คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม

สรุปเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม

วีดีโอ 7 บทเรียน (324 นาที) แบบฝึกหัด 47 ข้อ

สรุปเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม บทนี้ใช้พื้นฐานจากเรื่องเลขยกกำลัง ในบทเรียนนี้จะได้ทบทวนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลักษณะของกราฟ และการแก้สมการ-อสมการเอกซ์โพเนนเชียล และทบทวนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึม การแก้สมการ-อสมการลอการิทึม สูตรของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ และลอการิทึมธรรมชาติ พร้อมทำข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหาเอกซ์โพ-ลอก (เลขยกกำลัง)

วีดีโอ 13.53 นาที

vdo สรุปเนื้อหาจากบท เลขยกกำลัง ซึ่งเป็นพื้นฐานของบทเรียนเรื่อง Expo-Log สรุปเนื้อหาสำคัญสำหรับเตรียมสอบเข้า พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาเอกซ์โพ-ลอก

วีดีโอ 20.09 นาที

vdo สรุปเนื้อหา Expo-Log สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหา Expo-Log นี้สอนเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล การแก้สมการและอสมการเอกซ์โพแนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาเอกซ์โพ-ลอก

วีดีโอ 16.42 นาที

vdo สรุปเนื้อหา Expo-Log สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ฟังก์ชันลอการิธึม การแก้สมการและอสมการลอการิธึม ลอการิธึมสามัญ (log ฐานสิบ) การหาค่าของ log ฐานสิบ ลอการิธึมธรรมชาติ (ln) พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบ Expo-Log ชุด A

วีดีโอ 26.36 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ Expo-Log ชุด A ข้อ 1-10 ข้อสอบExpo-Logทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบ Expo-Log ชุด B

วีดีโอ 17.37 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ Expo-Log ชุด B ข้อ 11-20 ข้อสอบExpo-Logทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบ Expo-Log ชุด C

วีดีโอ 18.32 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ Expo-Log ชุด C ข้อ 21-30 ข้อสอบExpo-Logทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบ Expo-Log ชุด D

วีดีโอ 39.48 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ Expo-Log ชุด D ข้อ 31-40 ข้อสอบExpo-Logทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 4 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 5 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 6

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 6 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 7

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 7 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 8

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 8 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 9

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 9 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 10

แบบฝึกหัด 2 ข้อ

ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 10 จำนวน 2 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึมในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 31 มกราคม 2566   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.123 วินาที