คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น อนุพันธ์ของฟังก์ชัน


 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative)

อธิบายเรื่อง นิยามอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ขั้นตอนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


 

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

อธิบายเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร พร้อมตัวอย่าง


 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท

อธิบายเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท กฏลูกโซ่ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาแคลคูลัส

vdo สรุปเนื้อหาแคลคูลัสสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความหมายของอนุพันธ์ สูตรเกี่ยวกับความเร็วและความเร่ง พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาแคลคูลัส

vdo สรุปเนื้อหาแคลคูลัสสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความหมายของอนุพันธ์ สูตรเกี่ยวกับความเร็วและความเร่ง พร้อมตัวอย่าง


 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative)

อธิบายเรื่อง นิยามอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ขั้นตอนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


 

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

อธิบายเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร พร้อมตัวอย่าง


 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท

อธิบายเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท กฏลูกโซ่ พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น อนุพันธ์ของฟังก์ชัน


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ชุดที่ 2

บทสนทนาเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน


การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะ

คืออยากทราบตามหัวข้อ แต่เป็นการหาโดยใช้สูตร คือดูเพื่อนทำก็ยังไม่เข้าใจ ขออธิบายแบบละเอียดเลยนะค่ะ 1.S=4t5+3t2+t-8 2.y=33x2+1 3.y=(4x-x)2(x2+3)

Q-1297, Q-1298 แคลคูลัส

Q-1297 y = (x - 3)3(2x + 1)3 ใช้ดิฟผลคูณค่ะ แต่ว่าจะมีการดิฟกลุ่มแทรกเข้ามาด้วย (สีฟ้าคือหน้า สีเขียวคือหลังนะ พี่เขียนสัญลักษณ์ง่าย ๆ นะ จะได้ดูง่ายๆ ทำปกติก่อนเลย ลดน + นดล) ...

[ Calculus week ]

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน มีสัญลักษณ์เยอะเลย มันเหมือนกันนะ เลือกใช้ตามที่ชอบ แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ y' ค่ะ

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

พี่คะ หนูอยากทราบว่าหลังจากที่เราใช้สูตรดิหได้คำตอบที่พี่บอกแล้วแต่มันยังเหลือตัวที่ดิฟได่้อยู่ ทำไมเราถึงไม่ดิฟต่อคะ อย่าง12xกำลัง5 ถ้าดิฟต่อมันจะเป็น60xกำลัง4 อย่างนี้อ่ะค่ะ

ถามเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะ

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) =     5x+2 ณ จุดที่ x=1 ขอบคุณค่ะ

ถามเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะ

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) =     5x+2 ณ จุดที่ x=1

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ถามการบ้านเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ม.6ค่ะ lim

ถามโจทย์แคลคูลัส เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะ

ขอโทษค่ะพอดีรูปไม่ขึ้นน่าจะเพราะไฟล์ใหญ่ไป;-; นี่โจทย์ค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com อนุพันธ์ของฟังก์ชัน - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.099 วินาที