วิชาคณิตศาสตร์

มีคำถามเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์? ไม่ว่าจะเป็นการบ้าน หรือโจทย์คำถามคณิตศาสตร์แบบไหน ข้อสอบชุดไหน ถามได้เต็มที่ในบอร์ดวิชาคณิตศาสตร์นี้ มีทีมงานช่วยตอบค่ะ โพสต์ถามข้อละกระทู้นะคะ พี่ทีมงานจะได้ตอบได้ครบทุกข้อไม่ตกหล่น

หากโพสต์ถามเพิ่มเติม เรื่องโจทย์ในคลังข้อสอบ ของเด็กทาเล้นท์ อย่าลืมอ้างอิงถึงไอดีข้อสอบ ที่ขึ้นต้นด้วย Q- นะคะ
พี่ทีมงานจะได้ทราบทันที ว่าข้อไหน จะได้ตอบได้อย่างรวดเร็วค่ะ ^^

หัวข้อ
สามารถทำสัญญากู้เงินจากธนาคารเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญา 4ปี สามารถนำเงินจำนวน 148,000 บาท ไปชำระคืนให้กับธนาคาร จงหาอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กำหนดพจน์ที่ 2 และพจน์ที่ 10 ของลำดับเลขคณิตเป็น y-x และ 9y-x จงหาค่าของ 1/x+ya2 = a1 + d = y - x —-(1) a10 = a1 + 9d = 9y - x —-(2) เอา(2) - ( 1) 8d = 8y d ...
ข้อ 1. ผลบวกของ 3 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่งเป็น 7 และผลคูณของ 3 พจน์แรกนี้เป็น 8 จงหา 3 พจน์แรกของลำดับเรขาคณิตนี้ ข้อ 2. ลำดับเรขาคณิตลำดับหนึ่งมี 4...
ข้อที่ 1. ถ้า a, 5a+6, 3a+6 เป็นจำนวนซึ่งเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว จงหาค่า a และพจน์ที่ 11 ข้อที่ 2. ถ้าจำนวนจริง 3 จำนวนเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกทั้...
ลำดับเลขคณิต และ ลำดับเรขาคณิต ข้อ 1 ให้ 2 จำนวนเป็น a กับ b จากโจทย์ จะได้ a , 25, b เป็นลำดับเลขคณิต ——(1) และได้ a,24,b เป็นลำดับเรขาคณิต ——(2) จาก (1) เร...
สมการกำลังสอง x^2 - 7x + 6 โจทย์สมการ สุรีย์และสุระช่วยกันหาบน้ำ โดยที่สุรีย์หาบได้สามเที่ยวในขณะที่สุระหาบน้ำได้สองเที่ยว ทั้งสองช่วยกันหาบน้ำโดยเริ่มพร้อมกั
การบ้านอนุกรมเลขคณิตข้อ2 หารด้วย 8 ลงตัว แต่หารด้วย 12 ไม่ลงตัว หมายถึง พวกที่หารด้วย 8 ลงตัว - พวกที่หารด้วย 8 และ 12 ลงตัว ตรงนี้ได้จากเขียนแผนภาพเวนน์ฯ ขอ...
การบ้านอนุกรมเลขคณิตข้อ1 มีสูตรหาผลบวกจำนวนคี่อยู่นะ แต่ถ้าทำแบบอนุกรม คือแบบนี้ค่ะ เขียนอนุกรม ออกมาก่อน 1 + 3 + 5 + 7+ ... + 207 ต้องหาจำนวนพจน์ (n) จากตัว...
คำถามจากน้องๆ ค่ะ ข้อ 2.5 สามารถเขียนแยก .. แบบนี้ได้ 12 3 2 + 18 2 3 จะจัดรูปให้ส่วนไม่ติดรูทก่อนค่ะ โดยการคูณด้วย รูทที่ติดอยู่ที่ส่วนนั่นแหล่ะ เวลาคูณต้อง...
การบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิตข้อ 3 สมมติลำดับเรขาคณิต 3 จำนวนเรียงกันเป็น ar, a , ar สมมติแบบนี้จะคิดง่ายค่ะ ผลบวกเป็น 19 ar + a + ar = 19 ---(1) ผลคูณเป็น 216 ...
การบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิตข้อ 1 สมมติจำนวนนั้นเป็น a เพราะว่าเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต จะมีอัตราส่วนร่วมเท่ากัน (ค่า r) เอาเรื่องค่า r มาตั้งสมการค่ะ a 34 = ...
การบ้านเรื่องลำดับเรขาคณิตข้อ 2 มีลำดับเลขคณิต a1 a2 = a1 + d a4 = a1 + 3d บอกว่า 3 พจน์นี้เรียงเป็นลำดับเรขาคณิต แปลว่า a2a1 = a4a2 นี่คือ ตรงที่ค่า r เท่าก...
การบ้านเรื่องลำดับเลขคณิตข้อ1 ที่บอกว่า an+1 - an = 3 นี่คือบอกค่า d ค่ะ จัดรูปที่ถาม a12 - a1 = a1+ 11d - a1 = 11d = 11(3) = 33 ตอบค่ะ
กำหนดให้xเป็นจำนวนจริง ถ้า 5x-7 , 3x+28 , 5x+27 , … , 2x^3-3x+1 เป็นลำดับเลขคณิต แล้วลำดับนี้มีกี่พจน์ จากที่กำหนด ลำดับนี้มี a1 = 5 - 7x และค่า d ลองเอาพจน์...
พี่โต๋ล่วยทำหน่อยค่ะ. งง งง งง วาดรูปช่วยนะคะ วาดเป็น 3 วง วงของคนมี เตารีด เตาไฟฟ้า ตู้เย็น ที่โจทย์บอกว่า ทุกบ้านจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 อย่าง เเปลว่า
เมื่อ 4ปีที่แล้วพี่มีอายุมากกว่าสองเท่าของน้องอยู่ 1 ปี 2 เดือนและอีก 6 เดือนข้างหน้าอายุของพี่และน้องจะมีสัดส่วนเป็น 5: 3 (คิดเป็นเดือน)จงหาว่าพี่และน้องมีอาย
พอดีครูให้อัดคลิปแล้วมี การหาค่าฟังก์ชันกรณีที่เป็นตัวเลขและตัวแปร คือหนูไม่รู้ว่าคืออะไร ลองหาในกูเกิลก็ไมเจอค่ะสมมติ f(x) = x+2 ถาม f(4) นี่คือ แบบตัวเลข ถ...
ถามการบ้าน ฟังก์ชัน ม.4 ข้อ 2 ค่ะ ตามรูปเลย หาโดเมน เรนจ์ ดูคลิปสอนในบทความสัมพันธ์ค่ะ
ถามการบ้าน ฟังก์ชัน ม.4 ข้อ 1 ค่ะ ตามรูปค่ะ โดเมน เรนจ์ ดูวิธีหาได้จากบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์นะ
ถามการบ้าน ภาคตัดกรวย ม.4 ข้อ 2 ค่ะ ตามรูปเลยค่ะ
ถามการบ้าน ภาคตัดกรวย ม.4 ข้อ 1 ค่ะ หาจุดตัดของเส้นตรงก่อน 3x + 2y - 5 = 0 ----(1) x - y = 0 ----(2) จาก (2) ย้ายข้างจะได้ x = y เอาไปแทนใน (1) 3x + 2x = 5 5...
ช่วยด้วยค่ะะ เดิมน้ำส้ม 50 ลิตร มีน้ำส้มแท้อยู่ 60% คิดเป็น 60100 50 = 30 ลิตร ดังนั้น มีน้ำ 50 - 30 = 20 ลิตร สมมติ ให้เทน้ำส้มทิ้ง x ลิตร แล้วแทนที่ด้วยน้ำ...
ถามการบ้าน เรขาคณิตวิเคราะห์ม.4 ข้อ 2 ค่ะ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=5138
ถามการบ้าน เรขาคณิตวิเคราะห์ม.4 ข้อ 1 ค่ะ เส้นตรง 12x + 5y - 10 = 0 ก็จะขนานกับอีก 2 เส้นที่โจทย์ให้หาด้วยนะ ดังนั้น ใช้สูตร ระยะเส้นกับเส้นค่ะ แล้วระยะห่าง ...
