บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น ตรรกศาสตร์


ตรรกศาสตร์ ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้นเป็นบทเรียนที่น้องๆ มักทำคะแนนได้ดี ในบทเรียนจะได้เรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์และกลุ่มประพจน์ ประพจน์ที่สมมูลกัน นิเสธของประพจน์ ข้อความสัจนิรันดร์ ข้อความสมเหตุสมผล ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ หัวใจสำคัญของเรื่องตรรกศาสตร์ คือการจำตารางค่าความจริงได้


สรุปตรรกศาสตร์

สรุปตรรกศาสตร์ ในบทเรียนจะได้ทบทวนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์และกลุ่มประพจน์ ประพจน์ที่สมมูลกัน นิเสธของประพจน์ ข้อความสัจนิรันดร์ ข้อความสมเหตุสมผล ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ ซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องตรรกศาสตร์ คือการจำตารางค่าความจริงได้ พร้อมฝึกทำข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์


สรุปตรรกศาสตร์ PAT1

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์แบบเข้มข้นสำหรับเตรียมสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ในบทตรรกศาสตร์ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยอย่างละเอียด แสดงวิธีทำละเอียดในแต่ละขั้นตอน เมื่อเริ่มทำข้อสอบน้องสามารถดูคลิปเฉลยได้ทันที หรือลองทำข้อสอบก่อนดูคลิปเฉลยก็ได้ มีระบบซิมูเลชั่นจับเวลา และระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ บอกคะแนนทันที พร้อมสถิติการทำข้อสอบอย่างละเอียด พี่ได้แบ่งย่อย ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ ออกเป็นชุดย่อยๆ ชุดละ 5-10 ข้อค่ะ ถึงข้อสอบ PAT1 จะยาก แต่การฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้เราทำคะแนนได้มากขึ้นค่ะ


ตรรกศาสตร์ ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้นเป็นบทเรียนที่น้องๆ มักทำคะแนนได้ดี ในบทเรียนจะได้เรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์และกลุ่มประพจน์ ประพจน์ที่สมมูลกัน นิเสธของประพจน์ ข้อความสัจนิรันดร์ ข้อความสมเหตุสมผล ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ หัวใจสำคัญของเรื่องตรรกศาสตร์ คือการจำตารางค่าความจริงได้


ตรรกศาสตร์ ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้นเป็นบทเรียนที่น้องๆ มักทำคะแนนได้ดี ในบทเรียนจะได้เรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์และกลุ่มประพจน์ ประพจน์ที่สมมูลกัน นิเสธของประพจน์ ข้อความสัจนิรันดร์ ข้อความสมเหตุสมผล ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ หัวใจสำคัญของเรื่องตรรกศาสตร์ คือการจำตารางค่าความจริงได้

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ตรรกศาสตร์


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์นี้สอนเรื่อง ประพจน์ ประโยคเปิด ตารางค่าความจริง ประพจน์ที่สมมูลกัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง สัจนิรันดร์ นิเสธของประพจน์ ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ ข้อความที่สมเหตุสมผล พร้อมตัวอย่าง


 

แสดงวิธีทำข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุด A

vdo เฉลยข้อสอบ ตรรกศาสตร์ ชุด A ข้อ 1-10 ข้อสอบตรรกศาสตร์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุด B

vdo เฉลยข้อสอบ ตรรกศาสตร์ ชุด B ข้อ 11-18 ข้อสอบตรรกศาสตร์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

แสดงวิธีทำข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุด C

vdo เฉลยข้อสอบ ตรรกศาสตร์ ชุด C ข้อ 19-30 ข้อสอบตรรกศาสตร์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


 

ตัวอย่างคอร์สเพิ่มเกรด เรื่องตรรกศาสตร์

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


 

