บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น ลอการิทึม


เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5

เอกซ์โพเนนเชียล ใช้พื้นฐานจากเรื่องเลขยกกำลัง ในบทเรียนนี้จะได้รู้จักฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลักษณะของกราฟ และการแก้สมการ-อสมการเอกซ์โพเนนเชียล แล้วต่อด้วยฟังก์ชันลอการิทึม การแก้สมการ-อสมการลอการิทึม สูตรของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ และลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งฟังก์ชันลอการิทึมเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลนั่นเอง


สรุปเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม

สรุปเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม บทนี้ใช้พื้นฐานจากเรื่องเลขยกกำลัง ในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลักษณะของกราฟ และการแก้สมการ-อสมการเอกซ์โพเนนเชียล และทบทวนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึม การแก้สมการ-อสมการลอการิทึม สูตรของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ และลอการิทึมธรรมชาติ พร้อมทำข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม


เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.4

เอกซ์โพเนนเชียล ใช้พื้นฐานจากเรื่องเลขยกกำลัง ในบทเรียนนี้จะได้รู้จักฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลักษณะของกราฟ และการแก้สมการ-อสมการเอกซ์โพเนนเชียล แล้วต่อด้วยฟังก์ชันลอการิทึม การแก้สมการ-อสมการลอการิทึม สูตรของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ และลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งฟังก์ชันลอการิทึมเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลนั่นเอง


เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5

เอกซ์โพเนนเชียล ใช้พื้นฐานจากเรื่องเลขยกกำลัง ในบทเรียนนี้จะได้รู้จักฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลักษณะของกราฟ และการแก้สมการ-อสมการเอกซ์โพเนนเชียล แล้วต่อด้วยฟังก์ชันลอการิทึม การแก้สมการ-อสมการลอการิทึม สูตรของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ และลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งฟังก์ชันลอการิทึมเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลนั่นเอง

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ลอการิทึม


 

ฟังก์ชันลอการิทึม

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของสมการลอการิทึม ข้อสรุปของกราฟลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม

อธิบายเรื่อง สูตรของฟังก์ชันลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้สมการลอการิทึม

อธิบายเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้อสมการลอการิทึม

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

ลอการิทึมสามัญ

อธิบายเรื่อง ลอการิทึมสามัญ (Common Logarithm) การหาค่าของ log ฐาน 10 แคแรกเทอริสติก (Characteristic) แมนทิสซา (Mantissa) พร้อมตัวอย่าง


 

ลอการิทึมธรรมชาติ

อธิบายเรื่อง ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) พร้อมตัวอย่าง


 

ฟังก์ชันลอการิทึม

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของสมการลอการิทึม ข้อสรุปของกราฟลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม

อธิบายเรื่อง สูตรของฟังก์ชันลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้สมการลอการิทึม

อธิบายเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


 

การแก้อสมการลอการิทึม

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ลอการิทึม


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 4


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 5

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 5


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 6

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 6


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 7

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 7


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 8

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 8


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 9

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 9


 

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 10

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับลอการิทึม


GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

โจทย์ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม

ขอวิธีทำข้อนี้แบบละเอียดหน่อยคับ

ถามการบ้านเรื่องสมการและอสมการลอการิทึม ม.4 ค่ะ

ช่วยแสดงวิธีทำ log(3x+5) = 2 ให้หน่อยได้ไหมค่ะ

ขอเฉลยหน่อยค่า^^

ข้อสอบท้ายบทเรื่อง แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม ชุดที่ 2ข้อQ-818 ตอนทำมั่วถูก55

พี่ค่ะเช็คหน่อยค่ะ

พี่ดูหน่อยค่ะ หรือหนู เบลอเอง 14.46 การแก้อสมการลอการิทึม

[ Expo& Log week ]

ก่อนเรียนเรื่องฟังก์ชันเอ๊กซ์โพเนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม พี่แนะนำให้เรียน เรื่องเลขยกกำลังก่อนนะจ๊ะ - ถ้าเป็นคอร์สเพิ่มเกรด เลขยกกำลัง จะแยกออกมาเป็นบทต่างหากเลยค่ะ - ถ้าเป็นคอร์สอินเทนซีฟ พี่รวมไว้ในบทเรียนเรื่อง ฟังก์ชันเอ๊กซ์โพเนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม ค่ะ

ประกาศด่วน ศธ.เลื่อนเปิดเทอมทุกโรงเรียนใน กทม.เป็น 24 พ.ค.

บางโรงเรียนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ แต่พี่ดูจากหนังสือ สสวท. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียน 1) ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 2) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3) เวกเตอร์ในสามมิติ อันนี้สำหรับเทอม 1 นะจ๊ะ ว่าแต่ตอนนี้ได้หนังสือของที่โรงเรียนแล้วหรือยัง ดูตามนั้นน่าจะโอสุดค่ะ ของม. อื่นๆ จะเอามาโพสไว้ให้เป็นกระทู้ใหม่ค่ะ ^^

ไม่เข้าใจอะค่ะ ทำไงอะ เมตริกซ์

ไม่เข้าใจว่า เราจะรู้ ij ยังไง งง ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะค่ะ แล้วอีกอันก็ยังไม่เข้าใจ ...

ถามการบ้านค่ะ เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมค่ะ

เป็นแนวข้อสอบทำ 2 ข้อนี้ไม่ได้ค่ะ 1. log165=a log23=b log35=? 2. ถ้า a>0 และ an-a-n =3 แล้ว a2n-a-2n=?

ขอสอบถามเรื่องเรียน ม.5 หน่อยค่ะ

พี่ ค่ะ ม.5 ควรเรียนเลขยกกำลัง กับ อัตราส่วนตรีโกณมิติ มาก่อน ถึงค่อยจะมาเรียน เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม กับ ตรีโกณมิติประยุกต์ ใช่ไหมค่ะ แล้วในบทเรียนเลขยกกำลังอ่ะค่ะมีสอนเปง แบบเศษส่วนด้วยป่ะค่ะ ถ้างั้นเราควรลงคอร์สเพิ่มเกรด ม.4-5-6 ดีกว่า คอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ใช่ไหมค่ะ (โทดทีนะค่ะที่ถามยาวไปหน่อย ^^)

ถามการบ้านเรื่องลอการิทึม ม.5ค่ะ

ข้อ2กับข้อ3ค่ะ ช่วยคิดให้หน่อยนะคะ

เรื่อง เมตริกซ์ค่ะ ช่วยอธิบายหน่อย

ข้อ Q-1434 พี่อธิบายให้น้องอีกคน เลยก็อบมาให้ดูด้วยจ้าา เผื่อว่าน้องเรียนเรื่องลอการิทึมแล้วค่า https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=809

มีโจทย์คอร์สIntensive เรื่องเลขยกกำลัง (Expo)มั้ยค่ะ

ส่วนใหญ่ไม่ออกเลขยกกำลังอย่างเดียวค่ะ จะเป็นการเอาความรู้มาใช้มากกว่า ข้อสอบมักออกรวมกับ expo Log ไปเลย น้องหมูหวานลองดูในเมนูคลังข้อสอบ แล้วเลือกเรื่องเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมค่ะ จะมีเป็นชุดๆ ค่ะ แต่ถ้าข้อสอบเลขยกกำลังอย่างเดียว จะอยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดค่ะ พี่ว่าน่าจะง่ายไปสำหรับน้องที่เรียนอินเทนซีฟนะคะ

เฉลยผิดข้อค่ะ

ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2 (intensive) ข้อ 5 Q-1729 คิดได้ 13 แต่พอส่งคำตอบ ตรวจเป็น 5 กับ 11 (เฉลย2ข้อด้วยค่ะ) *ในคลิปเฉลย ก็ตอบ13ค่ะ

เกี่ยวกับการทำโจทย์ครับ

คืออยากทราบว่าผมพึ่่งสมัครใหม่ ไม่ได้สมัครลงคอร์ส ผมทำแบบฝึกเรื่องเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ไป 15 ข้อ ผมทำเสร็จแล้วส่งคำตอบไปแล้ว แต่มันขึ้นให้ล็อกอิน พอล็อกอินเสร็จ ผมก็กลับไปดูข้อมูลส่วนตัว แต่ว่าไม่มีจำนวนข้อสอบที่ผมทำ เลยอยากทราบว่าต้องรอการอัพเดท หรือว่า คนที่ไม่ได้ลงคอร์สไม่มีสิทธิทราบ หรือ เป็นความผิดพลาดครับ ขอบคุณครับ

ในโปรไฟล์ แบบทดสอบบางเรื่องไม่ได้ทำ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ

ลงคอร์สเพิ่มเกรด ม.5 ค่ะ ทำแบบทดสอบไปแค่ตรีโกณมิติประยุกต์กับจำนวนเชิงซ้อน แต่ทำไมมันขึ้นคะแนนของ เซตกับฟังก์ชัน ที่เป็นของ ม.4 ที่ไม่ได้ลงคอร์สเอาไว้ เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม กับสถิติ2 เป็นของ ม.5 ไม่ได้ทำแบบทดสอบ 2 บทนี้ แต่มันขึ้นคะแนนให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

