คอร์สเรียนออนไลน์ > > ทบทวนการแก้สมการ

ทบทวนการแก้สมการ

วีดีโอ 6 บทเรียน (104 นาที) แบบฝึกหัด 13 ข้อ

สมการเป็นพื้นฐานสำคัญมากในการเรียนคณิตศาสตร์ ในบทนี้เน้นทบทวนการแก้สมการ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสามตัวแปร และการตรวจคำตอบ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับน้องๆ ม.ต้น เมื่อน้องๆ เรียนจบบทนี้จะมีความเข้าใจเรื่องการแก้สมการในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแก้สมการ

วีดีโอ 11.16 นาที

อธิบายเรื่อง ทบทวนการแก้สมการ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การแก้สมการ


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ ชุดที่ 1


ตัวอย่างที่ 6 - 8 การแก้สมการ

วีดีโอ 7.51 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างที่ 6 - 8 การแก้สมการ สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างที่ 6 - 8 การแก้สมการแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ ชุดที่ 1


การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

วีดีโอ 12.27 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้ระบบสมการ วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร


ตัวอย่างที่ 3 - 4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

วีดีโอ 10.14 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างที่ 3 - 4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างที่ 3 - 4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ระบบสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ระบบสมการ ชุดที่ 1


การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสามตัวแปร

วีดีโอ 15.07 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสามตัวแปรอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสามตัวแปร


การตรวจคำตอบ

วีดีโอ 13.53 นาที

อธิบายเรื่อง การตรวจคำตอบอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การตรวจคำตอบ


แบบฝึกหัดการแก้สมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

แบบฝึกหัดการแก้สมการ ชุดที่ 1

ทบทวนการแก้สมการ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ทบทวนการแก้สมการ?

เริ่มเรียนบทเรียนทบทวนการแก้สมการ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนทบทวนการแก้สมการ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.088 วินาที