แนะนำบทเรียนเรื่องตรรกศาสตร์

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปสรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์นี้สอนเรื่อง ประพจน์ ประโยคเปิด ตารางค่าความจริง ประพจน์ที่สมมูลกัน พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์

vdo สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์สำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง สัจนิรันดร์ นิเสธของประพจน์ ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ ข้อความที่สมเหตุสมผล พร้อมตัวอย่าง


 

ความหมายและสัญลักษณ์ของเซต

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ความหมายและสัญลักษณ์ของเซต อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.ปลาย ที่เรียนเรื่อง เซต ม.4 ในกลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ จะได้เรียนเรื่อง ความหมายและสัญลักษณ์ของเซต เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน เซต ม.4 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 3:11 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ตรรกศาสตร์


 

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3


 

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 4


 

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 5


 

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 6


 

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 7


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2


 

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบ PAT1 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3

บทสนทนาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์


คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

อยากทราบว่า คณิตศาสตร์ ม.4 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ หนูกำลังจะขึ้น ม.4 แล้วอยากเรียนล่วงหน้าก่อนค่ะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ อยากเตรียมตัวนานหน่อย คณิตศาสตร์ ม.4 ทั้งส...

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ ม.4 - ม.6 ยึดตามหนังสือ สสวท. ค่ะ

ยึดตามหนังสือ สสวท จ้า คณิตศาสตร์พื้นฐาน (เลขตัวง่าย) ม.4 เทอม 1 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง เลขยกกำลัง เทอม 2 ฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5 เทอม 1 ลำดับและอนุกรม ค...

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ONET ข้อสอบจะไม่ยากมากค่ะ เนื้อหาตามลิสด้านล่างเลยค่ะ เซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การให้เหตุผล --->> ดูจากตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง --->> ให้ดูที่ expo ตรีโกณมิติ สถิติ 1-2 (การหาค่ากลาง, การวัดตำแหน่งของข้อมูล, การการกระจายของข้อมูล) ลำดับและอนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็น (ควรเรียน เรียงสับเปลี่ยนก่อนด้วย โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากค่ะ) ปล. ถ้าพบว่ามีไรเพิ่มเติมจะมาโพสบอกอีกรอบค่ะ

มาแล้ว! ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์ version.2

Download ชีทเป็น PDF รวมทุกบท คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 จะสอบบทไหนเลือก print เฉพาะบทนั้นได้เลย แจกฟรีครับ ^^ ชีทสรุปสูตรคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหา: คณิตพื้นฐาน * คณิตเพิ่มเติม * ม.4 * ม.5 * ม.6...

ล้วงลึกแนวข้อสอบ PAT1 ธค 54 ห้ามพลาด!!

ตอบน้องกานนี่ PAT1 เป็นข้อสอบ Admissions อยู่ในชุด GAT/PAT ข้อสอบ PAT1 ครอบคลุมเนื้อหา ม.4-6 ครับ ไม่ได้มีแยก ม.4/5/6 นะครับ แต่คลังข้อสอบของ Dektalent มีข้อสอบ PAT1 ย้อนหลังทุกปี รวม 300 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ และมีข้อสอบ PAT1 แบบแยกชุดตามบทด้วยครับ แนะนำว่าเลือกทำเฉพาะบทของ ม.4 ก็ได้นะ เซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ฯลฯ ครับ

ดาวน์โหลดชีทกลุ่มเซต ไม่ได้ครับ

โหลดชีทกลุ่มเซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงไม่ได้ครับ ลองเข้าไปโหลดทั้งในคอม มือถือ และ ipad ก็ไม่ได้ครับ

ตัวอย่างการใช้ BBEquation

ตัวอย่างการใช้ BBEquation ฉบับใช้งานจริง ไม่มีสลิง ไม่มีสตั๊น โพสต์จริง ใช้งานจริง หากน้องๆยังใหม่อยู่ให้ลองอ่านวิธีการใช้งาน BBEquation ก่อนนะครับ https://www.dektalent.com/board/view.php?topic=10 สม...

