บทสนทนาเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย


ถามโจทย์ในแบบทดสอบค่ะ แคลเบื้องต้น==

พี่ขาข้อนี้ทำอย่างไร ? คำถาม: ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปลี่ยนจาก 10 เซนติเมตรไปเป็น 15 เซนติเมตร จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเทียบ...

โจทย์อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย

ถ้ารังสีของจรวดนิวเคลียร์มีการแผ่กระจายเป็นวงกลมแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่รังสีเทียบกับเส้นรัศมี จาก 3กม. เป็น 5 กม 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉล...

แบบฝึกหัดท้ายบท ชุดที่2 เรื่องเเคลคูลัสเบื้องต้น Q-1275, Q-1276 , Q-1277, Q

Q-1278 ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปลี่ยนจาก 10 เซนติเมตรไปเป็น 15 เซนติเมตร จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเทียบความยาวของด้าน หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังนั้น สร้างสมการจากพื้นที่ก่อนค่ะ ให้ด้านยาว x เซนติเมตร พื้นที่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน = x2 จะได้สมการเป็น f(x) = x2 ที่นี้เข้าสูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ด้านเปลี่ยนจาก x=10 ไป x = 15 ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ

ช่วยสอนหน่อยค่า

พี่ค่ะ หนูมีโจทย์จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยบองปริมาตรบองทรงกลมเทียบกับรัศมี บณะที่ความยาวรัศมีเปลี่ยนจาก8ซม.เป็น10ซม. พี่ช่วยหาคำตอบให้น่อยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.104 วินาที