คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อธิบายเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ สมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปสถิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 8:26 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อธิบายเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ สมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2

บทสนทนาเกี่ยวกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


โจทย์สถิติ เรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD

นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 1808 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุ 13.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.1 ปี นักเรียนชายอีกกลุ่มหนึ่...

โจทย์ค่ามาตรฐาน สถิติ ม.6

โจทย์ ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ กิติ สอบได้ 35 คะแนน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของคะแนนสอบทั้งหมดเท่ากับ 60 คะแนน ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐาน ของคะ...

ถามพี่โต๋ครับ ^^ เรื่องค่ามาตรฐาน

ผมขอถามโจทย์เรื่อง ค่ามาตรฐานอะครับ โจทย์ ผลสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของค...

ช่วยแสดงวิธีทำแล้วก้อเฉลยให้หน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ

เรื่องค่ามาตรฐาน มันเป็นเรื่องเดียวกันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเปล่าค่ะ คนละเรื่องกันค่ะ ที่น้องพูดถึงคำว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พี่ว่าคงจะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ะ เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ SD หรือ S ซึ่งจะเรียนในสถิต 2 ประมาณ ม.5 แต่โจทย์ที่น้องเอามาถาม เป็นเรื่อง ค่ามาตรฐาน สัญลักษณ์ คือ Z จะทำโจทย์เรื่องนี้ ต้องรู้จัก SD ก่อนค่ะ ต้องรู้ว่าจะหา SD ด้วยสูตรอะไรได้บ้าง

การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน

พี่โต๋ ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ 4 ข้อ เรื่องนี้หนูไม่ไหวงง อจ.ให้โจทย์มาแก้ค้ะ หนูงงมากๆ 1 > ในการสอบวิชา ค014 ตั้งเกณฑ์ตัดสิน โดยถ้าผู้สอบได้คะแนนมาตรฐานตั้งแต่ -2 ขึ้...

สถิติ ครับ

Q-2605 , Q-2606 , Q-2610 , Q-2616 , Q-2642Q-2605 แทนค่าตามสูตรหาเปอร์เซนไทล์แบบข้อมูลแจกแจงความถี่ ได้เลยนะ จะติดแค่ตัวที่โจทย์ถามอย่างเดียวเลย แก้สมการได้คำตอบเลยค่ะ ถ้าจำสูตรไม่ได้...

Q-2623 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Q-2623 y หาได้จาก y = 15x + 25 ก็คือ ต้องไปหา x มาก่อนค่ะ จากข้อมูลที่ให้มา 64, 66, 66, 69, 70, 70, 71, 71, 75, 78 ไปหา x จากสูตร x = xn x = 70 y = 15(70) + 25 = 1075 หา SD ต่อ จาก SD = (x - x)2n หา SD ของข้อมูล x มาก่อนค่ะ SD = 36 + 16 + 16 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 +25 + ...

ถามโจทย์เลขค่ะ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจำนวนเท่ากันพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยนักเรียนหญิงและชายเป็น 55และ63ตามลำดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2และ3 กิโลกรัม แล้วความแปรปรวนรวมนักเรียนกลุ่มนี้ตรงกับข้อใด

เรื่อง สถิติ ค่ะ เกี่ยวกับทฤษฎี

โจทย์กำหนด ข้อมูล X : X1,X2,x3...X10 มีค่าเฉลี่ยนเลขคณิต a ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน s ข้อมูล Y : Y1,Y2,Y3...Y10 โดยที่ Yi=2-3Xi เมื่อ i=1-10 แล้วส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของข้อมูล Y เท่ากับเท่าใด คือ หนูทำได้แค่ค่าเฉลี่ยนเลขคณิตของ Y มางงๆตรง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ

เรื่องสถิติค่ะ

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน=6,000บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1,000บาท ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานจำนวน29คน มีค่าเท่ากับ 2.5 แล้วพนักงานอีก1คนที่เหลือมีเงินเดือนเท่าใด "ข้อนี้หนูเริ่มต้นไปไม่ถูกเลยค่ะ ทำไปทำมาตัวเองก็งงเองอ่ะTUT "

ถามวิธิทำโจทย์ค่ามาตรฐานหน่อยครับ

โจทย์มีอยู่ว่า.... ในการบรรจุกาแฟผงลงในขวดที่มีขนาดน้ำหนักสุทธิโดยเฉลี่ยน300กรัม มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน10กรัม บริษัทกำหนดไว้ว่ากล่องที่มีมาตรฐานจะต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยนสุทธิอยู่ระหว่าง300m กรัม ในการฟลิตแต่ละครั้งจะต้องได้ของที่ได้มาตรฐาน95% จงหาค่าm สมมุติว่าการแจกแจงของน้ำหนักกาแฟเป้นการแจกแจงปกติและกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติที่อยู่ระหว่างz=0ถึงz=1.96 เท่ากับ0.4750

