คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น เพาเวอร์เซต


 

สมบัติเกี่ยวกับสับเซต เพาเวอร์เซต

อธิบายเรื่อง สับเซต พาวเวอร์เซต สรุปสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับสับเซตและพาวเวอร์เซต พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเซต

vdo สรุปเนื้อหาเซตสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ชนิดของเซต เซตจำกัด เซตอนันต์ สับเซต เพาเวอร์เซต การกระทำของเซต สมบัติของการกระทำของเซต การหาจำนวนสมาชิกของเซต พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาเซต

vdo สรุปเนื้อหาเซตสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง ชนิดของเซต เซตจำกัด เซตอนันต์ สับเซต เพาเวอร์เซต การกระทำของเซต สมบัติของการกระทำของเซต การหาจำนวนสมาชิกของเซต พร้อมตัวอย่าง


 

เพาเวอร์เซต

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง เพาเวอร์เซต อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.4 ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 จะได้เรียนเรื่อง เพาเวอร์เซต เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 7:44 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

เพาเวอร์เซต (ต่อ)

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.4 ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 จะได้เรียนเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 13:25 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


 

สับเซต เพาเวอร์เซต ตัวอย่างที่ 3-6

ดูวีดีโอในหัวข้อ สับเซต เพาเวอร์เซต ตัวอย่างที่ 3-6 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สับเซต เพาเวอร์เซต ตัวอย่างที่ 3-6 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.4 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:53 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

เพาเวอร์เซต

ดูวีดีโอในหัวข้อ เพาเวอร์เซต เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน เพาเวอร์เซต เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน เซต ม.4 ของกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ปลาย ได้เรียนกัน เป็นเรื่องถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 7:44 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

เพาเวอร์เซต (ต่อ)

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ จะได้เรียนเรื่อง เพาเวอร์เซต (ต่อ) เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปนี้มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำ เพื่อเช็คความเข้าใจเมื่อเรียนจบแล้ว คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 13:25 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

สมบัติเกี่ยวกับสับเซต เพาเวอร์เซต

อธิบายเรื่อง สับเซต พาวเวอร์เซต สรุปสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับสับเซตและพาวเวอร์เซต พร้อมตัวอย่าง


 

สับเซต เพาเวอร์เซต ตัวอย่างที่ 3-6

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ตัวอย่างที่ 3-6 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ จะได้เรียนเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ตัวอย่างที่ 3-6 เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 12:53 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น เพาเวอร์เซต


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2

บทสนทนาเกี่ยวกับเพาเวอร์เซต


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

งง! พาวเวอร์เซตซ้อนกัน

ก็คือ ทุกครั้งที่จะ เพาเวอร์เซต ก็จะต้องเขียน สับเสต ...แล้วก็ ครอบ พาวเวอร์เซต อีกทีนึง ....หรอครับ

C={1,2} จงหา P(P(A))

C={1,2} จงหา P(P(A)) มันจะเท่ากับเท่าไหร่คะพี่โต๋ #พี่โต๋ช่วยด้วยต้องเข้าใจก่อนว่า P(A) หมายถึง เพาเวอร์เซตของ A และต้องเข้าใจว่า เพาเวอร์เซต คือ เซตของสับเซต ดังนั้น จำ...

เพาเวอร์เซต ไม่เข้าใจเลยค่ะ

คือว่า เรื่องเพาเวอร์เซต เวลาครูสอน ครูจะเอาเพาเวอร์เซตซ้อนกันหลายรอบมากค่ะ ตอนซัมเมอ์เก็บคะแนนเกือบตกอ่ะค่ะ ละเวลาทำมันเยอะมากงงสุดๆเลยค่ะ มีวิธีเขีย...

ถามพี่โต๋ครับ โจทย์อสมการ

เอาตัวอย่างของน้องตั้มเหมือนเดิมแล้วกันค่ะ ปล. ถ้างงเพราะเรื่องเขียนสับเซตยังไง หรือ เพาเวอร์เซตยังไง ไปดูคลิปเรื่องเซต ของ 2 หัวข้อนี้ก่อนนะคะ

การบ้านคณิตศาสตร์

A={a} สมาชิกของเพาเวอร์เซตคืออะไรค่ะ

สงสัยโจทย์เรื่องเซตมากเลยค่ะ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเซต หัวข้อสับเซต เพาเวอร์เซต มีบางข้อที่ไม่กำหนดเครื่องหมาย union intersection difference หรือ complement มาให้เลย อยากถามว่าตั้งใจไม่ใส่มาให้ หรือ ตกหล่นคะ? เพราะทำไม่ถูกเลยค่ะ มีข้อแนะนำประการใดก็ช่วยแจ้งด้วยนะคะ

พี่โต๋ งง แบบฝึกเรื่องเซตค่ะ

นู๋งงแบบฝึกเรื่องเซตคอร์สอินเทน ข้อ 8 อะค่ะ ขอแบบระเอียดเลยยย นุ๋งง แห่ะๆๆถามอีก ทำไมเฉลยเรื่องเชตมีไม่ครบอ่า คะ ...

พี่ลืมเเสดงวิธีทำำำ

คอส เพิ่มเกรด เรื่องเซต หน้า 6 ข้อ 6 กับ 7 ครับเรื่องตัวอย่างข้อ 6 กับ 7 ของพาวเวอร์เซตหายไป พี่ๆรับทราบแล้วครับ กำลังดำเนินแก้ไขให้อยู่ครับ ...

ถามข้อสอบเซตค่ะ

พี่ค่ะคือไปเจอโจทย์ในข้อสอบpatมา ถามหน่อยนะค่ะ กำหนดให้ n(P(A))=x, n(P(B))=y,n(P(AB))=z จงหา n(P(A)P(B)) ก xz+xy-yzz ข xz+yz-xyz ค xz+xy-xzz ง xz+xy+yzz ช่วยหน่อยนะค่ะแก้choiceนะค่ะ 1. xz+xy-yzz 2. xz+yz-xyz 3. xz+xy-xzz 4. xz+xy+yzz ...

ข้อ 9 Q-171 เฉลยวิธีคิดหั้ยหน่อยค่ะ

n คือจำนวนสมาชิก ถ้าเพาเวอร์เซตซ้อนกันหลายๆ ชั้น ต้องเริ่มคิดจากในสุดก่อน แล้วไล่ๆ ออกมา ดูจำนวนสมาชิกทีละขั้นค่ะ แล้วน้องคิดได้ n เท่าไหร่คะ พี่จะได้ช่วยดูว่าน้องเข้าใจผิดตรงไหนน่ะค่ะ

พี่โต๋ลืมแสดงวิธีทำโจทย์ค่าาาาาาาา

พี่โต๋ไม่ได้แสดงวิธีทำเรื่องเพาเวอร์เซต ตัวอย่างที่8 ข้อ6,7ค่ะ

ข้อ 9 Q-171 เฉลยวิธีคิดหั้ยหน่อยค่ะ

พี่ค่ะคือว่า งง ตรงที่ว่าทำไม ใส่ เพาเวอร์เซตอีกที ตรงสีเขียวได้ 24 = 16

การบ้านที่โรงเรียนครับเรื่อง ตรรกศาสตร์

ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่า หรือประดยคปฏิเสธที่ต้องตัดสินค่าความจริงได้ค่ะ ข้อ 12 เขียนอย่างนี้หมายถึง เพาเวอร์เซตค่ะ สูตรหาจำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซต = 2n n - คือจำนวนสมาชิกของเซตนั้น ค่ะ ยังไงก็ไม่ได้ 8 ตัวแน่ๆ ก็บอกได้ว่าเป็นเท็จนะ

งงเกี่ยวกับเพาเวอร์เซตซ้อนกันค่ะ

A= Ø เหมือนกับ A={ Ø }รึเปล่าคะ ไม่เหมือนค่ะ A= Ø นี่คือไม่มีสมาชิกเลย A={ Ø } อันนี้มีสมาชิก 1 ตัว คือ Ø P(A) มีสูตรหาอยู่ค่ะ ลองไปดูสูตรเองนะ P(P(P(A))) ถ้าซ้อนกันเยอะๆ เเบบนี้ ทำไล่จากในสุดก่อนค่ะ (ที่ทำสีเเดงไว้ให้) เรื่องเพาเวอร์เซต สอนอย่างละเอียดที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/2-set/ อยู่ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 https://www.dektalent.com/course-math-grade-talent-4.php

คำถามข้อ Q-170 เรื่องสับเซต เพาเวอร์เซตค่ะ

สวัสดีค่ะ หนูสงสัยว่าคำตอบที่พี่โต๊เฉลยจำนวนปีกกามันไม่เท่ากับช้อยส์ที่เป็นคำตอบค่ะ อันนี้คือช้อยส์พิมพ์ขาดไปตัวนึงใช่มั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะ

สอบถามการแก้โจทย์เซตม.4ค่ะ

อธิบายข้อ 19 , 20 , 21 ให้หน่อยได้ไหมคะ ข้อ 19 เพาเวอร์เซต คือ เซตของสับเซต หาจำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซตได้จากสูตร จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซต = 2n n คือ จำนวนสมาชิกของเซต...

เพาเวอร์เซต

ขอคำอธิบายตัวอย่างที่8 ข้อ6.และข้อ.หน่อยค่ะ

คณิตศาสตร์เรื่องเซต

โจทย์เซตทำยังไงครับ ทำข้อแรกให้ดูนะคะ โจทย์บอก C เป็นเซตของ a โดยที่ a เป็นจำนวนเต็มบวก และ 5a 625 หาสมาชิกของ เซต C ให้ได้ก่อนค่ะ คิดว่า 5 ยกกำลังจำนวนเต็มบวกอะไรแล...

ช่วยหน่อยคับ

ถามการบ้านคตับ ถามการบ้านคับ ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เพาเวอร์เซต - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.084 วินาที