บทสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง


หนูขอวิธีทำหน่อยค้ะ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี 10 คน มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 45 คะแนน ต่อมาทราบว่าคิดคะแนนผิดไป 2 คน คือจาก 48 และ 50 คะแนน คิดเป็น 43 และ 60 คะแนน จงหาคะแนนเฉลี่ยที่ถูกต้อ

การสุ่มตัวอย่าง

ช่วยหน่อยครับ การบ้าน ม.6+ครับ1.ถ้ารายจ่ายต่อวันของครัวเรือนในเขตเทศบาลแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ย 250บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 25บาทในการสุ่มครัวเรือนดังกล่าวมาจำนวน 30ครัวเรือนจงหาก. ค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนมาตราฐานของค่าเฉี่ลยตัวอย่างข.ความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะมีรายจ่ายต่อวันโดยเฉลี่ยมากกว่า253บาทเรื่องการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า

ถามเรื่องสถิติครับ

n-1 ใช้เมื่อข้อมูลเป็นประชากรค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่โจทย์ จะพูดถึงข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นค่ะ ----------------- โจทย์บอกคะแนนระหว่าง x ถึง 40 น่าจะหมายถึง x น้อยกว่า คือ หมายถึง x มาเรื่อยๆ จนถึง 40 แบบนี้ค่ะ

ไม่เข้าใจ เรื่องความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ

ต่างกันตรงกลุ่มตัวอย่าง อย่างที่เข้าใจถูกแล้วค่ะ จะใช้สูตรไหน ก็อยู่ที่กลุ่มตัวอย่างให้มาเป็นแบบไหน หรือ ต้องดูว่าเนื้อหาทั้งหมดที่กำลังเรียนอยู่ เรียนอะไร เรียนทำไม กำลังศึกษาอะไร เพราะมหาวิทยาลัย ไม่ได้เรียนแบบมัธยมนะ บางหัวข้อ ก็มีเรื่องราวของมันอยู่ ถามอาจารย์ที่สอนดีที่สุดค่ะ พี่เปิดสอน ม.1 - ม.6 ค่ะ รายละเอียดที่ถาม เป็นเนื้อหาชั้นอุดมศึกษาค่ะ พี่จะไม่ได้อธิบายให้นะคะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com กลุ่มตัวอย่าง - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.082 วินาที