บทสนทนาเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี


วิเคราะห์จุดอ่อนเด็กไทย กับสถิติข้อสอบ O-NET

สทศ. ได้เผยแพร่สถิติชุดนี้ออกมา ให้เราได้เห็นจุดอ่อนหลายๆอย่างของเด็กไทย ซึ่งจริงๆแล้วเด็กไทยทำไม่ได้เพราะอ่อนเองหรือว่าข้อสอบกำกวมก็ไม่อาจทราบได้ แต...

สถิติและข้อมูล ม.6

การทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีปรากฏผลดังนี้ นักเรียนกลุ่มที่ 1 มี 30 คน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบได้ 75 คะแนนนักเรียนกลุ่มที่ 2 มี 35 คน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบได้ 70 คะแนน ถ้านักเรียนกลุ่มที่3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบ 75 คะแนนและคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมได้ 72.20 คะแนน แล้วนักเรียนกลุ่มที่ 3 มีกี่คน ต้องใช้สูตรไหน ทำยังไงค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com การงานอาชีพและเทคโนโลยี - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.096 วินาที