คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น โจทย์เลข


 

โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 1

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 1


 

โจทย์เลขยกกำลัง (เบื้องต้น) ตัวอย่างที่ 2

อธิบายพร้อมแสดงวิธีทำโจทย์เลขยกกำลัง ตัวอย่างที่ 2


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 1

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 1 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 1 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 10:34 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 2

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 2 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 2 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:19 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 3

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 3 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 3 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 15:41 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 4

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 4 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 4 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:21 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 5

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 5 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 5 เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 9:36 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 6

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 6 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ต้น ที่เรียนเรื่อง สรุปเลขยกกำลัง ม.ต้น ในคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ จะได้เรียนเรื่อง สรุปโจทย์เลขยกกำลังแบบที่ 6 เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:36 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น โจทย์เลข


 

โจทย์เลขยกกำลัง

โจทย์ท้ายคลิป เรื่องเลขยกกำลังเบื้องต้น จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ

บทสนทนาเกี่ยวกับโจทย์เลข


พื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

โจทย์ถามว่า พื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y=x^3 - 2x^2 + 2x กับ x จาก x=0 ถึง x=4 เท่ากับกี่ตารางหน่วย? ขอบคุณครับบ พี่โต๋

วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

สทศ. ได้เผยแพร่สถิติชุดนี้ออกมา ให้เราได้เห็นจุดอ่อนหลายๆอย่างของเด็กไทย ซึ่งจริงๆแล้วเด็กไทยทำไม่ได้เพราะอ่อนเองหรือว่าข้อสอบกำกวมก็ไม่อาจทราบได้ แต...

สอบถามเรื่องโจทย์เลขยกกำลัง ม.5 ค่ะ

อยากทราบวิธีทำสองข้อนี้ค่ะ

ระบบสมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ

สมการข้อนี้ทำอย่างไรคะ คำถามจากน้อง Natcha T 4x - 5y = 33 -----(1) 3x - 2y = 16 -----(2) ทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรให้เท่ากัน ซักตัวนึง พี่จะทำ x นะ วิธีการทำสัมประสิทธิ์ให้เท่า คือ เอาเลขที่...

โจทย์เลขยกกำลังข้อ 360 / 376 /315

ทำไม่ได้ครับ ข้อ 360/376/315 ขอบคุณครับ ......................................................

โง่เลขมากเลย มีวิธีช่วยไหมคะ T_T

หนูโง่เลขมากเลย เรียนๆๆๆหลายรอบแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจเลยสักนิดค่ะ ตอนทำโจทย์เลขตามครูในห้อง ก็พอทำได้นะ แต่ตอนสอบตายสนิททุกที ทำยังไงดีคะ

ถามโจทย์เลขทศนิยมยกกำลังค่ะ

6.17 ทั้งหมดกำลังสอง ลบ 3.83 ทั้งหมดกำลังสอง มันได้เท่าไหร่หรอคะ?

ถามโจทย์เลขค่ะ

นร. ห้องหนึ่งมี 150 คน นักเรียนชายมีน้ำหนักเฉลี่ย 70 กิโลกรัม นร. หญิงหนักเฉลี่ย 55 กิโลกรัม ถ้าทั้งชั้นมีน้ำหนักเฉลี่ยเป็น 60 กิโลกรัม จงหาว่าห้องนี้มี นร.ชายกี่คน โจทย์กำหนดให้ xชาย=70 xหญฺิง=55 xรวม=60 หนูทำได้แค่โจทย์กำหนดให้ค่ะ ที่เหลือลองคิดดูแล้ว ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรไหน

ถามโจทย์เลข คณิต คิดจนหัวแตก

ข้อนี้คิดยังไงคะ คิดจนปวดหัวแล้วเนี่ย คิดจนจนมุมทุกวิถีทางแล้ว ขอดูวิธีทำหน่อย

สอบถามการบ้าน เรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ม.3 ครับ

โจทย์เลขสับหลัก ลองไปดูกระทู้พวกนี้ค่ะ คำถามคล้ายๆ กัน https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2460 https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=4282 https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=2402

โจทย์เลข

น่าจะมีคอร์สเกี่ยวกับข้อสอบเอ็นปีต่างๆให้เรียนด้วยนะค่ะ จะได้เพิ่มพูนทักษะ ก่อนทำข้อสอบจิง

ถามเทคนิคการทำโจทย์เลขหน่อยค่ะ

คือเราเป็นคนไม่่เก่งเลข เวลาเจอโจทย์ ก็รู้หลักการ นิยามอะไรหมดนะ แต่พอทำโจทย์จริงๆแล้วทำไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน อ่านโจทย์แล้วไม่รู้จะหา อะไรก่อนดีเพื่อที่จะได้คำตอบ ใครรู้ว่าเวลาทำโจทย์เลขควรทำยังไงให้เป็นstepไม่งงบ้างงง

โจทย์เลขยกกำลัง

ข้อนี้ควรเริ่มอย่างไรหรอคะ

โจทย์เลขยกกำลัง 1

ข้อนี้ถูกหรือเปล่าคะ?

ว่าด้วย pat 1

อยากรู้ว่า PAT1 จะเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษคะ?? เรื่องที่ต้องอ่านเพราะออกแน่ๆและเยอะมากๆเลยอ่ะค่ะPAT1 ออกทุกเรื่อง ยกเว้น เรื่องการให้เหตุผล, ทฤษฎีกราฟ ข้อสอบแต่ล...

โจทย์เลขยกกำลัง คณิต ม.4 ค่ะ T_T

หนูงงตัวแปรยกกำลังค่ะ

อยากสอบถามเรื่องการประยุกต์สมการค่ะ

เลขสอง​หลัก​จำนวนหนึ่งมีค่ามากกว่า6เท่าของผลบวกของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย​อยู่1 ถ้าสลับตำเเหน่งระหว่างเลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วย​ จะได้เลขสองหลั...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 01 เมษายน 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com โจทย์เลข - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.093 วินาที