ถามการบ้านเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ม.5 ค่ะ z1z2 = (cos + isin)(cos(-) + isin(-) ) ------------- เพราะว่า cos(-) = cos ตรงนี้มาจากเรื่องตรีโกณ และเพราะว่า sin(-) =...
ถามการบ้านฟังก์ชัน(อินเวอร์ส) ข้อ3 ค่ะ จากที่ให้ f(x) = -x3 - 2 เขียนได้เป็น y = -x3 - 2 หาอินเวอร์ส สลับที่ x,y x = -y3 - 2 แล้วจัดรูปให้อยู่ในรูป y = เทอม ...
ถามการบ้านฟังก์ชัน(คอมโพสิท) ข้อ2 ค่ะ fog(x) = f(g(x)) = f(-5) = |-5| = 5 ตอบค่ะ
ถามการบ้านฟังก์ชัน(คอมโพสิท) ข้อ1 ค่ะ goh(4) + hog(9) = g(h(4)) + h(g(9)) = g(9) + h(1) = 1 + 3 = 4 ตอบค่ะ -------- ตัวอย่างเวลาจะหา g(9) ในวงเล็บคือ ค่า x แ...
ผมไม่เข้าใจคิดข้อนี้ครับว่าคิดยังไง สมมติตัวแปรก่อนนะคะ ให้ ไก่ คืดเป็น a% ของปลา แล้วตั้งสมการแบบนี้ค่ะ ไก่ คิดเป็น a%ของปลา 24% = a% ของ 15% 24100 = a100 x...
ถามข้อนี้ค่ะ แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเชิงซ้อน Q-1382 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 23 - iลบกับ 52 + 2i บวกกับ 1i ทำเป็นแต่แบบที่เศษส่วนสองอันบวกลบกันน่ะค่ะ แต่พอเจอแบบนี้ม...
ทำไมถึงไม่ใช้เส้นจำนวนเช็กคำตอบเหมือนข้อQ-828หรอคะ ทำไมถึงไม่ใช้เส้นจำนวนเช็กคำตอบเหมือนข้อQ-828หรอคะ
ทำไมตรงเส้นสีเขียวถึงไปทางซ้ายหรอคะ มันน้อยกว่า0ไม่ได้ไปทางเครื่องหมายลบหรอคะ เครื่อง + - + ที่เขียน คือ ช่วงของคำตอบที่เอาไว้เลือกตามเครื่องหมายตอนแก้อสม
จงบอก ช่วงลด ช่วงเพิ่ม จากกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม คือ x เพิ่ม y เพิ่ม ฟังก์ชันลด คือ สลับกัน x เพิ่ม y ลด หรือ x ลด y เพิ่ม
จงบอกช่วงลด ช่วงเพิ่ม จากฟังก์ชัน
จงบอก ช่วงลด ช่วงเพิ่ม จากกราฟ
การแปรผกผัน ข้อนี้คิดยังไงครับ สมมติ ระยะทางที่ก่อนหินตก คือ x เวลา คือ t ความสผฝูงหอคอย คือ h ตามโนทย์บอก 18 วินาที จะได้ ระยะทางที่ตก = h - 3592 19 วินาที ...
ข้อนี้คิดยังไงคะ ??
มีหนังสือคณิตศาสตร์ 1 เล่ม หนังสือเคมีเหมือนกัน 2 เล่ม หนังสือฟิสิกส์เหมือนกัน 2 เล่ม และหนังสือ ชีววิทยาต่างกัน 3 เล่ม ถ้านำหนังสือทั้งหมดมาวางเรียงเป็นวงกลม
วงรี ม.4 ข้อ 4 ตามรูปนะคะ มองเป็นวงรีจุดศูนย์กลาง (0,0) ได้ค่ะ
หาสมการวงรี ม.4 ข้อ 3 ตามรูปเลยค่ะ

 

แสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 79 หน้า

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 31 มกราคม 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บอร์ดวิชาคณิตศาสตร์ (หน้า 2) Page Load Time: 0.671 วินาที