บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น จัดหมู่


วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ในบทนี้จะเรียนเรื่องกฎการนับ แผนภาพต้นไม้ แฟคทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน ทั้งในแนวตรง และแนววงกลม วิธีจัดหมู่สิ่งของที่ต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน การแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ ทฤษฎีบททวินาม และการนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้


สรุปวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

สรุปวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ในบทนี้จะทบทวนเรื่องกฎการนับ แผนภาพต้นไม้ แฟคทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน ทั้งในแนวตรง และแนววงกลม วิธีจัดหมู่สิ่งของที่ต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน การแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ ทฤษฎีบททวินาม และการนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้ พร้อมทำข้อสอบเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่


สรุปวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ PAT1

สรุปเนื้อหาวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.4

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ในบทนี้จะเรียนเรื่องกฎการนับ แผนภาพต้นไม้ แฟคทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน ทั้งในแนวตรง และแนววงกลม วิธีจัดหมู่สิ่งของที่ต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน การแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ ทฤษฎีบททวินาม และการนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้


วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ในบทนี้จะเรียนเรื่องกฎการนับ แผนภาพต้นไม้ แฟคทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน ทั้งในแนวตรง และแนววงกลม วิธีจัดหมู่สิ่งของที่ต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน การแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ ทฤษฎีบททวินาม และการนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น จัดหมู่


 

วิธีจัดหมู่ (Combination)

อธิบายเรื่อง วิธีจัดหมู่ (Combination) วิธีจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกัน พร้อมตัวอย่าง


 

วิธีจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน

อธิบายเรื่อง วิธีจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่

vdo สรุปเนื้อหา เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหา เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่นี้สอนเรื่อง กฎการนับเบื้องต้น พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่

vdo สรุปเนื้อหา เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Combination) วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเส้นตรง สรุป1 ประเภทสิ่งของที่ต้องอยู่ติดกัน สรุป2 ประเภทสิ่งของที่ต้องอยู่แยกกัน สรุป3 การเรียงสลับที่ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่

vdo สรุปเนื้อหา เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนววงกลม วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่

vdo สรุปเนื้อหา เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง วิธีจัดหมู่ (Permutation) วิธีจัดหมู่ของที่แตกต่างกัน วิธีจัดหมู่ของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน การแบ่งของ n สิ่งต่างกันเป็นกองๆ การแจกของที่เหมือนกัน n ชิ้นให้คน k คน ทฤษฎีบทบวินาม (Binomial Theorem) พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ชุด A ข้อ 1-6 ข้อสอบเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ชุด B

vdo เฉลยข้อสอบ เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ชุด B ข้อ 7-20 ข้อสอบเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ชุด C

vdo เฉลยข้อสอบ เรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ชุด C ข้อ 21-32 ข้อสอบเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แนะนำบทเรียนเรื่องเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น จัดหมู่


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 5

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 6

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 7

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 8

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 9

ข้อสอบเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุด


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับจัดหมู่


การบ้านคณิต ความน่าจะเป็น

แนะนำให้เรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/23-permutation-and-combination/ อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 มีตัวอย่าง/โจทย์แบบที่เอามาถามค่ะ เพียบเลย รีบไปเรียนจะได้เข้าใจนะ

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

เรียงสับเปลี่ยนวงกลม

MISSISSIPPE มีสอนในตัวอย่างของคลิปนี้ค่ะ ลองเข้าไปดูนะ 7. วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง อยู่ในเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่

โจทย์วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

คำถาม: ครู 3 คน พานักเรียน 6 คนไปเข้าค่ายวิชาการซึ่งต้องพักในบ้านหลังหนึ่งที่มีห้องนอน 3 ห้อง ห้องเล็กอยู่ได้ 2 คน ห้องกลางอยู่ได้ 3 คน และห้องใหญ่อยู่ได้ 4 คน ถ้าต้องการให้ครู 3 คน พักในห้องเดียวกัน จะมีวิธีจัดคนเข้าห้องพักได้ทั้งหมดกี่วิธี ผมทำได้300กว่าวิธ๊ฮ๋าๆ ช่วยเฉลยทีครับ

ข้อสอบโรงเรียน (วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่)

