บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องค่ามาตรฐาน


ถามพี่โต๋ครับ ^^ เรื่องค่ามาตรฐาน

ผมขอถามโจทย์เรื่อง ค่ามาตรฐานอะครับ โจทย์ ผลสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เพียง 4 คน เท่ากับ -1 แล้วนักเรียนอีก 1 คน ที่เหลือ สอบได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 5 2. 7 3. 9 4. 10

ช่วยแสดงวิธีทำแล้วก้อเฉลยให้หน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ

เรื่องค่ามาตรฐาน มันเป็นเรื่องเดียวกันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเปล่าค่ะ คนละเรื่องกันค่ะ ที่น้องพูดถึงคำว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พี่ว่าคงจะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ะ เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ SD หรือ S ซึ่งจะเรียนในสถิต 2 ประมาณ ม.5 แต่โจทย์ที่น้องเอามาถาม เป็นเรื่อง ค่ามาตรฐาน สัญลักษณ์ คือ Z จะทำโจทย์เรื่องนี้ ต้องรู้จัก SD ก่อนค่ะ ต้องรู้ว่าจะหา SD ด้วยสูตรอะไรได้บ้าง

การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน

สูตรเรื่องค่ามาตรฐานมีอยู่สูตรเดียวเลย z = x - xSD ข้อ 1 แทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้ลงในสูตรเลยค่ะ ดูว่าได้ค่า zปิ่นทิพย์ เท่าไหร่ ถ้ามากกว่า -2 ก็แปลว่าสอบผ่าน zปิ่นทิพย์ = 412 - 45025

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 02 ธันวาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เรื่องค่ามาตรฐาน - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.098 วินาที