คอร์สเรียนออนไลน์ > > เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.4

เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.4

แบบฝึกหัด 103 ข้อ

เอกซ์โพเนนเชียล ใช้พื้นฐานจากเรื่องเลขยกกำลัง ในบทเรียนนี้จะได้รู้จักฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลักษณะของกราฟ และการแก้สมการ-อสมการเอกซ์โพเนนเชียล แล้วต่อด้วยฟังก์ชันลอการิทึม การแก้สมการ-อสมการลอการิทึม สูตรของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ และลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งฟังก์ชันลอการิทึมเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลนั่นเอง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

วีดีโอ 9.43 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล กราฟฟังก์ชันเพิ่ม และฟังก์ชันลด ข้อสรุปของกราฟเอกซ์โพแนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2


การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วีดีโอ 19.11 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2


การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล

วีดีโอ 10.51 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 2


ฟังก์ชันลอการิทึม

วีดีโอ 8.44 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของสมการลอการิทึม ข้อสรุปของกราฟลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชั่นลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชั่นลอการิทึม ชุดที่ 1


สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม

วีดีโอ 15.44 นาที

อธิบายเรื่อง สูตรของฟังก์ชันลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม ชุดที่ 2


การแก้สมการลอการิทึม

วีดีโอ 13.19 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม ชุดที่ 2


การแก้อสมการลอการิทึม

วีดีโอ 15.32 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม ชุดที่ 1


ลอการิทึมสามัญ

วีดีโอ 17.55 นาที

อธิบายเรื่อง ลอการิทึมสามัญ (Common Logarithm) การหาค่าของ log ฐาน 10 แคแรกเทอริสติก (Characteristic) แมนทิสซา (Mantissa) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ลอการิทึมสามัญ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลอการิทึมสามัญ ชุดที่ 1


ลอการิทึมธรรมชาติ

วีดีโอ 10.22 นาที

อธิบายเรื่อง ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3

เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 ตุลาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.192 วินาที