คาใจมากครับ ข้ออื่นทำได้เกือบหมดข้อนี้ทำไม่ได้จริงๆ "ชาย 4 คน หญิง 3 คน เข้าแถวโดยที่ผู้หญิงห้ามติดกันเลยได้กี่วิธี" ถ้าผมจำช้อยส์ไม่ผิดนะครับ ก. 288 ข. 1140 ค. 1440 ง. 14400 ประมาณนี้อ่ะครับ จำช้อยส์ผิดขออภัย แต่โจทย์ถามแบบนี้ ผมตอบ 1440 อ่ะคับ เฉลยให้หน่อยนะครับคาใจสอบวันพุธไปแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าครับ

[ข้อสอบ O-Net ม.6] ความน่าจะเป็น

ช่วงนี้หลายๆ คนคงเตรียมสอบ O-Net อยู่ วันนี้เลือกข้อสอบเก่า O-Net มาฝากให้คิดกันค่ะ ลองฝึกทำกันนะคะ เป็นเรื่องความน่าจะเป็นค่ะ พี่เฉลยให้ด้านล่าง ค่ะ โจทย์ : โยนเ...

ถามการบ้านเรื่องความน่าะเป็น​ ม.4​

ข้อนี้ต้องทำยังไงหรอครับต้องเรียงสับเปลี่ยนหรือจัดหมู่ครับ มีชาย3คนหญิง4คนนำมาจัดแถวเป็นแถวตรงโดยจัดให้​ชายอยู่หัวและหางแถวอยู่เสมอ

Q-1215 ช่วยหน่อยค่า คิดไม่ได้สักที

หน้า _ _ ต้องคนขับรถเป็นเท่านั้น มีคนขับเป็น 3 คน ที่แรกได้ 3 วิธี ที่สองได้ 2 วิธี = 3x2 =6 หลัง _ _ _ เหลือคนอยู่ 3 คน นั่งสลับยังไงก็ได้ ได้ 3! = 6 สรุปได้ 6x6 = 36 วิธี ค่ะ :) หรือจะคิดแบบจัดหมู่ก็ได้ จะได้เป็น เลือกคนขับรถเป็นนั่งหน้าก่อนได้ (3เลือก2)x2! ที่เหลืออีกสามที่สลับได้ 3! คุณกันก็ได้ 36 ค่ะ

ช่วยด้วย! ไม่เข้าใจเรียงสับเปลี่ยน+จัดหมู่ค่ะ

Pn,r ใช้กับเรียงสับเปลี่ยน Cn,r ใช้กับการจัดหมู่ บางข้อต้องใช้สองอย่างเลย ความต่างคือ วิธีจัดหมู่ จะไม่สนใจลำดับที่ของสิ่งของที่นำมาจัด วิธีเรียงสับเปลี่ยนจะสนใจลำดับที่ แต่ถ้าจำสูตร จะงง มากค่ะเรื่องนี้ ให้ทำโจทย์เยอะๆ logic จะต่างจากคณิตเรื่องอื่นๆ นะคะ สิ่งสำคัญคือ คิดถึงหลักความเป็นจริง เช่นเอาคนมานั่งเป็นวงกลม ก็วาดรูปออกมาเลยค่ะ ทำโจทย์เยอะๆ จะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะ

ถามการบ้านเรื่องความน่าจะเป็น​ ม.4​

ข้อนี้ต้องทำยังไงหรอครับต้องเรียงสับเปลี่ยนหรือจัดหมู่ครับ มีชาย3คนหญิง4คนนำมาจัดแถวเป็นแถวตรงโดยจัดให้​ชายอยู่หัวและหางแถวอยู่เสมอ

ช่วยเฉลยการจัดหมู่ตัวอักษรข้อนี้ให้หน่อยค่ะ

แยกตัวอักษรก่อนนะคะ ว่ามีตัวอะไรกี่ตัวบ้าง A=2 ,S=3 E=2, T=1, M=1, H=1, I=1 จะเลือก 4 ตัว ต้องการเหมือนกัน 1 คู่ เลือกจากพวกซ้ำก่อน ได้ (3เลือก1) >> ตรงนี้ได้ 2 ตัวที่ซ้ำกันแล้วนะ เลือกอีก 2 ตัว จากพวกที่เหลือ ได้ (6เลือก2) พอเลือกได้แล้วเอาไปสร้างคำ(ใช้วิธีเรียงสับเปลี่ยน)อีกทีนึงค่ะ ลองทำต่อดูนะคะ ลองดูในเรื่องเรียงสับเปลี่ยน คลิปเรื่องวิธีการจัดหมู่ของที่ซ้ำกันมีสอนไว้นะคะ

