บทสนทนาเกี่ยวกับเซตคำตอบของสมการ


เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1423 และอื่นๆ

ข้อ Q-1423 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 + 2x2 – 15 = 0 Q-1427 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมี 2 –   3  i และ 3i เป็นคำตอบ ข้อ Q-1429 จงหาสมการพหุนามดีกรี 4 ที่มี 2i, 2, –1 เป็นคำตอบ และ P(3) = 26 Q-1428 จงหาสมการพหุนามดีกรี 3 ที่มี –3, –1, 4 เป็นคำตอบ และ P(2) = 5 อธิบายวิธีทำ มาให้หน่อยนะคะ ;) ขอบคุณค่ะ

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x^4 - 30x^2 + 289 = 0 ทำไงคะ

ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4 - 30x2 + 289 = 0 ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะคะ

เซตคำตอบของสมการของจำนวนเชิงซ้อน

คือ โจทย์ให้หาเซตคำตอบของสมการของจำนวนเชิงซ้อนอ่ะค่ะ เราตองหายังไงค่ะ? 1.x^2+x+6=0 2.3x^2-2x+1=0 ช่วยหน่อยนะค่ะ

โจทย์จำนวนเชิงซ้อนครับ งงอีหลี

จงหาเซตคำตอบของสมการ X3+4x2+x+4=0 คำตอบได้ {-4,i,-i} งบมานานละ คิดไม่ออก -0- ช่วยหน่อยครับช่วยอธิบายให้ผมด้วยนะครับ ผม งง กับเรื่องนี้ไงไม่รู้...

เซตคำตอบของสมการ ข้อ Q-1425 ทำยังไงดีคิดไม่ออก

จากข้อนี้ค่ะ Q-1425 ข้อใดคือเซตคำตอบของสมการ x4– 2x3+ 12x2– 8x + 32 = 0 1. {2i,–2i,1+ 7 i,1– 7 i} 2. {2i , –2i , 1 + 7i , 1 – 7i } 3. {1–2i,1+2i,1+ 7 i,1– 7 i} 4. {2i , –2i , 1 + 5 i,1– 5 i} จากที่ลองคิดเองแล้ว เป็นแบบนี้ - เลือก x4 กับ 12x2 กับ 32 มาใช้ - ...

ขอถามหน่อยน้ะค้ะ

จงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้

ถามเรื่องเซต

กำหนดให้ S เป็นเซตคำตอบของสมการ 2x3-7x2+7x-2=0 ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของ S เท่ากับเท่าใด

ถามการบ้านครับ ขอวิธีคิดครับ

หาเซตคำตอบของสมการ log(x-2)+log(x+2) = log5 log(x – 2) + log(x + 2) = log5 log(x – 2)(x + 2) = log5 (x – 2)(x + 2) = 5 x2 – 4 = 5 x2 = 5 + 4 x2 = 9 x = {3, -3} 4 จาก x2 – 4 มาจากไหน และ {3, -3} คือค่าของxซึ่งได้มาจากไหน ทำไมวิธีคิดถึงต่างกันครับ หาเซตคำตอบของสมการ log(x-3)+log(x+3) = log7 หาค่า xจากสมการ 2sin^3x-sin x = 0 เมื่อ 0 ≤ x ≤ 2π

ขอถามหน่อยน้ะค้ะ

จงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้

ครูจะออกข้อสอบแนวนี้แต่หนูทำการบ้านไม่ได้เลยพี่ๆช่วยหน่อยนะค่ะ

จงหาเซตคำตอบของสมการและอสมการ 1. l1+3xl=2 2.l6x-2l-5=0 3.l2x-8l>7 4.l2-3xl8 5l2x+3ส่วน5l2

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เซตคำตอบของสมการ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.103 วินาที