บทสนทนาเกี่ยวกับหาอินเวอร์สการคูณ


Q-1371 หาอินเวอร์สการคูณของจำนวนเชิงซ้อน

หาอินเวอร์สการคูณของ (1, 3 ) เขียน (1, 3 ) ในรูป a + bi จะได้ 1 + 3 i อินเวอร์สการคูณของ 1 + 3 i คือ 11 + 3 i แล้วก็ไปจัดรูปค่ะ คูณด้วยสังยุคของส่วน = 11 + 3 i x 1 - 3 i1 - 3 i = 1 - 3 i12 + 3 2 = 1 - 3 i4 = 1 4 - 3 i4 เขียนเป็นคู...

หาอินเวอร์การคูณ

หาอินเวอร์สการคูณ คือ กลับเศษเป็นส่วนเลยค่ะ จะได้ 1(cos 1 + i sin 1 ) โจทย์ตามนี้เป๊ะเลยหรือป่าวคะ cos 1 องศา หรือว่า cos 1 (ที่เป็นตัวเลข)

หาอินเวอร์สการคูณ

สอนหน่อยค่ะ

เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ม.5 ค่ะ

จงหาอินเวอร์สการคูณของ (1+2i)ทั้งหมดยกกำลัง 4

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 02 ธันวาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com หาอินเวอร์สการคูณ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.09 วินาที