คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สคณิตเบสิก ม.ปลาย > แยกตัวประกอบ

แยกตัวประกอบ

วีดีโอ 9 บทเรียน (99 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

เป็นพื้นฐานที่ได้ใช้แทบทุกบท ในคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ใครที่ยังไม่คล่องเรื่องนี้ลองฝึกดูค่ะ จะทำให้เราเรียนบทอื่นๆได้ง่ายขึ้นอีกเยอะมาก เนื้อหาประกอบด้วย เทคนิคการแยกตัวประกอบทั้ง 8 แบบ ได้แก่ การดึงตัวร่วม แบบสองวงเล็บ แบบผลต่างกำลังสอง แบบกำลังสองสมบูรณ์ แบบผลบวก-ผลต่างกำลังสาม แบบเพิ่มเข้าลบออก แบบจับคู่ และหารสังเคราะห์พร้อมตัวอย่างโจทย์วิธีแยกตัวประกอบอย่างละเอียด รวม 70 ข้อ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม)

วีดีโอ 8.13 นาที

1. การโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม)


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ

วีดีโอ 10.02 นาที

2.1 การของพหุนามแบบสองวงเล็บ


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ (ตย 2)

วีดีโอ 11.43 นาที

2.2การของพหุนามแบบสองวงเล็บ (ตย 2)


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลต่างกำลังสอง

วีดีโอ 6.53 นาที

3. การของพหุนามแบบผลต่างกำลังสอง


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์

วีดีโอ 12.20 นาที

4. การของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลบวก หรือ ผลต่างกำลังสาม

วีดีโอ 8.01 นาที

5. การของพหุนามแบบผลบวก หรือ ผลต่างกำลังสาม


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบเพิ่มเข้า – ลบออก

วีดีโอ 7.46 นาที

6. การของพหุนามแบบเพิ่มเข้า – ลบออก


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบจับคู่

วีดีโอ 4.33 นาที

7. การของพหุนามแบบจับคู่


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบใช้การหารสังเคราะห์

วีดีโอ 14.30 นาที

8. การของพหุนามแบบใช้การหารสังเคราะห์


แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุด A

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรื่อง ชุด A จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุด B

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรื่อง ชุด B จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

แยกตัวประกอบ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง แยกตัวประกอบ?

เริ่มเรียนบทเรียนแยกตัวประกอบ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

download

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 สิงหาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนแยกตัวประกอบ - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที