บทเรียนที่เกียวข้องกับคำค้น การวัด


การวัด ม.2

การวัดที่ศึกษา ได้แก่ การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตร และการวัดน้ำหนัก ซึ่งเราจะเรียนการวัด 3 ระบบ คือ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระบบไทย แต่ละระบบจะมีหน่วยการวัดที่ต่างกัน ลักษณะโจทย์มักให้เปลี่ยนหน่วยการวัด ดังนั้นบทนี้ต้องท่องจำมาตราการวัดได้นอกจากนี้จะเรียนเรื่องมาตราส่วนอีกด้วย


สรุปการวัด ม.ต้น

สรุปการวัด ม.ต้น การวัดแบ่งออกเป็นการวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ำหนัก เนื้อหาบทนี้ไม่ยาก แต่จำเป็นต้องรู้มาตราวัดในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราไทย เนื่องจากต้องใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเปลี่ยนหน่วยการวัด


การวัด ม.2

การวัดที่ศึกษา ได้แก่ การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตร และการวัดน้ำหนัก ซึ่งเราจะเรียนการวัด 3 ระบบ คือ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระบบไทย แต่ละระบบจะมีหน่วยการวัดที่ต่างกัน ลักษณะโจทย์มักให้เปลี่ยนหน่วยการวัด ดังนั้นบทนี้ต้องท่องจำมาตราการวัดได้นอกจากนี้จะเรียนเรื่องมาตราส่วนอีกด้วย

คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น การวัด


 

การวัดตำแหน่งของข้อมูล

อธิบายเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล การหาควอไทล์ เปอร์เซนไทล์ และเดไซล์ กรณีข้อมูลไม่เเจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


 

การวัดการกระจายของข้อมูล

อธิบายเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล การวัดการกระจายสัมบูรณ์ (Absolute Variation) พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ พร้อมตัวอย่าง


 

การวัดการกระจายสัมพัทธ์

อธิบายเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล มัฐยธาน ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซนไทล์ กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น การวัดการกระจายของข้อมูล ความแปรปรวนของข้อมูล พร้อมตัวอย่าง


 

การวัด

เนื้อหาเรื่องการวัด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

การวัดความยาว

เนื้อหาเรื่องการวัดความยาว ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราไทย อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างการวัดความยาว

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการวัดความยาว พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการวัดความยาวก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


 

ตัวอย่างการวัดความยาวแบบยาก

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการวัดความยาวแบบยาก พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการวัดความยาวแบบยากก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


 

การวัดพื้นที่

เนื้อหาเรื่องการวัดพื้นที่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราไทย อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


 

ตัวอย่างการวัดพื้นที่

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการวัดพื้นที่ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการวัดพื้นที่ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น การวัด


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดตำแหน่งของข้อมูล ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 2


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาวแบบยาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาวแบบยาก ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดปริมาตรและน้ำหนัก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดปริมาตรและน้ำหนัก ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับการวัด


GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียน...

กระดาษคำตอบ O-NET 2554 มาแล้ว เติมคำตอบเพียบบบบ

ONET ข้อสอบจะไม่ยากมากค่ะ เนื้อหาตามลิสด้านล่างเลยค่ะ เซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การให้เหตุผล --->> ดูจากตรรกศาสตร์ เลขยกกำลัง --->> ให้ดูที่ expo ตรีโกณมิติ สถิติ 1-2 (การหาค่ากลาง, การวัดตำแหน่งของข้อมูล, การการกระจายของข้อมูล) ลำดับและอนุกรมจำกัด ความน่าจะเป็น (ควรเรียน เรียงสับเปลี่ยนก่อนด้วย โจทย์จะไม่ซับซ้อนมากค่ะ) ปล. ถ้าพบว่ามีไรเพิ่มเติมจะมาโพสบอกอีกรอบค่ะ

วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

มาดูสถิติในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นกันบ้าง การทดสอบความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ในเรื่องข้อมูลและความน่าจะเป็น ผลสรุปคือ ค่าเฉลี่ยของนักเรียน ป.6 สูงมาก และยิ่งเรียนๆไปก็จะยิ่งมีค่าเฉลี่ยลดลงๆเรื่อยๆ ดังตาราง

Q-3607 โจทย์การวัด ค่าปูหญ้า

Q-3607 วาดรูปก่อนเลย สีส้มคือทางเดิน ตรงกลางสีเขียวจะปูหญ้า ต้องหาค่ะ ว่า พื้นที่สีเขียวเป็นกี่ตารางเมตร ทีนี้โจทย์ให้ว่า ทางเดินรอบๆ กว้าง 1 วา แปลงหน่วยให้เป...