พี่แสดงวิธีทำผิดรึเปล่าคะ

expo-log 7.การแก้อสมการลอการิทึม นาทีที่13.00 คือพี่บอกว่าx2-x+2 แยกตัวประกอบได้(x+1)(x-2) แต่(x+1)(x-2) มานได้ x2-x-2ไมใช่หรอคะ

คณิต ม.5 เลขยกกำลัง

แนะนำให้ลงคอร์สเพิ่มเกรด 456 ค่ะ ราคามากกว่ากันร้อยเดียว แต่จะได้เลือกเรื่องที่มาเรียนได้ตรงกับของโรงเรียน เนื้อหาเรื่อง เลขยกกำลัง ตามหลักสูตรแล้วอยู่ ม.4 แต่ที่โรงเรียนเอามาสอนใน ม. 5 ด้วย น่าจะเพื่อทบทวนให้ก่อนเรียนฟังก์ชันเอ๊กโปและลอการิทึมค่ะ ลองเลือกดูนะคะ

ถามการบ้าน เรื่องฟังก์ชั่นลอการิทึมครับ

อยากทราบวิธีทำของข้อ 8 อ่ะครับและอยากรู้ว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ

คลิปมันไม่เล่นค่ะ

คลิปที่ว่านี้ คือเรื่อง เอกซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ตอนที่ 9 ลอการิทึมธรรมชาติ รบกวนโปรดตรวจสอบและแก้ไขด้วยน่ะค่ะ

ถามโจทย์ ลอการิทึม หน่อยครับ

สงสัยครับ ไม่รุ้จะทำไงดี

ว่าด้วย pat 1

อยากรู้ว่า PAT1 จะเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษคะ?? เรื่องที่ต้องอ่านเพราะออกแน่ๆและเยอะมากๆเลยอ่ะค่ะPAT1 ออกทุกเรื่อง ยกเว้น เรื่องการให้เหตุผล, ทฤษฎีกราฟ ข้อสอบแต่ล...

ถามการบ้านเรื่อง ลอการิทึม ค้ะ

พี่คะ ขอนี้ทำอย่างไรคะ คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเลย ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ลอการิทึมแบบนี้ทำไงค่ะ

ข้อนี้ทำไงค่ะ ทำไม่เป็นจริงๆค่ะ

สมการลอการิทึม

ข้อ2.ใหญ่ ข้อ 5,6 ทำยังไงค่ะ

หนังสือผิดพลาด(รึเปล่าคะ)

พี่คะ แล้วก็หน้า 80 ตรง 6.ลอการิทึมสามัญ log 10 ฐาน2 ด้วยค่ะ

สอบถามการบ้านคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ม.

คืออาจารย์ให้โจทย์มาตามภาพค่ะ ลองแก้แล้วแต่แก้ไม่สุด ขอความกรุณาช่วยสอนเป็นวิทยาทานหน่อยนะคะ

ถามการบ้านหน่อยค่ะ เรื่องเอ็กซ์โปร์ แล้วก็ลอการิทึม

สอนหนูหน่อนนะคะ ข้อ1 ย้าย 5 ไปหารฝั่งตรงข้ามก่อนค่ะ จะได้ 5x +5-x = 105 5x +5-x = 2 เวลาเจอเลขชี้กำลังเป็น -x กับ +x แบบนี้ จะจัดรูปด้วยการคูณด้วย 5x ตลอด 5x(5x +5-x) = 5x(2) คูณกระจาย จะได้ 5x5x + ...

การถอดรูท ครับ

ที่เอามาถามเป็นสูตรหมดเลยค่ะ ถ้ารู้สูตรก็จะทำได้ ข้อ 1 สูตรจากเรื่องเลขยกกำลัง ข้อ 2 - 5 สูตรจากเรื่องลอการิทึม

ถามการบ้านในหลายๆเรื่องรวมกันค่ะ

1.ถ้า 3^X=10ส่วน9,3^y=25ส่วน24,3^z=81ส่วน80แล้วจงหาค่าของ11x-3y+5z 2.ถ้าx+y=0,xไม่เท่ากับ0และyไม่เท่ากับ0แล้วจงหาค่าของx^2013y^2013 3.ถ้าbส่วนa=2และcส่วนb=3แล้วอัตราส่วนของa+b:b+cเป็นเท่าใด 4.จงหาค่าkที...

ถามการบ้านเรื่องlog

2^3x+1=3^x-2 เป็นเรื่องลอการิทึมค่ะ หนูติดข้อนี้อยู่ทำไม่ได้ค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ลอการิทึม - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.06 วินาที