คอร์สเรียนออนไลน์ > > แยกตัวประกอบ

แยกตัวประกอบ

วีดีโอ 9 บทเรียน (99 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

เป็นพื้นฐานที่ได้ใช้แทบทุกบท ในคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ใครที่ยังไม่คล่องเรื่องนี้ลองฝึกดูค่ะ จะทำให้เราเรียนบทอื่นๆได้ง่ายขึ้นอีกเยอะมาก เนื้อหาประกอบด้วย เทคนิคการแยกตัวประกอบทั้ง 8 แบบ ได้แก่ การดึงตัวร่วม แบบสองวงเล็บ แบบผลต่างกำลังสอง แบบกำลังสองสมบูรณ์ แบบผลบวก-ผลต่างกำลังสาม แบบเพิ่มเข้าลบออก แบบจับคู่ และหารสังเคราะห์พร้อมตัวอย่างโจทย์วิธีแยกตัวประกอบอย่างละเอียด รวม 70 ข้อ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม)

วีดีโอ 8.13 นาที

1. การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม)


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ

วีดีโอ 10.02 นาที

2.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ (ตย 2)

วีดีโอ 11.43 นาที

2.2การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ (ตย 2)


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลต่างกำลังสอง

วีดีโอ 6.53 นาที

3. การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลต่างกำลังสอง


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์

วีดีโอ 12.20 นาที

4. การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลบวก หรือ ผลต่างกำลังสาม

วีดีโอ 8.01 นาที

5. การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลบวก หรือ ผลต่างกำลังสาม


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบเพิ่มเข้า – ลบออก

วีดีโอ 7.46 นาที

6. การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบเพิ่มเข้า – ลบออก


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบจับคู่

วีดีโอ 4.33 นาที

7. การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบจับคู่


การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบใช้การหารสังเคราะห์

วีดีโอ 14.30 นาที

8. การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบใช้การหารสังเคราะห์


แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุด A

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรื่อง ชุด A จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


แบบฝึกหัดแยกตัวประกอบ ชุด B

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรื่อง ชุด B จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

แยกตัวประกอบ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง แยกตัวประกอบ?

เริ่มเรียนบทเรียนแยกตัวประกอบ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 ตุลาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนแยกตัวประกอบ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.106 วินาที