จะเปลี่ยนอีกแล้ว! ปรับ O-NET เป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น ไม่ต้องนำมาคิดคะแนน

จะเปลี่ยนอีกแล้วหรือ O-NET ปรับเป็นองค์ประกอบแอดมิชชั่น แล้วไม่นำมาคิดคะแนนด้วย อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงโครงการของ รมช.ศึกษาธิการ ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่...

สถิติ (การวัดการกระจายสัมบูรณ์)

ข้อมูลชุดหนึ่ง มีส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 5 และในบรรดาข้อมูลที่มีค่าสูงสุด 25 % ของข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดของกลุ่มข้อมูลนี้ มีค่าเท่ากับ 50 แล้วควอไทล์ที่ 1 เท่ากับเท่าไร

สทศ.ยัน ข้อสอบ O-Net แรงจริง แต่ออกตามหลักสูตร!

"ข...ข้อสอบอะไรฟะ" อาจเป็นสโลแกนของสทศ. ที่นักเรียนพร้อมใจกันตั้งให้ซะแล้ว ถึงแม้ว่าข้อสอบจะออกมาแรง หรือเพี้ยนขนาดไหนก็ตาม แต่ทางสทศ.ก็ยังนั่งยันนอนยั...

ถามโจทย์การบ้านเรื่องการวัดค่ะ

นายสนองมีที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมABCDEF เขาหาพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้โดยการวัดความยาวของส่วนต่างๆดังแสดงในรูปอยากทราบว่าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

การวัด .;;

ลืมรูป

Q-3543 แปลงหน่วย โจทย์การวัด

Q-3543 โจทย์ให้เปรียบเทียบ 1 โยชน์ กับ 100 วา เรารู้ว่า 1 โยชน์ = 400 เส้น และ รู้ว่า 1 เส้น = 20 วา ดังนั้น ตอนนี้ ต้องคิดว่า 400 เส้น คิดเป็นกี่วา ใช้เทียบบัญญัติไตรยางค์ค่ะ เอาสิ่งที่อยากรู้ไว้ ขวา 1 เส้น เป็น 20 วา 400 เส้น เป็น 20400 = 8000 วา สรุปจะได้ 1 โยชน์ > 100 วา

20 สาขาวิชาสุดแปลก ที่มีอยู่จริง!!

20 สาขาวิชาสุดแปลก สอนจริง...เรียนจริง ปริญญามิกกี้เม้าส์!!! แนะนำครับ ส่งลูกส่งหลานเรียน :lol::lol: ลูกใครหลานใครหรือท่านใด ยังไม่รู้จะเรียนอะไร พิจารณาคณะพวกนี้ดู...

ฮ่องกงที่1 เอเชียเจ๋ง! กวาดเรียบอันดับ 1-4 อันดับการศึกษาโลก

สถาบันวิจัยการศึกษาออสเตรเลีย ได้ทำการวิจัยและวัดผลการศึกษาของแต่ละประเทศในโลก ด้วยระบบ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลในการวัดระดับการศึก...

Q-3541 โจทย์การวัด ม.2

Q-3541 แปลงให้เป็นหน่วยเดียวกัน จะได้เปรียบเทียบกันได้ หน่วยเป็น ศอก กับ นิ้ว รู้อะไรบ้าง เขียนมาก่อน 4 ศอก = 1 วา และรู้ว่า 1 วา = 2 เมตร จะได้ 4 ศอก = 2 เมตร พยายามแปลง 24 นิ้ว ให้เป็น เมตร รู้ว่า 1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร จะได้ 24 นิ้ว = 2.5424 = 60.96 เซนติเมตร ได้แค่นี้พอ ไม่ต้องแปลงเป็นเมตรแล้ว คิดตามนะ 60.96 เซนติเมตร นี่ไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำค่ะ สรุปเลยได้ 24นิ้ว น้อยกว่า 4 ศอก

10 อันดับสุดยอดภารกิจของ NASA

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ซึ่งถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2009 อาจจะกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ขององค์การนาซาเช่นเดียวกับยานอพอลโล และกล้องโทรทร...