ถามการบ้านเรื่องความน่าะเป็น​ ม.4​

ข้อนี้ต้องทำยังไงหรอครับต้องเรียงสับเปลี่ยนหรือจัดหมู่ครับ มีชาย3คนหญิง4คนนำมาจัดแถวเป็นแถวตรงโดยจัดให้​ชายอยู่หัวและหางแถวอยู่เสมอ

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ที่มีของซ้ำ

1.) มีอักษร A 3 ตัว B 6ตัว นำมาสร้างคำใหม่โดยไม่คำนึงถึงความหมายได้กี่วิธี ถ้าต้องการให้ A อยู่แยกกันหมด 2.)มีหนังสือคณิตศาสตร์ 3 เล่มที่แตกต่างกัน แต่ มีฟิสิกส์ 2 เล่มที่เหมือนกัน และ เคมี 2 เล่มที่เหมือนกัน จะมีวิธีการเรียงหนังสือทั้งหมดกี่วิธี ถ้าหนังสือคณิตศาสตร์แยกกันอยู่หมด ช่วยทีครับบ ขอบคุณครับบ

ความน่าจะเป็น ม.6 ค่ะ

ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้จะทำยังไงคะ ขอเพิ่มอีกข้อนะคะ ...

ถามการบ้าน เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนครับ

โจทย์ครับ นำอักษรคำว่า ARRANGE มา 3 ตัว เพื่อจัดเป็นคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จะจัดได้กี่แบบ แยกออกมาก่อนว่า มีตัวอะไรบ้าง A - 2 R - 2 N - 1 G - 1 E - 1 สรุปมีอักษรทั้งหมด 5 พวก ต้อง...

ชีท ลำดับ อนุกรม

ขอชีท วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ จ้า

ความน่าจะเป็น + คอมบินาทอริก คืออะไรคะ

มาจาก combination การจัดหมู่ แต่ลักษณะโจทย์จะซับซ้อนมากขึ้น ค่ะ

ไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะ เรื่องเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่

เรื่องเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ คือไม่เข้าใจค่ะ ว่า ให้กุ้ง ปู ปลา พักกันคนละห้อง เห็นพี่โต๋จัดได้เป็น 1 2 2 คือยังไม่เข้าใจค่ะว่าจัดยังไง ใช้วิธีคิดยังไงคะ

เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่

ต้องวาดรูปค่ะ นั่งแบบวงกลม มันต้องหักออกที่นึงเป็นหลักไว้ โจทย์บอก สลับชาย 2 หญิง 2 น้องก็วาดเลย พี่ขอยึดผู้ชายเป็นหลักไว้คนนึง ตรงผู้ชายก็เหลือ 5!นะคะ นับแล้วก็ได้ 5!6!

มีติวสอบ smart 1 ไหมคะ

มีสอน มีติว ที่จะสอบเข้า smart 1 ไหมคะ ??? ตอนนี้ยังไม่มีคอร์สเฉพาะสำหรับ SMART I ครับ เพราะว่า SMART I จะมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่ Dektalent เทพเฉพาะคณิตศาสตร์ ยังไม...

โจทย์ความน่าจะเป็น งง มาก ไม่ค่อยเข้าใจ

ตอนนี้ผมกำลัง ศึกษาเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนหมู่และวิธีจัดหมู่อยู่ อ่ะครับ ไม่ค่อยได้ไปร.ร. เลยต้องมานั่งศึกษาเอง อ่ะ พี่ :(

สอบถามเรื่องคอร์สอินเทนซีทค่ะ

พี่โต๋ค่ะ อยากถามว่า ทำไมบางเรื่องถึง ไม่มีชีทให้ดาวน์โหลดค่ะ สถิติ เวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ความน่าจะเป็น อ่ะค่ะ ไม่เห็นมีชีทให้ดาวน์โหลด

โจทย์การจัดหมู่ค่ะ

เลือกคนก่อนได้ 10 เลือก 8 แล้วค่อยแบ่งบัตรค่ะ ได้คำตอบตามรูปค่ะ ข้อนี้คิดคล้ายๆ กับจัดคนเข้าห้องพักค่ะ

ถามโจทย์ความน่าจะเป็นครับ

ข้อ 37 คิดแบบปกติไม่สนว่าเป็นวงกลมรึเล่าครับ เพราะเลือกคนออกมา ไม่ได้จัดหมู่

ช่วยหน่อยครับ

สัญลักษณ์ c แทนเรื่องการจัดหมู่ น้องก็ใช้สูตรตามเรื่องการจัดหมู่เลยจ้า หรือมันก็คือเรื่องแฟกทอเรียล อันเดียวกันเลย

ถามโจทย์เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนครับ

ลองทำดูแล้วคำตอบไม่ตรงกับเฉลย ช่วยหน่อยครับ โจทย์ : จงหาจำนวนวิธีที่จัดเรียงตัวอักษร 4 ตัว จากคำว่า "mississippis"เนื่องจากมีตัวซ้ำ ให้เขียนออกมาก่อนค่ะ ว่า มีกี...

วิธีจัดหมู่ (Combination) ตัวอย่างที่ 1 ข้อที่ 4 (7:45)

สงสัยว่าทำไม n ถึง เท่ากับ 10 อ่าพี่โต๋ -0-

คลิปการจัดหมู่ในเรื่องเรียงสับเปลี่ยนค่ะ

พี่ไปเช็คแล้ว C00181 วิธีจัดหมู่ (Combination) ตัวอย่าง 1 ข้อ 2 หายไปจริงๆด้วยครับ เดี๋ยวรีบแก้ให้เลย ขอบคุณน้องพลอยมากครับที่ข่วยแจ้ง ไม่น่าเกินครึ่งวัน ตัวอย่างที่หายไปน่าจะโผล่มาครับ

โจทย์ในชีท เรื่อง จัดหมู่

ตัวอย่างที่7 ข้อ1 จำนวนทั้งหมด-(4เลือก2)+1 ตรง(4เลือก2)+1 มันคือตรงไหนอ่ะครับ ข้อ2 จำนวนทั้งหมด-(4เลือก4)-(4เลือก3)×(4เลือก1) ตรง(4เลือก4)-(4เลือก3)×(4เลือก1)มันคือตรงไหนครับ

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

จำนวนจริง

C290 ข้อ9 นาทีที่ 2.23 แค่มีตัวใดตัวหนึ่งก็หารลงตัว แล้วสับเปลี่ยนจัดหมู่มันก็ได้ ตัวหละ2วิธี เอากะไม่เอา อย่างงี้ไม่เอาหมดเลนก็ได้อะสิคะแล้วจะหารลงตัวหรอ มันต้องลบ1ตอนสุดท้ายด้วยรึเปล่าคะ?

สอบถาม

ใช่ค่ะ ความน่าจะเป็นไม่ยากนะคะ แต่ว่าจะเอาเนื้อหาจากเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ มาออกผสมไปด้วยจ้า นอกจากนี้ก็ใช้ความรู้จากเรื่องเซต ตรงการวาดแผนภาพอีกนิดหน่อยค่ะ

สงสัย เรื่องเซตข้อ 8 ครับ

ใช่ค่ะ คิดแบบเรื่องเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่

ถามหน่อยค่าา (:

คลิป 3.สรุปเนื้อหาเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่ แบบที่จัดเป็น วงกลม อะค่ะ ข้อที่1 ใหญ่ ข้อ5 ทำไมตัวหน้าคูณ 4! อะคะ แยกเปนมัดๆ ได้ 5 ไม่ไช่หรอคะ

ขอเช็คคำตอบครับพี่โต๋ (ความน่า่จะเป็น)

ไม่มีเฉลยน่ะครับ ขอเช็คคำตอบนะครับพี่โต๋ ขอบคุณมากครับ ข้อที่ไม่เป็นการทดลองสุ่ม -เลือกยืมหนังสือที่ชอบอ่านมากที่สุด 1 เล่มจากห้องสมุด -หาผลบวกของจำนวน 2 จ...

วิธีคิดการหาค่า n(E) ทำอย่างไรครับ

แล้วแต่โจทย์ ส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากเรื่อง เรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ค่ะ ทั้ง แซมเปิลสเปซ(S) และ เหตุการณ์(E) ใช้ความรู้จากเรื่อง เรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ เพราะถ้าถามความน่าจะเป็น ก็แค่เอาไปเข้าสูตร P(E) = n(E)n(S) เท่านั้นเองค่ะ

สงสัยครับบ

เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ กรณีที่มี0อยู่เป็นตัวสุดท้ายทำไมต้องแยกคิดอ่ะครับบ

การสับเปลี่ยนสิ่งของ

ไม่เข้าใจข้อไหนบ้างคะ ลองบอกจุดที่ไม่เข้าใจมา พี่จะได้ช่วยอธิบายได้ตรงจุดค่ะ ถ้าไม่เข้าใจเลย แนะนำให้เริ่มเรียนตั้งแต่ต้นดีกว่านะคะ เรื่องเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ มีคลิป VDO สอนอย่างละเอียดพร้อมแบบฝึกหัดที่มีคลิป VDO เฉลย ทุกข้ออยู่แล้วนะคะ เรียนแปปเดียวก็เข้าใจแล้วค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/23-permutation-and-combination/ อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม. 5 ค่ะ https://www.dektalent.com/course-math-grade-talent-5.php

ถามเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่

P คือ การเรียงสับเปลี่ยน C คือ การจัดหมู่ สูตรไม่เหมือนกันค่ะ ดูสูตรได้ในเรื่องเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ค่ะ

มี8เลือกมา4 เป็นเรื่องไงครับ

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/23-permutation-and-combination/

การถามโจทย์ปัญหา ถามได้เฉพาะวันเสาร์หรือเปล่าคะ?

หนูถามโจทย์ไป1ข้อ เกือบ 2 อาทิตย์แล้ว(ไม่ได้ถามในช่วงเวลาที่กำหนด) ยังไม่ได้รับคำตอบเลยค่ะ หนูพอจะทำอะไรได้บ้างคะ เพื่อที่จะได้รับคำตอบ? หนูสมัครเรียนก็หว...

Q-1221 Q-1222 Q-1225 ครับ

Q-1221 ต้องแยกคิดเป็นกรณีมีตัวซ้ำและไม่มีตัวซ้ำค่ะ (ลองดูตัวอย่างก็ได้นะมีสอนอยู่ค่ะ ตัวอย่างถามเหมือนกันเลย เรื่องวิธีจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน ) ดูวิธีทำข้อนี้นะคะ แยกตัวอักษรก่อน ได้ตามนี้ S = 3, T = 3, I = 2, A = 1 , C = 1 จะเลือก 3 ตัว 1) ไม่มีตัวซ้ำ ได้ (5เลือก3) = 10 2) ซ้ำ 2 ตัว ได้ (3เลือก1)(4เลือก1) = 12 (เลือกที่ซ้ำได้จาก S, T, I) 3) ซ้ำ 3 ตัว ได้ (2เลือก1) = 2 (เลือกได้จาก S กับ T ) เอาแต่ละกรณีมาบวกกัน ได้ 10 + 12 + 2 = 24 วิธี

ลำดับเนื้อหา คอร์ส ม.456

พี่เรียงบทไว้ให้แล้วนะคะ น้องเรียนจากบนลงล่างได้เลย ยกเว้นเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ที่ควรเรียนก่อนความน่าจะเป็นค่ะ

แปลกใจที่คิดอีกวิธีแล้วคำตอบไม่เท่ากับครับ

วิธีแรกถูกแล้วค่ะ วิธีที่สอง เป็นการคิดแบบมีลำดับที่ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตามที่สมมติมาก็คือ J ต้องมาก่อน Q แบบนี้คือ มีลำดับที่ ซึ่งโจทย์บอกมาแบบนี้ คือ หยิบพร้อมกัน เป็นเรื่องการจัดหมู่ ไม่ใช่การเรียงสับเปลี่ยนค่ะ

กฏการนับเบื้องต้นอยู่ในคอร์สไหนหรอคะ

อยู่ในบทเรียนเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ นะคะ

ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยค่ะ

ข้อ11ค่ะ. มันคิดยังไงคะ? รบกวนช่วยแสดงวิธีทำแบบละเอียดด้วยค่ะ อยากได้ คู่บวก 4 หลัก จากเลข 0,1,2,3,4,5,6 _ _ _ _ หลักพันเป็น 1,2,3,4,5,6 ได้ หลักหน่วย เป็น 0,2,4,6 ได้ พอดีว่า 0 เป็นหลักพั...

