คอร์สเรียนออนไลน์ > > วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5

แบบฝึกหัด 157 ข้อ

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ในบทนี้จะเรียนเรื่องกฎการนับ แผนภาพต้นไม้ แฟคทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน ทั้งในแนวตรง และแนววงกลม วิธีจัดหมู่สิ่งของที่ต่างกัน หรือสิ่งของที่ซ้ำกัน การแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ ทฤษฎีบททวินาม และการนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

วีดีโอ 24.23 นาที

อธิบายเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชุดที่ 2


แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram)

วีดีโอ 6.52 นาที

อธิบายเรื่อง แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) พร้อมตัวอย่าง


แฟคทอเรียล n (n!)

วีดีโอ 10.46 นาที

อธิบายเรื่อง แฟคทอเรียล n (n!) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง แฟคทอเรียล n (n!) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง แฟคทอเรียล n (n!) ชุดที่ 1


วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเส้นตรง

วีดีโอ 17.33 นาที

อธิบายเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเส้นตรง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเส้นตรง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเส้นตรง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดในแนวเส้นตรง ชุดที่ 2


สรุปการทำโจทย์ของ ของที่อยู่ติดกัน/แยกกัน/เรียงสลับที่

วีดีโอ 8.33 นาที

อธิบายเรื่อง สรุปการทำโจทย์ของ ของที่อยู่ติดกัน/แยกกัน/เรียงสลับที่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปการทำโจทย์ของ ของที่อยู่ติดกัน/แยกกัน/เรียงสลับที่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปการทำโจทย์ของ ของที่อยู่ติดกัน/แยกกัน/เรียงสลับที่ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปการทำโจทย์ของ ของที่อยู่ติดกัน/แยกกัน/เรียงสลับที่ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สรุปการทำโจทย์ของ ของที่อยู่ติดกัน/แยกกัน/เรียงสลับที่ ชุดที่ 2


วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม

วีดีโอ 8.03 นาที

อธิบายเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันในแนววงกลม ชุดที่ 2


วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง

วีดีโอ 26.16 นาที

อธิบายเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนวเส้นตรง ชุดที่ 2


วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม

วีดีโอ 10.43 นาที

อธิบายเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งที่ซ้ำกันในแนววงกลม ชุดที่ 1


วิธีจัดหมู่ (Combination)

วีดีโอ 45.26 นาที

อธิบายเรื่อง วิธีจัดหมู่ (Combination) วิธีจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกัน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 11 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่ ชุดที่ 3


วิธีจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน

วีดีโอ 10.50 นาที

อธิบายเรื่อง วิธีจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง วิธีจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน ชุดที่ 1


การแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ

วีดีโอ 14.01 นาที

อธิบายเรื่อง การแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ กรณีที่ 1: สิ่งของที่นำมาแบ่ง แตกต่างกัน กรณีที่ 2: สิ่งของที่นำมาแบ่ง เหมือนกัน พร้อมตัวอย่าง


ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem)

วีดีโอ 26.50 นาที

อธิบายเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ชุดที่ 3


การนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้

วีดีโอ 15.11 นาที

อธิบายเรื่อง การนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้ พร้อมตัวอย่าง


การนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้ (ต่อ)

วีดีโอ 9.19 นาที

อธิบายเรื่อง การนำทฤษฎีบททวินามไปประยุกต์ใช้ (ต่อ) สรุปทฤษฎีบททวินาม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชุดที่ 2

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ม.5 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.257 วินาที