บทสนทนาเกี่ยวกับโจทย์สถิติ


โจทย์สถิติ เรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD

นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 1808 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุ 13.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.1 ปี นักเรียนชายอีกกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 249 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุเป็น 7 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 0.9 ปี จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของอายุของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ทำยังไงคะ

โจทย์สถิติ

รบกวนถามการบ้านหน่อยค่ะ ถ้าคะแนนสอบเป็นเส้นโค้งปกติ มีสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น0.6 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เป็น3 จำนวนผู้ที่สอบได้คะแนนระหว่าง 2-8 คะแนน มีกี่เปอร์เซนต์ ขอบคุณมากค่ะ

ถามโจทย์สถิติค่ะ

ระดับมลพิษของอากาศ(x) และอัตราการตาย(y) ของประชากรในเขตนครหลวง 6 เขตมีดังรูปภาพที่แนบมานี้ ถ้า n=6, u= -340, v=-555, uv=53,500, u2=38,600, v2=91,725 สมการเส้นตรงที่ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างระ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com โจทย์สถิติ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.1 วินาที