คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ > สรุปการวัด ม.ต้น

สรุปการวัด ม.ต้น

วีดีโอ 3 บทเรียน (73 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปการวัด ม.ต้น การวัดแบ่งออกเป็นการวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ำหนัก เนื้อหาบทนี้ไม่ยาก แต่จำเป็นต้องรู้มาตราวัดในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราไทย เนื่องจากต้องใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเปลี่ยนหน่วยการวัด

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด

ข้อสอบการวัด ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

ข้อสอบการวัด ชุดที่ 1

สรุปการวัด ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปการวัด ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปการวัด ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 15 ตุลาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปการวัด ม.ต้น - DekTalent.com Page Load Time: 0.062 วินาที