คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น โจทย์เลข


 

โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 1

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 1


 

โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 2

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 1

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 1 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 1 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 10:34 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 2

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 2 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 2 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:19 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 3

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 3 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 3 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 15:41 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 4

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 4 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 4 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:21 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 5

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 5 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 5 เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 9:36 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 6

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 6 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 6 เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:36 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น โจทย์เลข


 

โจทย์เลขยกกำลัง

โจทย์ท้ายคลิป เรื่องเลขยกกำลังเบื้องต้น จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ

บทสนทนาเกี่ยวกับโจทย์เลข


ระบบสมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ

สมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ คำถามจากน้อง Natcha T 4x - 5y = 33 -----(1) 3x - 2y = 16 -----(2) ทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรให้เท่ากัน ซักตัวนึง พี่จะทำ x นะ วิธีการทำสัมประสิทธิ์ให้เท่า คือ เอาเลขที่...

พื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

โจทย์ถามว่า พื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y=x^3 - 2x^2 + 2x กับ x จาก x=0 ถึง x=4 เท่ากับกี่ตารางหน่วย? ขอบคุณครับบ พี่โต๋

สอบถามการบ้าน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ม.3 ครับ

โจทย์เลขสับหลัก ลองไปดูกระทู้พวกนี้ค่ะ คำถามคล้ายๆ กัน https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2460 https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=4282 https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2402

วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

สทศ. ได้เผยแพร่สถิติชุดนี้ออกมา ให้เราได้เห็นจุดอ่อนหลายๆอย่างของเด็กไทย ซึ่งจริงๆแล้วเด็กไทยทำไม่ได้เพราะอ่อนเองหรือว่าข้อสอบกำกวมก็ไม่อาจทราบได้ แต...

สอบถามเรื่องโจทย์เลขยกกำลัง ม.5 ค่ะ

อยากทราบวิธีทำสองข้อนี้ค่ะ

โจทย์เลขยกกำลังข้อ 360 / 376 /315

ทำไม่ได้ครับ ข้อ 360/376/315 ขอบคุณครับ ......................................................

ถามโจทย์เลขทศนิยมยกกำลังค่ะ

6.17 ทั้งหมดกำลังสอง ลบ 3.83 ทั้งหมดกำลังสอง มันได้เท่าไหร่หรอคะ?

โจทย์เลขยกกำลัง

ข้อนี้ควรเริ่มอย่างไรหรอคะ

ถามโจทย์เลขค่ะ

นร. ห้องหนึ่งมี 150 คน นักเรียนชายมีน้ำหนักเฉลี่ย 70 กิโลกรัม นร. หญิงหนักเฉลี่ย 55 กิโลกรัม ถ้าทั้งชั้นมีน้ำหนักเฉลี่ยเป็น 60 กิโลกรัม จงหาว่าห้องนี้มี นร.ชายกี่คน โจทย์กำหนดให้ xชาย=70 xหญฺิง=55 xรวม=60 หนูทำได้แค่โจทย์กำหนดให้ค่ะ ที่เหลือลองคิดดูแล้ว ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรไหน

โง่เลขมากเลย มีวิธีช่วยไหมคะ T_T

หนูโง่เลขมากเลย เรียนๆๆๆหลายรอบแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจเลยสักนิดค่ะ ตอนทำโจทย์เลขตามครูในห้อง ก็พอทำได้นะ แต่ตอนสอบตายสนิททุกที ทำยังไงดีคะ

การแก้โจทย์เลขยกกำลัง

มันต้องแก้ยังไงคะ

ถามโจทย์เลข คณิต คิดจนหัวแตก

ข้อนี้คิดยังไงคะ คิดจนปวดหัวแล้วเนี่ย คิดจนจนมุมทุกวิถีทางแล้ว ขอดูวิธีทำหน่อย

โจทย์เลข

น่าจะมีคอร์สเกี่ยวกับข้อสอบเอ็นปีต่างๆให้เรียนด้วยนะค่ะ จะได้เพิ่มพูนทักษะ ก่อนทำข้อสอบจิง

โจทย์เลขยกกำลัง คณิต ม.4 ค่ะ T_T

หนูงงตัวแปรยกกำลังค่ะ

โจทย์เลขยกกำลัง 1

ข้อนี้ถูกหรือเปล่าคะ?

ถามเทคนิคการทำโจทย์เลขหน่อยค่ะ

คือเราเป็นคนไม่่เก่งเลข เวลาเจอโจทย์ ก็รู้หลักการ นิยามอะไรหมดนะ แต่พอทำโจทย์จริงๆแล้วทำไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน อ่านโจทย์แล้วไม่รู้จะหา อะไรก่อนดีเพื่อที่จะได้คำตอบ ใครรู้ว่าเวลาทำโจทย์เลขควรทำยังไงให้เป็นstepไม่งงบ้างงง

ว่าด้วย pat 1

อยากรู้ว่า PAT1 จะเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษคะ?? เรื่องที่ต้องอ่านเพราะออกแน่ๆและเยอะมากๆเลยอ่ะค่ะPAT1 ออกทุกเรื่อง ยกเว้น เรื่องการให้เหตุผล, ทฤษฎีกราฟ ข้อสอบแต่ล...

ช่วยแก้โจทย์เลขยกกำลัง ม.2 ครับ

(2.5×10^4)×(4×10^5) โจทย์ข้อนี้ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เท่าไหร่ครับ

อยากสอบถามเรื่องการประยุกต์สมการค่ะ

เลขสอง​หลัก​จำนวนหนึ่งมีค่ามากกว่า6เท่าของผลบวกของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย​อยู่1 ถ้าสลับตำเเหน่งระหว่างเลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วย​ จะได้เลขสองหลั...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com โจทย์เลข - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.115 วินาที