คอร์สเรียนออนไลน์ > > การแก้สมการ และระบบสมการ

การแก้สมการ และระบบสมการ

วีดีโอ 4 บทเรียน (86 นาที) แบบฝึกหัด 20 ข้อ

เนื้อหาเป็นการทบทวนเรื่องการเเก้สมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว และการแก้ระบบสมการ(การเเก้สมการเชิงเส้น 2 ตัวเเปร) เป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความสำคัญมาก น้องๆ จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ที่สุดท้ายหลายๆ บทต้องคิดหาคำตอบด้วยการเเก้สมการ หรือ เเก้ระบบสมการค่ะ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างการแก้สมการ และการแก้ระบบสมการหลากหลายรูปแบบ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ทบทวนการแก้สมการ

วีดีโอ 11.46 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการ พร้อมแสดงวิธีทำตัวอย่างที่ 1 ข้อ 1-5


โจทย์การแก้สมการ

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

โจทย์ท้ายคลิปเรื่อง การแก้สมการ จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ


ตัวอย่างการแก้สมการ

วีดีโอ 13.50 นาที

อธิบายและแสดงวิธีทำ การแก้สมการ ตัวอย่างที่1 ข้อ 6-10


โจทย์การแก้สมการ

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

โจทย์ท้ายคลิปเรื่อง การแก้สมการ จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ


ทบทวนการแก้ระบบสมการ

วีดีโอ 8.47 นาที

อธิบายเรื่องการแก้ระบบสมการ พร้อมแสดงวิธีทำ ตัวอย่างที่ 1 ข้อ 1-3


ตัวอย่างการแก้ระบบสมการ

วีดีโอ 13.20 นาที

อธิบายและแสดงวิธีทำ การแก้ระบบสมการ ตัวอย่างที่ 1 ข้อ 4-6


โจทย์การแก้ระบบสมการ

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

โจทย์ท้ายคลิปเรื่อง การแก้ระบบสมการ จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ


แบบฝึกหัดการแก้สมการและระบบสมการ

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง การแก้สมการและระบบสมการ จำนวน 5 ข้อ พร้อมคลิปเฉลยทุกข้อ

การแก้สมการ และระบบสมการ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การแก้สมการ และระบบสมการ?

เริ่มเรียนบทเรียนการแก้สมการ และระบบสมการ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการแก้สมการ และระบบสมการ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.077 วินาที