คอร์สเรียนออนไลน์ > > การวัด ม.2

การวัด ม.2

วีดีโอ 15 บทเรียน (166 นาที) แบบฝึกหัด 100 ข้อ

การวัดที่ศึกษา ได้แก่ การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตร และการวัดน้ำหนัก ซึ่งเราจะเรียนการวัด 3 ระบบ คือ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระบบไทย แต่ละระบบจะมีหน่วยการวัดที่ต่างกัน ลักษณะโจทย์มักให้เปลี่ยนหน่วยการวัด ดังนั้นบทนี้ต้องท่องจำมาตราการวัดได้นอกจากนี้จะเรียนเรื่องมาตราส่วนอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การวัด

วีดีโอ 3.38 นาที

เนื้อหาเรื่องการวัด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การวัดความยาว

วีดีโอ 8.38 นาที

เนื้อหาเรื่องการวัดความยาว ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราไทย อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการวัดความยาว

วีดีโอ 8.04 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการวัดความยาว พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการวัดความยาวก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาว ชุดที่ 2


ตัวอย่างการวัดความยาวแบบยาก

วีดีโอ 10.27 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการวัดความยาวแบบยาก พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการวัดความยาวแบบยากก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาวแบบยาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดความยาวแบบยาก ชุดที่ 1


มาตราส่วน

วีดีโอ 10.47 นาที

เนื้อหาเรื่องมาตราส่วน การเขียนมาตราส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องมาตราส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องมาตราส่วน ชุดที่ 1


การวัดพื้นที่

วีดีโอ 13.25 นาที

เนื้อหาเรื่องการวัดพื้นที่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราไทย อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1


ตัวอย่างการวัดพื้นที่

วีดีโอ 7.36 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการวัดพื้นที่ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการวัดพื้นที่ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดพื้นที่ ชุดที่ 1


การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่

วีดีโอ 8.40 นาที

เนื้อหาเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่

วีดีโอ 7.10 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ ชุดที่ 2


ตัวอย่างการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

วีดีโอ 7.46 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหาพื้นที่สามเหลี่ยม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการหาพื้นที่สามเหลี่ยมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างการหาพิ้นที่ที่แรเงา

วีดีโอ 12.12 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหาพิ้นที่ที่แรเงา พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการหาพิ้นที่ที่แรเงาก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหาพิ้นที่ที่แรเงา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหาพิ้นที่ที่แรเงา ชุดที่ 1


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่

วีดีโอ 11.53 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ชุดที่ 1


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ แบบยาก

วีดีโอ 7.39 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่แบบยาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่แบบยาก ชุดที่ 1


การวัดปริมาตรและน้ำหนัก

วีดีโอ 5.42 นาที

เนื้อหาเรื่องการวัดปริมาตรและน้ำหนัก หน่วยการวัดปริมาตรในระบบเมตริก หน่วยการวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ หน่วยการวัดน้ำหนักในระบบเมตริก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการวัดปริมาตรและน้ำหนัก

วีดีโอ 12.25 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการวัดปริมาตรและน้ำหนัก พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการวัดปริมาตรและน้ำหนักก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดปริมาตรและน้ำหนัก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการวัดปริมาตรและน้ำหนัก ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการวัด ชุดที่ 4

การวัด ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การวัด ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนการวัด ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 ตุลาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการวัด ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.233 วินาที