ถามการบ้าน เรื่องสถิติค่ะ

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน=6,000บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1,000บาท ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานจำนวน29คน มีค่าเท่ากับ 2.5 แล้วพนักงานอีก1คนที่เหลือมีเงินเดือนเท่าใด "ข้อนี้หนูเริ่มต้นไปไม่ถูกเลยค่ะ ทำไปทำมาตัวเองก็งงเองอ่ะTUT "

อยากถามพี่โต่เรื่องสถิติหน่อยครับ

ถ้าส่วนเป็น n-1 จะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรค่ะ ซึ่งจะไม่เจอในโจทย์ระดับมัธยมปลายนะคะ ส่วนใหญ่จะเรียนในสถิติขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ถ้าทำโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปกติ ใช้แค่สูตรที่ส่วนเป็น n ก็พอค่ะ

ถามหน่อยครับพี่โต๋ เรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากข้อมูล 2,3,6,9,10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่าไร ผมคิดได้ 3.16กว่าๆอะครับเลยปัดเป็น 3.2 พี่โต๋ได้เท่าผมมั้ยครับ แต่อาจารย์บอกมันผิด งงมากครับเพื่อนผมก็คิดได้เท่านี้หมดเลยครับ

ไม่เข้าใจเรื่องรากอ่ะค่ะ

คลิป: C162 เรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ ตัวอย่างที่ 1

ถามการบ้านเรื่อง การแจกแจงทวินาม

ข้อย่อยแต่ละข้อทำยังไงคะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ TT 1) ตัวแปรสุ่ม คือ จำนวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัว เราก็คิดนะ ว่าในการโยนเหรียญ 6 ครั้ง เหรียญจะขึ้นหัวได้กี่ครั้งบ้าง ก...

Q-2652, Q-2639 สถิติ

Q-2652 โจทย์ถามสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน เขียนสูตรมาก่อน สปส การแปรผัน = sx สรุปคือ ต้องไปหา s กับ x มา สิ่งที่โจทย์ให้ จากการสำรวจอายุ 8 คน >>> n = 8 ผลบวกของอายุคนกลุ่ม...

ช่วยผมที ข้อนี้เป็น งงๆครับ

คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการเเปรผันเท่ากับเท่ากับ14ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบเท่ากับ 3มัธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใด

ถามเรื่องสถิติครับ

สูตรS.D ผมไปเจอมามันมี2สูตรนี่ใช้ต่างกันยังไงหรอครับ ระหว่างS.D.สูตรที่เปนรูท (x-x)2ส่วนN กับอีกสูตรคือส่วนจะเป็นN-1นี่ต่างกันยังไงใช้ยังไงหรอครับ อีกข้อคือถามเรื...

ถามเรื่องสถิติ ค่ะ

พี่โต๋คะ ช่วยอธิบายข้อ 2 หน่อยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ โจทย์บอก ค่าเฉลี่ยและมัธยฐานเท่ากัน แปลว่าเป็นโค้งปกติ วาดรูปโค้งปกติขึ้นมาก่อนเลยค่ะ ตรงกลางเป็น = 120 สูตร ส...

ขอสอบถามการบ้านเรื่องค่าเบียงเบนมาตรฐานค่ะ

ข้อ 1 โรงงานผลิตตราชั่งสปริงแห่งหนึ่งต้องการตรวจสอบความแม่นยําของตราชั่งสปริงจึงนําวัตถุหนัก 10 กก. ไปชั่งกับเครื่องสปริง 2 เครื่อง ซึ่งมีข้อมูลประชากรดังน...

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน / เฉลี่ย

คือผมสงสัยน่ะครับว่า โจทย์มันผิดหรือเปล่าที่ถามและให้ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมา จากที่ผมค้นคว้าจากเว็บต่างๆผมเจอแต่พวก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน่ะครับที่หาได้เมื่อข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งอ่านผิด แต่เพื่อนของผมคิดได้ ผมก็เลยสงสัยว่า โจทย์มันผิด หรือเพื่อนของผมคิดผิดน่ะครับ ถ้าเพื่อนของผมคิดผิดบอกได้ไหมครับว่าคิดตรงส่วนไหนผิด

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.121 วินาที