จะยุบซะแล้วเหรอ "สทศ." อยู่ไปก็ไร้ค่า ศธ.ไม่เคยนำผลใช้ประโยชน์

หลังจากที่ได้เป็นแฟนตัวยง ติดตามข่าว สทศ. มานาน ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง กับเรื่องแอนตี้เด็กเดาชอยส์ก็แล้ว ข้อสอบประหลาดก็แล้ว พี่หนึ่งว่า เด็กไทยคงจะไม่ค่...

โจทย์การวัดการกระจาย

แก้ข้อนี้ให้หน่อยค่ะ ในการสอบครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบจ านวนหนึ่งซึ่งมีนายคณิตและนายวิทยารวมอยู่ด้วย โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ ผลการสอบเท่ากับ 60 คะแนน และสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 0.25 นายคณิตสอบได้มากกว่านายวิทยา 9 คะแนน และผลบวกของค่ามาตรฐานของคะแนนของคนทั้งสองเท่ากับ 1.5 ถ้าให้ A = ค่ามาตรฐานของคะแนนของนายคณิต และ B = คะแนนของนายวิทยา แล้ว A และ B เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้ (มีนา 46) 1. A = 0.45, B = 66.75 2. A = 0.45, B = 66 3. A = 1.05, B = 66.75 4. A=1.05, B = 68

Q-3593 การวัด ม.2 หาพื้นที่ที่เเรเงา

สังเกตจากรูป พื่นที่ตรงที่แรเงา = พื้นที่ครึ่งวงกลมใหญ่ + พื้นที่ครึ่งวงกลมสีส้ม - พื้นที่ครึ่งวงกลมสีเขียว ------------------------------- สูตร พื้นที่วงกลม = r2 ถ้าเป็นครึ่งวงกลม...

การหาโดเมนและเรนจากรูปภาพ ของกราฟ

การหาโดเมนและเรนจากรูปภาพ ของกราฟ นี่อยู่ในเรื่องไหนครับผมเจอแต่หาจาก เงื่อนไข และสมการ อีกคำถามครับ เรื่องเกี่ยวกับการวัดรัศมีวงกลม อยู่ในเรื่องไหนครับ ใช่ภาคตัดกรวย วงกลมไหมครับ

แจ้งคลิปผิดค่ะ

คลิป: C165 ความยาว: 21.47 นาที เรื่อง การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ตัวอย่างที่ 2 ข้อ 2) สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน -ตรงที่บวกเลขน่ะค่ะ บวกเลขผิดค่ะ S.D.= 144+25+2893 = 3583 ต้องเป็น = 4583 ค่ะ ขอ...

สอบถามเรื่องสถิติคะ

นี่คือน้องจะเรียนสถิติของมหาวิทยาลัยใช่มั้ยคะ พื้นฐานที่ควรมี คือเรื่องสถิติที่เรียนตอน ม.ปลายค่ะ แล้วก็พวกเรื่องการคิดเลขต่างๆ สถิติที่เรียนตอน ม.ปลายไม่ยากนะคะ มีแต่สูตรทั้งนั้นเลย เน้นค่ากลาง การวัดตำแหน่งของข้อมูล โค้งปกติอีกนิดหน่อย ถ้าจำสูตรได้ คิดเลขถูก ก็ไม่น่าพลาดแล้วค่ะ แต่การเรียนวิชาสถิติในมหาวิทยาลัย มีอีกหลายแขนงเลย ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้สถิติในเชิงไหน จะต่างกับที่เรียนตอน ม.ปลายมากๆ ค่ะ

Q-2881, Q-2884 พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

Q-2881 บอกเส้นผ่านศูนย์กลาง คือ 7 นิ้ว รัศมี = 72 นิ้ว เข้าสูตร พื้นที่ผิวของทรงกระบอกเลยค่ะ พื้นที่ผิวทรงกระบอก = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่หน้าตัด2ด้าน = 2rh + 2r2 = ( 22277215) +( 22277272) ค...

Q-3595, Q3598 การวัด ม.2

Q-3595 แบ่งคิดตามรูปค่ะ แต่ละรูปจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หาพื้นที่ได้จาก พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง ยาว รูป 1 ได้ พื้นที่ = 56 = 30 ตารางหน่วย รูป 2 ได้ พื้นที่ = 35 = 15 ตาร...

การบ้านการวัดค่ากลางขอข้อมูล

1.ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่ง นักเรียนห้อง ก มี 20 คนได้คะแนนเฉลี่ย 75 คะแนน ห้อง ข มี 30 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน ห้อง ค มี 25 คนได้คะแนนเฉลี่ย 63 คะแนน จงหาค่าเฉล...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 02 ธันวาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com การวัด - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.116 วินาที