คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ฐานนิยม


 

ฐานนิยม

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม ฐานนิยมกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง การหาค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (H.M.) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (G.M.) ค่ากึ่งกลางพิสัย สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง พร้อมตัวอย่าง


 

ฐานนิยม

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฐานนิยม


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง การหาค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (H.M.) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (G.M.) ค่ากึ่งกลางพิสัย สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปฐานนิยม

ดูวีดีโอในหัวข้อ สรุปฐานนิยม เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สรุปฐานนิยม เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สรุปสถิติ ม.ต้น ของคอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ ที่น้องๆในระดับชั้น ม.ต้น ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 11:34 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


 

ฐานนิยม

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฐานนิยม


 

ฐานนิยม

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฐานนิยม


 

ฐานนิยม

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม กรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ฐานนิยม


 

ฐานนิยม

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม ฐานนิยมกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


 

ฐานนิยม

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฐานนิยม อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง ฐานนิยม เป็นหัวข้อท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ฐานนิยม


 

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับฐานนิยม


ฐานนิยมและมัธยฐาน คิดอย่างไรคะ

1.ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน มีฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 15 16 และ 17 ตามลำดับ และพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 5 ความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด 2....

โจทย์ส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน 60 คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน 40 คน เท่ากับ 162 เซนติเมตร ค่าฐานนิยมของส่วนสูงนักเรียนเท่ากับเท่าใด คิดยังไงค่ะ

โจทย์สถิติค่ะ

เหตุผลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะ คะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง >> ได้จากการแจงนับ เช่น เลือกเบอร์ 1 กี่คน เลือกเบอร์ 2 กี่คน ใช้ฐานนิยมเป็นตัวตัดสิน จำนวนนักเรียนชาย – หญิงชั้นม. 5 >> เพราะว่า ได้จากการแจงนับ เช่นเดียวกัน เราจะไม่เอาจำนวนชาย กับ ญ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะ

สถิติ ม.3(ตารางแจกแจงความถี่)

1.แสดงวิธีการหาค่ากลางของข้อมูลที่กำหนด 1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนบุตรเท่ากับเท่าไร 1.2 มัธยฐานของจำนวนบุตรเท่ากับเท่าไร 1.3 ฐานนิยมของจำนวนบุตรเท่ากับเท่าไร

ขอถามการบ้านเรื่องค่าเฉลี่ยค่ะ (รายได้ต่อเดือนของพนักงาน)

รายได้พิเศษต่อเดือนของพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้ อัตราภาคชั้น(บาท) / ความถี่ (1) 1001 -1099 / 9 901 - 999 / 20 801 - 899 / 31 701 - 799 / 47 601 - 699 / 39 501 - 599 / 24 401 - 499 / 18 301 - 399 / 12 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม และค่ากึ่งกลางพิสัย

แบบฝึกหัดสถิติ 1 ชุดที่ 2

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายข้อ Q-2594, Q-2551, Q-2552, Q-2570 ให้หน่อยน่ะค่ะ Q-2551 เวลาตรวจข้อมูลผิด หลักก็คือ เอาข้อมูลที่ผิดออกไป แล้วใส่ข้อมูลที่ถูกเข้าไปแทน โจทย์บอกว่า ค่าเฉลี่ยเลขค...

ถามเรื่องสถิติ

จงพิจารณาว่าข้อความที่กำหนดให้เป็นจริงหรือเท็จ พร้อมบอกเหตุผล 1.ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนในแต่ละห้อง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเท่ากับ 35 คน หมายความว่า หนึ่ง...

การบ้านคณิตศาสตร์

ข้อมูล 4 ตัว เรียงจากน้อยไปมากคือ x1 x2 x3 x4 มีฐานนิยมเท่ากับ 18 มัธยฐานเท่ากับ 19 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 20 แล้ว (x3+x4)-(x1+x2) เท่ากับเท่าใด

สถิติ 1 ค่ะ

พี่ค่ะ ช่วยอธิบายโจทย์ ข้อที่ Q-2549, Q-2550, Q-2568, and Q-2569 หน่อยได้ไหมค่ะ Q-2549 ตอบหาไม่ได้ เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่า คะแนนที่ผิดไป มันผิดยังไง เช่น บวกเกินไป หรือว่าขาดไปค่ะ ...

ช่วยทำการบ้านหน่อยค่ะ ไม่มีครูสอน (เรียนทางไกล)

ช่วยหน่อยนะคะ ขอแบบแสดงวิธีทำ หนูต้องส่งพรุ่งนี้แล้ว (เรียนทางไกลค่ะ) 1.ถ้าอินเวอร์สการคูณของ 7 - 5 ในรูปที่ไม่ติดกรณฑ์ คือ ( a c+ b c ) แล้ว a+b-c เท่ากับเท่าใด (ข้อนี้เรื...