อยากได้ตัวอย่าง สัจนิรันดร์ ขอสัก 4 ข้อ

เอร่ออ พี่ไม่แย่งทำรายงานน้องนะจ๊ะ อิอิ ครูอุตส่าห์ให้หา ก็ต้องลองหาดูก่อนนะ ลองหาในพวกข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีเก่าๆ ก็ได้ค่ะ ถ้าเอาด่วนๆ เลย ลองโหลดข้อสอบเก่าจากเว็บของ สทศ ค่ะ ตรรกศาสตร์ออกทุกปี หลายข้อด้วย ลองเลือกดูเลย ปล. หัดทำด้วยยิ่งดีกับตัวน้องเองค่ะ

ถามบทตรรกศาสตร์ครับ

แบบนี้เป็นจริงรึเปล่าครับ

[Logic week] ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

เรามารู้จักประพจน์กันค่ะ ความหมายของประพจน์ ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ประพจน์ หมายถึง ข้อความหรือประโยคที่ต้องตัดสินได้ ว่าจริง หรือ เท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่น จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่น้อยที่สุด       เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตดังนั้น พวกสุภาษิต คำขอร้อง ประโยคคำสั่ง คำอุทานถือว่าไม่เป็นประพจน์ค่ะ

คลิปใหม่: ปูพื้นฐานตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

คลิปใหม่มาแล้วครับ คราวนี้เป็นคลิปปูพื้นฐานเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับน้องๆ ม.3 ที่เตรียมตัวขึ้น ม.4 หรือน้องๆ ม.4 ที่ยังไม่รู้จักตรรกศาสตร์ดีพอ เป็นคล...

[logic week] วีคนี้มาดูเรื่องตรรกศาสตร์กันนะ

ตรรกศาสตร์เป็นเรื่องสนุกนะคะ จุดสำคัญคือเราต้องจำตารางค่าความจริงให้ได้ แรกๆ มันอาจจะดูเยอะ แต่ว่าพี่จะค่อยๆ บอกไปว่า จุดไหนเป็นจุดสังเกต พอรู้อย่างนี้แล้วจำไม่ยากเลยจริงๆ ค่ะ มาดูก่อนคร่าวๆ ว่าเรียนอะไรบ้างนะ ถือว่าเป็นบทที่ใหญ่มากทีเดียว สามารถออกข้อสอบให้ง่ายสุดๆ และยากสุดๆ ได้ เพราะใครๆ ก็คิดว่ามันง่ายมั้ง แต่พอออกยากๆ ขึ้นมา ก็ทำเอามึนได้เหมือนกันค่ะ

พี่โต๋ช่วยด้วยครับ โจทย์ตรรกศาสตร์

พี่โต๋ช่วยด้วยครับ โจทย์ตรรกศาสตร์ คำถาม: ให้ประพจน์ A , B , C เป็นจริง ประพจน์ X , Y เป็นเท็จ และประพจน์ P , Q ไม่ทราบค่าความจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ (P Q) (P Q) ทำผิดเฉยเลยครับ พี่โต๋ช่วยอธิบายทีครับ ผมตอบว่าหาค่าไม่ได้อะครับ

ข้อสอบตรรกศาสตร์

ผมสงสัยข้อนี้จริงๆคับ มาจากข้อสอบตรรกศาสตร์นะคับ คำถาม: ให้เอกภพสัมพัทธ์คือ เซตของจำนวนจริง ถ้า P(x) แทนข้อความ x2–3x < 0 และ Q(x) แทนข้อความ –2 < log 1 3 x < –1 แล้วประโยคในข้อใดต่อไปนี้ มีค่าความจริงเป็นจริง มันก็อบมาไม่ดีคับ แต่เป็นล็อค xฐาน1/3คับ ตอนที่พี่เฉลยที่ว่าเอา 1/3 ยกกำลังทั้งสองข้างอ่ะคับมันจะได้ 9<x<3 มันต้องกลับเครื่องหมายมั๊ยครับแบบว่าเพราะล็อคฐานมันน้อยกว่า1อ่ะคับ เหมือนเลขมันน่าจะเป็น 3<x<9 มากกว่าอ่ะคับ

สมาชิกใหม่ ขอถามฮัฟ

คอร์สลองเรียนฟรี มีให้ลองดู 2 คอร์ส คือ เพิ่มเกรดกับอินเทนซีฟจ้า คอร์สเพิ่มเกรด จะมีคลิปของเรื่องเซต จำนวนจริง และตรรกศาสตร์ค่ะ คอร์สอินเทนซีฟ จะมีเรื่องเซตกับจำนวนจริง พอน้องล็อกอินเสร็จแล้ว ในหน้านั้นจะมี คำว่าทดลองเรียนฟรี สีชมพูๆ ก็คลิกได้เลยค่ะ

เรียนไปทำไม? ชาวญี่ปุ่นมีคำตอบที่ต้องอึ้ง!

เชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยมีคำถามนี้มาแล้วอย่างน้อยก็ครั้งนึง ว่านี่เราเรียนไปทำไม เรียนไปเพื่ออะไร จริงๆแล้วคำถามนี้ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียว แต่เกิดขึ...

เรื่อง ตรรกศาสตร์

เป็นเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกันและเรื่องการวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ อยากให้พี่โต๋ช่วยทำแบบฝึกหัดให้เยอะกว่านี้ให้ดูหน่อยสิค่ะ คือตอนที่หนูทำแบบฝึกหัดจะทำไม่ค่อยได้เลย อยากให้พี่ช่วยตอบแบบฝึกหัดหลายๆข้อยิ่งดีเลยค่ะ จะได้ฝึกทำตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจ 2 ข้อนี่ดีเท่าไหร่ ยิ่งเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกันยิ่งทำไม่ค่อยได้เลย ขอบคุณค่ะ^^

ช่วยหน่อยค่ะ โจทย์ตรรกศาสตร์

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยได้ไหมค่ะ งง 1.~[(pvq)vr]↔[~(p^q)→~r] 2.[(p→r)^(q→r)]↔[(p^q)→r]

สอบถามเรื่องคอร์สเพิ่มเกรด

อ่า เพิ่งจบ ตรรกศาสตร์ไป หนุกมั่ก ^^ อืมม งั้นเรียน อินเทนไปก่อน ละค่อยมา เพิ่มเกรดอันไนหที่ งง ละกันเน๊อะ

20 สาขาวิชาสุดแปลก ที่มีอยู่จริง!!

20 สาขาวิชาสุดแปลก สอนจริง...เรียนจริง ปริญญามิกกี้เม้าส์!!! แนะนำครับ ส่งลูกส่งหลานเรียน :lol::lol: ลูกใครหลานใครหรือท่านใด ยังไม่รู้จะเรียนอะไร พิจารณาคณะพวกนี้ดู...

ต้องการคำอธิบาย

ใช้วิธีเปลี่ยนรูปค่ะ ส่วนใหญ่ที่ใช้คือ pq pq ลองดูคลิปเรื่องประพจน์ที่สมมูลกัน อยู่ในบทตรรกศาสตร์ค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ !

วันนี้มีนสอบคณิตศาสตร์ม.4 เรื่องตรรกศาสตร์ เมื่อวานติวกับเด็กทาเล้นท์.คอม ทั้งคืนเลย ! ทำให้มีนทำข้อสอบในวันนี้ได้ ! แบบได้ทุกข้อเลย แต่เรื่องถูกผิดต้องดูกันอีกที แหม! ก็ดีใจมาก ๆ เลยนี่น่า ไงก็ต้องขอบคุณพี่ ๆ ที่สอนตรรกศาสตร์ให้มีนได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ !

สอบถามครับพี่ๆๆๆ ทีมงานๆๆ

ดูถึงตรรกศาสตร์ เองครับ จากนั้นก็โหลดแต่ตรรกฯ เพราะค่อนข้างงงกะจะเอาไว้ดูอิก

รบกวนถามตรรกศาสตร์หน่อยนะค้า

คือหนูไม่ค่อยเข้าใจตรรกศาสตร์ เรื่องนิเสธของประพจน์ที่สมมูลกันที่มีตัวบ่งปริมาณอะค่ะ แบบว่าไม่เข้าใจว่าใช้สูตรยังไงอะค่ะ สูตรเยอะมาก 10กว่าข้อเลย TT

โจทย์ เรื่องตรรกศาสตร์ (ตัวบ่งปริมาณ)

ช่วยแนะนำวิธีคิดด้วยครับ

เปิดตัวคอร์สเรียนใหม่ คอร์ส PAT1 ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์ PAT1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ครับ เนื้อหาแน่น ครบ จัดเต็มสุดๆ คอร์สเดียวมีครบทุกอย่างเพื่อพิชิต PAT1 เรียนด้วยคลิปวีดีโอบนเว็บได้ 24 ชั่วโมง ฝึก...

ช่วแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยน่ะค่ะ

สมมติให้เหตุทุกเหตุเป็นจริง แล้วผลเป็นเท็จ ก็ลองทำดูที่ละช้อยก็ได้ค่ะ มันต้องขัดแย้งกัน ถึงจะสมเหตุสมผล น้องลองดูเรื่อง ข้อความสมเหตุสมผล สอนอยู่ในตรรกศาสตร์ หรือติดตรงไหนเป็นพิเศษมาบอกเพิ่มได้จ้า

เรื่อง ตรรกศาสตร์ครับ

Q-717 ทำยังไงครับ

หาค่าความจริงของประพจน์

คิดตรงนี้ก่อนค่ะ qr p โจทย์บอกว่าค่าความจริงเป็น F คิดให้ได้แต่ละตัวก่อน ที่น้องคิดมาไม่ถูกนะ ค่าความจริงของแต่ละตัวที่น้องได้ลองเอากลับไปแทนก็จะเห็นว่าค่าความจริงไม่ตรงกับที่โจทย์ให้ค่ะ ลองคิดตรงนี้มาใหม่ก่อนค่ะ เรียนเรื่องตรรกศาสตร์ได้ที่นี่ค่ะ https://www.dektalent.com/lesson/5-logic/

ตรรกศาสตร์

ไม่เข้าใจตรรกศาสตร์เลยอะพี่โต๋โดยเฉพาะเรื่องสมมูลอะ งงสุดๆ TT ช่วยหน่อยนะพี่โต๋ ขอสูตรที่ต้องจำอะครับ ^^

การบ้านตรรกศาสตร์ ยากมากค่ะ

โจทย์ กำหนดให้ P(x) แทนประโยค ∃

คลิปไม่โหลดต่ออ่ะครับ

พอเรียนไปซักพัก อยู่ดีๆคลิปก็หยุด พอรีเฟรชใหม่ ก็กลับมาหยุดที่เดิมบ้าง /// อินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาครับ ดูยูทูปแบบ HD ได้ไม่ติดขัดเลย //// คืออ.. ตอนนี้ เรียนต่อไม่ได้อ่ะครับ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ////คลิปไม่โหลดต่อ ช่วยหน่อยนะครับ TT (รีเฟรชตามคำแนะนำแล้ว)

การบ้านที่โรงเรียนครับเรื่อง ตรรกศาสตร์

ข้อที่ 12 อะครับ ถามว่าเป็นประพจน์หรือไม่เพราะเหตุใด และในกรณีที่เป็นประพจน์มันจะเป็น จริง หรือ เท็จ ครับ

งงข้อ...Q2297

ข้อนี้เป็นเรื่องข้อความสมเหตุสมผลใน บทเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ค่ะ สอนเนื้อหาไว้ที่คลิปนี้ค่ะ ลองไปดูนะ https://www.dektalent.com/vdo/34-reasonable-statements/ ข้อนี้พี่เปลี่ยนข้อความ ให้เป็น สัญลักษณ์ก่อน แล้วค่อยคิด ไม่ยากค่ะ ลองไปเรียนคลิปที่บอกก่อน

ตรรกศาสตร์

ถ้าpq มีค่าความจริงเป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของประพจน์(p~q) r

ช่วยหน่อยนะคะะทำไม่ได้จริงๆ

ถ้า ... แล้ว ... หมายความยังไง ลองดูเรื่องตรรกศาสตร์ค่ะ แต่จริงๆ ข้อนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรแฝงเลยนะ ก็เหมือนภาษาไทยธรรมดาเลยค่ะ

ถามการบ้าน เรื่องตรรกศาสตร์ ค่ะ

3.) ให้นักเรียนหานิเสธของประพจน์ต่อไปนี้และบอกค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นนิเสธ 3.1 {} ............................................................. 3.2 {{1}} {1} ............................................................. โจทย์แบบนี้ค่ะ ปล. สัญลักษณ์นี้มันมีความหมายยังไงหรอค่ะ พอดีหนูพึ่งขึ้น ม.4 ยังไม่คอยเข้าใจ

สอบถามพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับป.ตรี

พอดีผมจบสายอาชีวะมา แล้วกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี ในคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา วศ.คอมพิวเตอร์ ผมกังวลเรื่องความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของผม เนื่องจากเรียนสา...

ถามการบ้านเรื่องตรรกศาสตร์

ทำการบ้าน 2 ข้อนี้ไม่ได้ครับ

ตรรกศาสตร์

แล้วก็อีกข้อ

ไม่มีเอกสาร เรื่อง ความสัมพันธ์ กับ ตรรกศาสตร์

พอดีผมซื้อคอร์สเรียนคณิตศิลภาษา ม.4 5 6 ไม่เจอเอกสารเรื่องนี้ครับ

สอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียน

สมมติว่าหากหนูซื้อคอร์สเรียนม.4 แต่ไม่เอาเนื้อหาเรื่องเซตกับตรรกศาสตร์ยังไงงี้ได้ไหมคะ?

ถามการบ้าน เรื่องตรรกศาสตร์

ถาม 2 ข้อนี้หน่อยครับ

คอร์สเรียน intensive talent

พี่ครับ พวกโจทย์ที่เอาแต่ละเรื่องมาผสมกัน เช่น โจทย์เรื่องเซตแต่เอาพวก จำนวนจริง หรือ ตรรกศาสตร์ โจทย์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เอาเรื่องตรีโกณมิติ มาคิดด้วย มีในคอร์สนี้ไหมครับ

ม 4 หลักสูตรใหม่

จริงๆ ไม่ใหม่นะ เรื่องตรรกศาสตร์ น้องๆ สายวิทย์และศิลป์คำนวณเรียนอยู่แล้วค่ะ สำหรับน้องๆ สายศิลป์ ในปีนี้ก็จะมีเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปด้วย หาเรียนได้ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 ค่ะ https://www.dektalent.com/course/math-m4/

ตรรกศาสตร์

[(pq) (qe) ](pr) เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

เรียน วิศวะ แต่ไม่มีพื้นฐานเลขเลย งงพวกแคลคูลัสเวคเตอร์ ควร ปูพื้นฐานตัวไหน

cos sin tan ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับ ผมควรลงเรียนตัวไหนดี T^Tที่เว็บสอนเนื้อหา ม.ปลายค่ะ แคลคูลัส ในชั้นมหาวิทยาลัย กับ แคลคูลัส ของม.ปลาย ต่างกันมากนะ ใน ม.ปลาย เรียนแ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ตรรกศาสตร์ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.104 วินาที