คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปเมตริกซ์

สรุปเมตริกซ์

วีดีโอ 8 บทเรียน (243 นาที) แบบฝึกหัด 17 ข้อ

สรุปเมตริกซ์ เรื่องนี้ใช้พื้นฐานจากเรื่องจำนวนจริง เช่น การบวกลบคูณหารจำนวน การแก้สมการ ซึ่งในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องลักษณะของเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ สมบัติต่างๆ ของเมตริกซ์ ดิเทอมินันต์ อินเวอร์สของเมตริกซ์ และการนำเมตริกซ์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น พร้อมทำข้อสอบเมตริกซ์

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

วีดีโอ 17.38 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การเท่ากันและชนิดของเมตริกซ์ การบวกและการลบเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ด้วยสเกล่าร์ การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

วีดีโอ 5.22 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาเมตริกซ์นี้สอนเรื่อง อินเวอร์สการบวก อินเวอร์สการคูณ พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

วีดีโอ 17.02 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ดีเทอร์มินันต์ (Determinant = det) สมบัติของดีเทอร์มินันต์ สมบัติอื่นๆที่ควรทราบ อินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์ที่มากกว่า 2x2 พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาเมตริกซ์

วีดีโอ 9.12 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเมตริกซ์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาเมตริกซ์นี้สอนเรื่อง การแก้ระบบสมการ พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบเมตริกซ์ ชุด A

วีดีโอ 24.52 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เมตริกซ์ ชุด A ข้อ 1-9 ข้อสอบเมตริกซ์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบเมตริกซ์ ชุด B

วีดีโอ 21.58 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เมตริกซ์ ชุด B ข้อ 10-20 ข้อสอบเมตริกซ์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบเมตริกซ์ ชุด C

วีดีโอ 28.29 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เมตริกซ์ ชุด C ข้อ 21-27 ข้อสอบเมตริกซ์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบเมตริกซ์ ชุด D

วีดีโอ 26.28 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เมตริกซ์ ชุด D ข้อ 28-35 ข้อสอบเมตริกซ์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเมตริกซ์ ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเมตริกซ์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเมตริกซ์ ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเมตริกซ์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 1 ข้อ

ข้อสอบเมตริกซ์ ชุดที่ 3 จำนวน 1 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเมตริกซ์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเมตริกซ์ ชุดที่ 4 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเมตริกซ์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เมตริกซ์ ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 1 ข้อ

ข้อสอบเมตริกซ์ ชุดที่ 5 จำนวน 1 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเมตริกซ์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

สรุปเมตริกซ์ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปเมตริกซ์?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปเมตริกซ์ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 03 มีนาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปเมตริกซ์ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.116 วินาที