คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ค่ามาตรฐาน


 

ค่ามาตรฐาน (Standard score z)

อธิบายเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score z) พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ค่ามาตรฐาน สมบัติของค่ามาตรฐาน พื้นที่ใต้โค้งปกติ การหาพื้นที่ใต้โค้ง ลักษณะที่สำคัญของเส้นโค้งปกติ พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมตัวสอบ PAT1 คลิปนี้สอนเรื่อง ค่ามาตรฐาน สมบัติของค่ามาตรฐาน พื้นที่ใต้โค้งปกติ การหาพื้นที่ใต้โค้ง ลักษณะที่สำคัญของเส้นโค้งปกติ พร้อมตัวอย่าง


 

ค่ามาตรฐาน (Standard score z)

อธิบายเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score z) พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ค่ามาตรฐาน


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1

บทสนทนาเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน


โจทย์ค่ามาตรฐาน สถิติ ม.6

โจทย์ ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ กิติ สอบได้ 35 คะแนน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของคะแนนสอบทั้งหมดเท่ากับ 60 คะแนน ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐาน ของคะ...

ถามพี่โต๋ครับ ^^ เรื่องค่ามาตรฐาน

มันเป็นสมบัติของค่า z ค่ะ ลองดูคลิปค่ามาตรฐานก่อนก็ได้ค่ะ อยู่ในเรื่อง สถิติ 3 โจทย์รู้ว่า ผลรวมค่า z 4 คน เท่ากับ -1 z จะต้องเท่ากับ 0 ดังนั้นจึงทำให้รู้ว่า z ที่เหลืออีกคนเท่ากับ 1 ค่ะ

ช่วยแสดงวิธีทำแล้วก้อเฉลยให้หน่อยค่ะ ไม่เข้าใจเลยค่ะ

เรื่องค่ามาตรฐาน มันเป็นเรื่องเดียวกันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเปล่าค่ะ คนละเรื่องกันค่ะ ที่น้องพูดถึงคำว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พี่ว่าคงจะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ะ เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ SD หรือ S ซึ่งจะเรียนในสถิต 2 ประมาณ ม.5 แต่โจทย์ที่น้องเอามาถาม เป็นเรื่อง ค่ามาตรฐาน สัญลักษณ์ คือ Z จะทำโจทย์เรื่องนี้ ต้องรู้จัก SD ก่อนค่ะ ต้องรู้ว่าจะหา SD ด้วยสูตรอะไรได้บ้าง

การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน

สูตรเรื่องค่ามาตรฐานมีอยู่สูตรเดียวเลย z = x - xSD ข้อ 1 แทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้ลงในสูตรเลยค่ะ ดูว่าได้ค่า zปิ่นทิพย์ เท่าไหร่ ถ้ามากกว่า -2 ก็แปลว่าสอบผ่าน zปิ่นทิพย์ = 412 - 45025

ค่ามาตรฐาน 3 ข้อนี้ทำยังไงคะ

รูปเป็นแบบนี้ คือนี่โค้งปกติ ก็จะแบ่งซ้ายขวา อย่างละ 50% ซึ่ง 55.57% มันเกินครึ่งแล้ว ลองดูภาพประกอบค่ะ ถ้าจะหาค่า z ก็จะเอาพื้นที่จากตรงกลาง (z = 0) เท่านั้น จะได้พื้นที่ส่วนที่เกิน 50% มา คือ 0.5557 - 0.5 = 0.0557 เทียบแล้วได้ z = 0.14 ค่ะ

เรื่องสถิติค่ะ

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน=6,000บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1,000บาท ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานจำนวน29คน มีค่าเท่ากับ 2.5 แล้วพนักงานอีก1คนที่เหลือมีเงินเดือนเท่าใด "ข้อนี้หนูเริ่มต้นไปไม่ถูกเลยค่ะ ทำไปทำมาตัวเองก็งงเองอ่ะTUT "

ถามวิธิทำโจทย์ค่ามาตรฐานหน่อยครับ

โจทย์มีอยู่ว่า.... ในการบรรจุกาแฟผงลงในขวดที่มีขนาดน้ำหนักสุทธิโดยเฉลี่ยน300กรัม มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน10กรัม บริษัทกำหนดไว้ว่ากล่องที่มีมาตรฐานจะต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยนสุทธิอยู่ระหว่าง300m กรัม ในการฟลิตแต่ละครั้งจะต้องได้ของที่ได้มาตรฐาน95% จงหาค่าm สมมุติว่าการแจกแจงของน้ำหนักกาแฟเป้นการแจกแจงปกติและกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติที่อยู่ระหว่างz=0ถึงz=1.96 เท่ากับ0.4750

ถามการบ้าน เรื่องสถิติค่ะ

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน=6,000บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1,000บาท ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักงานจำนวน29คน มีค่าเท่ากับ 2.5 แล้วพนักงานอีก1คนที่เหลือมีเงินเดือนเท่าใด "ข้อนี้หนูเริ่มต้นไปไม่ถูกเลยค่ะ ทำไปทำมาตัวเองก็งงเองอ่ะTUT "

โจทย์การวัดการกระจาย

แก้ข้อนี้ให้หน่อยค่ะ ในการสอบครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบจ านวนหนึ่งซึ่งมีนายคณิตและนายวิทยารวมอยู่ด้วย โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ ผลการสอบเท่ากับ 60 คะแนน และสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 0.25 นายคณิตสอบได้มากกว่านายวิทยา 9 คะแนน และผลบวกของค่ามาตรฐานของคะแนนของคนทั้งสองเท่ากับ 1.5 ถ้าให้ A = ค่ามาตรฐานของคะแนนของนายคณิต และ B = คะแนนของนายวิทยา แล้ว A และ B เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้ (มีนา 46) 1. A = 0.45, B = 66.75 2. A = 0.45, B = 66 3. A = 1.05, B = 66.75 4. A=1.05, B = 68

ถามการบ้านเรื่อง ค่ามาตรฐานค่ะ

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องหนึ่ง อนุวัฒน์ สอบได้ 80 คะแนน คิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 2.4 และถ้าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งห้องเท่ากับ 25% จงหาคะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งนี้

เพิ่มคลิปเฉลยเเบบฝึกหัด เรื่องสถิติ

เรื่อง สถิติ ที่เรียนตอน ม.ปลาย ในคอร์สเพิ่มเกรดจะมีด้วยกัน 3 บท คือ สถิติเบื้องต้น - เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ค่ากลาง สถิติ 2 - เรียนเกี่ยวกับ ควอไทล์ เดไซด์ และ เปอ...

ถามการบ้านเรื่อง ค่ามาตรฐานค่ะ

เพิ่งได้เรียนไม่เข้าใจเท่าไหร่ค่ะ

ถามการบ้าน เรื่อง สถิติ3 คะ

ข้อ 7 วิเคราะห์โจทย์ไม่ออกคะ ยังไม่เคยเจอโจทย์แนวนี้เลยยย โจทย์น้อง ให้ตารางค่า z มาด้วยมั้ยคะ ...

สงสัยเรื่องความน่าเป็นอันี้อะคะ ว่าทำยังไง

เข้าสูตรค่ามาตรฐาน หาค่า z ตรงที่โจทย์ถาม แล้วเปิดตารางดูพื้นที่ ก็ตอบความน่าจะเป็นได้ค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com ค่ามาตรฐาน - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.119 วินาที