เรื่องสถิติ 1 ตอนฐานนิยม ตัวอย่างที่ 4 ไม่มีคลิปสอนค่ะ แต่ในหนังสือมี

เรื่องสถิติ 1 ตอนฐานนิยมค่ะ ตัวอย่างที่ 4 ไม่มีคลิปสอนค่ะ แต่ในหนังสือมี คือเลยเกิดข้อสงสัยมากๆเลยค่ะ ว่าทำไมในหนังสือมีแต่ในคลิปสอนขาดตัวอย่างที่สี่ไปน่ะค่ะ ยังไงก็ขอคลิปสอนตัวอย่างที่สี่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

พี่โต๋ลืมแสดงวิธีทำโจทย์ค่ะ

ในเรื่องสถิติ คลิปฐานนิยมอะค่ะ พี่โต๋ลืมแสดงวิธีทำตย.4นะคะ

คลิปฐานนิยมในสถิติค้างค่ะ

คลิปฐานนิยมในสถิติค้างค่ะ คลิป: C00153 ค้างตั้งแต่นาทีที่ 02.37

สถิติ3ค่ะ

เรื่องโค้งเบ้ขวาและซ้ายค่ะ พอดีหนูไม่เข้าใจค่าของ Mo.,Med.,ค่าเฉลี่ย ช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่า โค้งเบ้ขวาและซ้ายทำไมในระดับเท่าเดิมแต่ค่าไม่เหมือนเดิมคะ รูปโค้...

อยากสอบถามเรื่องสถิติ ม.6หน่อยครับ

พิมพ์โจทย์ไม่ครบเองหรือป่าว ตอนที่บอกว่า ฐานนิยม พิสัย เป็นเท่าไหร่ แต่ให้เลขมา 3 ตัวค่ะ พิมพ์ค่าอะไรตกไปซักอย่างแน่ๆ ลองไปเช็คดูค่ะ

คลิปต่างๆที่หายไปค่ะ

-ภาคตัดกรวย : ตัวอย่าง3 4 5เรื่องวงกลมอะค่ะที่พี่โต๋บอกว่าคลิปมันมีปัญหา -สถิติ1 : คลิปฐานนิยม ตัวอย่าง4 ที่หายไป -function : คลิป3 ตัวอย่าง5 ที่หายไป ช่วยเอาลงเร็วๆได้มั้ยคะ คือหนูเรียนครบหมดแล้ว เลยอยากจะเก็วตกพวกนี้ก่อนที่เวลาเรียนของหนูจะหมดอะค่ะ นะค้าาาาาาาาาาาาา Plzzzzzzzzzzzzzzz

โจทย์ประเภท หุ้นกันซื้อของ ต้องออกเงินคนละเท่าไหร่

1.นักเรียนจำนวนหนึ่งร่วมกันจ่ายเงินคนละเท่าๆกันเพื่อนซื้อลูกบาสเกตบอลราคา360บาทไว้เล่นด้วยกัน แต่ก่อนที่จะซื้อมีเพื่อนมาขอร่วมลงทุนเพิ่มอีก2คน ทำให้แต่ละคนออกเงินน้อยกว่าเดิม48บาท ดังนั้นแต่ละคนจ่ายเงินคนละเท่าใดในการซื้อลูกบาสเกตบอลครั้งนี้ 2.คะแนนสอบของเด็ก4 คน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ21ฐานนิยมเท่ากับ26และมัธยฐานเท่ากับ23จะได้พิสัยของคะแนนสอบของเด็ก4คนนี้เท่ากับข้อใด

ถามการบ้านเรื่องสถิติค่ะ

ช่วยหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ ให้อายุเฉลี่ยมา ก็คือ ให้ x มาค่ะ เขียนสูตรออกมา พี่ใช้สูตรลัดนะ x = A + (fdN)I สูตรลัด มีสอนอยู่ในคลิปนี้ค่ะ ถ้าไม่เคยรู้จักเลย ก็ต้องไปเ...

ช่วยผมที ข้อนี้เป็น งงๆครับ

คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการเเปรผันเท่ากับเท่ากับ14ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบเท่ากับ 3มัธยฐานของคะแ...

Q-5517 สถิติ

โจทย์ให้ A เป็นจุดกึ่งกลางของชั้นที่มัธยฐานอยู่ B เป็นขอบบนของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ แล้ว A + B มีค่าเท่าไร จากข้อมูลในตาราง หา B ก่อนนะคะ ชั้นที่ฐานนิยมอยู่คือ ช...

อยากรู้วิธีทำค่ะ T_T

1.กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็น 16,19,14,15,a,18,22 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 18 แล้วมัธยฐานและฐานนิยมมีค่าต่างกันเท่าใด 2.จงหาเซตคำตอบของอสมการ |12-5x| 7 3.ถ้า sin A =35 เ...

การบ้านเรื่องฐานนิยม

แสดงวิธีทำทั้งสองข้อนี้ถูกไหมครับ

สอบถามเเบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐานของข้อมูล

ลองหามาเเล้วเห็นคำตอบติดลบเยอะมากเลยครับเลยไม่เเน่ใจว่าทำถูกหรือยังพี่โต๋ช่วยเช็คให้ทีครับ 2ข้อนี้ด้วยนะครับผมไม่มั่นใจว่าหาค่าx มาถูกต้องรึเปล่า ...

เรื่อง ฐานนิยม

ถ้าเกิดไม่ใช้สูตรสามารถนำชั้นที่มีความถี่สูงสุดมาบวกกันหารสองเลยได้มั้ยครับ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 02 ธันวาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ฐานนิยม - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.111 วินาที