คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4 > เซต ม.4

เซต ม.4

วีดีโอ 7 บทเรียน (323 นาที) แบบฝึกหัด 123 ข้อ

เซตเป็นเรื่องแรกที่จะได้เรียนตอนขึ้น ม.4 ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ที่จะได้เรียนต่อไปในระดับมัธยมปลาย ในบทเรียนจะได้เรียนโดยเริ่มจากความหมายและสัญลักษณ์ของเซต วิธีการเขียนเซต สับเซต เพาเวอร์เซต การกระทำของเซต การวาดแผนภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเซต

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เซตเบื้องต้น

วีดีโอ 13.49 นาที 262,655

อธิบายเรื่อง ความหมายและสัญลักษณ์ของเซต สัญลักษณ์สำคัญของเซต การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข พร้อมตัวอย่าง


เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน

วีดีโอ 15.54 นาที 72,419

อธิบายเรื่อง เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตที่เทียบเท่ากัน พร้อมตัวอย่าง


สับเซต เพาเวอร์เซต

วีดีโอ 13.57 นาที 80,725

อธิบายเรื่อง สับเซต พาวเวอร์เซต สรุปสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับสับเซตและพาวเวอร์เซต พร้อมตัวอย่าง


การกระทำระหว่างเซต

วีดีโอ 14.14 นาที 68,408

อธิบายเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ยูเนี่ยน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) ผลต่าง (Difference) คอมพลีเมนท์ (Complement) พร้อมตัวอย่าง


แผนภาพของเวนน์ และ ออยเลอร์

วีดีโอ 7.45 นาที 50,886

อธิบายเรื่อง แผนภาพของเวนน์และออยเลอร์ ยูเนี่ยน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) ผลต่าง (Difference) คอมพลีเมนท์ (Complement) แผนภาพช่อง 7 สี พร้อมตัวอย่าง


โจทย์แผนภาพของเวนน์ และ ออยเลอร์ แบบยาก

วีดีโอ 14.15 นาที 51,161

อธิบายเรื่อง โจทย์แผนภาพของเวนน์และออยเลอร์ พร้อมตัวอย่าง


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต

วีดีโอ 14.53 นาที 70,174

อธิบายเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต สูตรแผนภาพ 2 วง สูตรแผนภาพ 3 วง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 3

เซต ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เซต ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนเซต ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

เซต ม.4.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนเซต ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที