เฉียง (Diagonal matrix) สมมาตร (Symmetry matrix) สเกลาร์ (Scalar matrix) การบวกและการลบของ พร้อมตัวอย่าง


การคูณของเมตริกซ์

วีดีโอ 12.54 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณของ การคูณของด้วยจำนวนจริง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณของเมตริกซ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณของ ชุดที่ 1


การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์

วีดีโอ 22.41 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณของด้วย พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณของเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การคูณของด้วย ชุดที่ 1


สรุปสมบัติเกี่ยวกับเมตริกซ์

วีดีโอ 6.09 นาที

อธิบายเรื่อง สรุปสมบัติเกี่ยวกับ สมบัติเกี่ยวกับการบวก สมบัติเกี่ยวกับการคูณ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปสมบัติเกี่ยวกับเมตริกซ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปสมบัติเกี่ยวกับ ชุดที่ 1


ดิเทอร์มินันต์ (Determinant -Det)

วีดีโอ 29.51 นาที

อธิบายเรื่อง ดิเทอร์มินันต์ (Determinant) การหาดิเทอร์มินันต์ สูตรลัดหาดิเทอร์มินันต์ของ 3x3 พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ดิเทอร์มินันต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ดิเทอร์มินันต์ ชุดที่ 1


สรุปสมบัติของดิเทอร์มินันต์

วีดีโอ 6.53 นาที

อธิบายเรื่อง สรุปสมบัติของดิเทอร์มินันต์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปสมบัติของดิเทอร์มินันต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปสมบัติของดิเทอร์มินันต์ ชุดที่ 1


อินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์มิติมากกว่า 2x2

วีดีโอ 10.56 นาที

อธิบายเรื่อง อินเวอร์สการคูณของมิติมากกว่า 2x2 พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ชุดที่ 2

เมตริกซ์ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เมตริกซ์?

เริ่มเรียนบทเรียนเมตริกซ์ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 15 ตุลาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเมตริกซ์ - DekTalent.com Page Load Time: 0.101 วินาที