ถามโจทย์ข้อ Q-1177

ข้อนี้เป็นโจทย์แบ่งคนเข้าห้องพัก จะคิดเหมือนการแบ่งของออกเป็นกลุ่มๆ ไม่เหมือนเรื่องจัดหมู่

สับเปลี่ยนเเละจัดหมู่

พี่โต๋ค่ะ คือว่าหนูเวลาทำข้อสอบนะค่ะ หนูดูโจทย์ไม่ออกว่าข้อไหนต้องใช้สูตร P n,r กับ C n,r นะค่ะ รบกวนพี่โต๋ช่วยยกตัวอย่างและอธิบายหน่อยได้ไหมค่ะว่าทำไมถึงใช้ส...

สอบถามการบ้าน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

โต๊ะกลมเบอร์หนึ่ง นั่งได้ 4 คน โต๊ะกลมเบอร์สองนั่งได้ 5 คน จะมีวิธีจัดสมชายและสายสุดากับเพื่อนอีก 7 คน นั่งโตะ กลมสองโต็ะดังกล่าวได้ทั้งหมดกี่วิธีตามเงื่อนไขที่ว่าสมชายและสายสุดา จะต้องนั่งโต๊ะเดียวกันและนั่งติดกันเสมอ

ถามการบ้านเรื่อง การจัดหมู่ ม.6ค่ะ

กำหนดเส้นตรงในแนวนอนให้ขนานกัน 5 เส้น และเส้นในแนวตั้งขนานกัน 7 เส้น โดยระยะห่างระหว่างเส้นขนานทุกแนวห่างเท่ากันคือด้านละ 1 หน่วย จำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหม...

แฟกตอเรียล

อยู่เรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ค่ะ https://www.dektalent.com/vdo/175-factorial-n/

อยากได้วิธีคิดเเบบเป็นระบบครับเรื่อง เซต

โจทย์นะครับ ถ้า A = { 5,6,7,.....,20} และ B = { 1,2,3,4,...,15} จำนวนสมาชิกในเซต {X X เป็นสับเซตของA และ X ไม่เป็นสับเซตของ B } เท่ากับข้อใด นี่ข้อสอบเอนทรานซ์เก่านะ A = {5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20} ตั้งแต่ ...

ดาวน์โหลดเอกสารได้ไม่ครบค่ะ

รบกวนพี่ๆแอดมินช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ หนูสั่งซื้อคลอสเรียนคณิตศิปล์ภาษาม.4-6ไป แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารในบท ความสัมพันธ์ม.4 และ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5 ได้ค่ะ

การจัดหมู่

พอดียังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร่ค่ะข้อ1กับ2งงๆตรงกระจายตัวแปรน่ะค่ะรบกวนน่อยนะค้าา

มีคำถามอยากให้ช่วยหาคำตอบหน่อยครับ

เด็กชายจองเบต้องการส่งจดหมายไปเกาหลีจำนวน4ฉบับในตู้ไปรษณีย์5ตู้ได้กี่วิธีถ้าเขาต้องการให้มีจดหมายอย่างน้อย2ฉบับอยู่ในตู้เดียวกัน โดยคุณครูกำหนดคำตอบร...

เรียนเรื่องความน่าจะเป็นแล้วไม่เข้าใจเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนค่ะ

คือว่าเรียนคอร์สคณิตศิลป์-ภาษาค่ะ ตอนนี้เรียนเรื่องความน่าจะเป็นแล้วไม่เข้าใจเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ตัวคอร์สเองไม่มีเนื้อหาเรื่องนี้ หนูเ...

การจัดหมู่(แฟกทอเรียล)

3! มาได้ยังไงคะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com จัดหมู่ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.086 วินาที