บทสนทนาเกี่ยวกับเซตคำตอบของอสมการ


โจทย์อสมการ

กำหนดให้ S เป็นเซตคำตอบของอสมการ x-1x+2>2 และ a เป็นค่าขอบเขตบนน้อยสุดของ S แล้ว a2+1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ คิดแล้วได้ ช่วง (-5,-2) -2 คือขอบเขตบนน้อยสุด แต่ หนูเข้าใจว่า ใช้ -2 ไม่ได้ใช่ไหม เพราะ เอาไปแทนในสมการ -2+2 แล้วเท่าก้บ 0 ก็เปลี่ยนมาเป็น -3 แทน คำตอบก็ 10 แต่เฉลย ตอบ 5 คือว่าเขาเอา -2 เป็นขอบเขตบนน้อยสุดเลย หนู สับสนคะ พี่โต๋

ถามพี่โต๋ครับ โจทย์อสมการ

คำถาม: จงหาเซตคำตอบของอสมการ (x + 5)2 (x - 4) < 0 คำถาม: จงหาเซตคำตอบของอสมการ 4x - 2 - 3x > 2x - 6 2 ข้อนี้ทำยังไงหรอครับ

โจทย์อสมการข้อนี้ ทำยังไงครับ

จงหาเซตคำตอบของอสมการ (x + 5)2 (x - 4) < 0 ขอวิธีทำหน่อยคับ

พี่โต๋ช่วยด้วยครับ เซตคำตอบของอสมการ

จงหาเซตคำตอบของอสมการ (x + 5)2 (x – 4) < 0 ทำไมถึงตอบ(–,–5)(–5,4) ผมทำผิดไรครับไม่เข้าจัยอ่ะครัาบ ทำไมไม่ตอบ(–5,4)

ข้อ 8 Q-524 แสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ

จงหาเซตคำตอบของอสมการ (x + 5)2 (x – 4) < 0 (–5,4) (–5,4) (–อินฟินิตี้,–5)(–5,4] (–อินฟินิตี้,–5)(–5,4) Q-556 ช้อยผิดปะค่ะนี้

ข้อ Q-1632 ทำให้ดูหน่อยคะแบบวิธีสังยุค

ข้อ 10 Q-1632 เซตคำตอบของอสมการ –1 2 +x1– 2 1คือเซตในข้อใด แสดงวิธีทำการคูณด้วยสังยุคให้ดูหน่อยคะ คือว่าลองทำแล้วมันได้คำตอบไม่ตรงอ่ะคะ แสดงว่าหนูทำผิดแน่ๆช่วยทำให้...

Q-556 เฉลยหน่อยค่ะ

ข้อ 5 Q-556 จงหาเซตคำตอบของอสมการ (x + 5)2 (x – 4) < 0 คำตอบไม่ตรงกับเฉลยอะค่ะเลย งง ช่วยอธิบายด้วยนะค่ะ

ถามเรื่องจำนวนจริงครับ

กำหนดให้ S เป็นเซตคำตอบของอสมการ x4 – 13x2 + 36 x2 + 5x + 6 0 ถ้า a เป็นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดในเซต S (2 , ) และ b เป็นจำนวนลบทีมีค่า มากที่สุด ซึ่ง b S แล้ว a2 – b2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ

อยากรู้วิธีทำค่ะ T_T

1.กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็น 16,19,14,15,a,18,22 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 18 แล้วมัธยฐานและฐานนิยมมีค่าต่างกันเท่าใด 2.จงหาเซตคำตอบของอสมการ |12-5x| 7 3.ถ้า sin A =35 เ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com เซตคำตอบของอสมการ - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.103 วินาที