คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 > เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5

เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5

วีดีโอ 9 บทเรียน (361 นาที) แบบฝึกหัด 103 ข้อ

เอกซ์โพเนนเชียล ใช้พื้นฐานจากเรื่องเลขยกกำลัง ในบทเรียนนี้จะได้รู้จักฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ลักษณะของกราฟ และการแก้สมการ-อสมการเอกซ์โพเนนเชียล แล้วต่อด้วยฟังก์ชันลอการิทึม การแก้สมการ-อสมการลอการิทึม สูตรของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ และลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งฟังก์ชันลอการิทึมเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลนั่นเอง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

วีดีโอ 9.43 นาที 134,797

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล กราฟฟังก์ชันเพิ่ม และฟังก์ชันลด ข้อสรุปของกราฟเอกซ์โพแนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วีดีโอ 19.11 นาที 29,527

อธิบายเรื่อง การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล

วีดีโอ 10.51 นาที 45,530

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียล พร้อมตัวอย่าง


ฟังก์ชันลอการิทึม

วีดีโอ 8.44 นาที 45,617

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของสมการลอการิทึม ข้อสรุปของกราฟลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


สูตรเกี่ยวกับลอการิทึม

วีดีโอ 15.44 นาที 54,639

อธิบายเรื่อง สูตรของฟังก์ชันลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการลอการิทึม

วีดีโอ 13.19 นาที 47,967

อธิบายเรื่อง การแก้สมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


การแก้อสมการลอการิทึม

วีดีโอ 15.32 นาที 41,023

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการลอการิทึม พร้อมตัวอย่าง


ลอการิทึมสามัญ

วีดีโอ 17.55 นาที 35,411

อธิบายเรื่อง ลอการิทึมสามัญ (Common Logarithm) การหาค่าของ log ฐาน 10 แคแรกเทอริสติก (Characteristic) แมนทิสซา (Mantissa) พร้อมตัวอย่าง


ลอการิทึมธรรมชาติ

วีดีโอ 10.22 นาที 33,642

อธิบายเรื่อง ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3

เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

EXPO LOG ม.5.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนเอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม ม.5 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที