คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 > ตรรกศาสตร์ ม.4

ตรรกศาสตร์ ม.4

วีดีโอ 13 บทเรียน (353 นาที) แบบฝึกหัด 152 ข้อ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้นเป็นบทเรียนที่น้องๆ มักทำคะแนนได้ดี ในบทเรียนจะได้เรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง การหาค่าความจริงของประพจน์และกลุ่มประพจน์ ประพจน์ที่สมมูลกัน นิเสธของประพจน์ ข้อความสัจนิรันดร์ ข้อความสมเหตุสมผล ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ หัวใจสำคัญของเรื่องตรรกศาสตร์ คือการจำตารางค่าความจริงได้

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


แนะนำบทเรียนเรื่องตรรกศาสตร์

วีดีโอ 6.03 นาที 76,012

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

วีดีโอ 7.03 นาที 46,666

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง

วีดีโอ 28.00 นาที 40,116

อธิบายเรื่อง การเชื่อมประพจน์และตารางค่าความจริง ค่าความจริง ตัวเชื่อมประพจน์ ตารางค่าความจริง พร้อมตัวอย่าง


การหาค่าความจริงของประพจน์

วีดีโอ 5.49 นาที 51,901

อธิบายเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


การวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์

วีดีโอ 7.06 นาที 38,290

อธิบายเรื่อง การวิเคราะห์ค่าความจริงของกลุ่มประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


ประพจน์ที่สมมูลกัน

วีดีโอ 7.51 นาที 37,639

อธิบายเรื่อง ประพจน์ที่สมมูลกัน รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน การสลับที่ การเปลี่ยนกลุ่ม การกระจาย กฎของ De Morgan กฎเปลี่ยนรูป พร้อมตัวอย่าง


นิเสธของประพจน์

วีดีโอ 13.26 นาที 40,872

อธิบายเรื่อง นิเสธของประพจน์ วิธีการหานิเสธของประพจน์ พร้อมตัวอย่าง


สัจนิรันดร์

วีดีโอ 12.58 นาที 49,690

อธิบายเรื่อง สัจนิรันดร์ (Tautology) เป็นเท็จทุกกรณี (Contradiction) พร้อมตัวอย่าง


ข้อความที่สมเหตุสมผล

วีดีโอ 10.00 นาที 43,452

อธิบายเรื่อง ข้อความที่สมเหตุสมผล พร้อมตัวอย่าง


ประโยคเปิด

วีดีโอ 10.30 นาที 52,449

อธิบายเรื่อง ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ พร้อมตัวอย่าง


ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

วีดีโอ 12.41 นาที 47,787

อธิบายเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ พร้อมตัวอย่าง


ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว

วีดีโอ 15.13 นาที 32,201

อธิบายเรื่อง ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว พร้อมตัวอย่าง


นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ

วีดีโอ 6.05 นาที 31,769

อธิบายเรื่อง นิเสธของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3

ตรรกศาสตร์ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ตรรกศาสตร์ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนตรรกศาสตร์ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ตรรกศาสตร์ ม.4.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 25 มิถุนายน 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนตรรกศาสตร์ ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.008 วินาที