คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 > ลำดับและอนุกรม ม.5

ลำดับและอนุกรม ม.5

วีดีโอ 7 บทเรียน (519 นาที) แบบฝึกหัด 167 ข้อ

ลำดับ(sequence)คือ กลุ่มของจำนวนที่มีรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน  สำหรับ อนุกรม(series) เป็นการหาผลบวกของจำนวนเหล่านั้นนั่นเอง  ลำดับและอนุกรมมีหลายประเภทและมีชื่อเรียกต่างกันไปตามรูปแบบ ในบทนี้จะได้เรียนเรื่อง ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ลำดับและอนุกรมอนันต์ การหาลิมิตของลำดับ อนุกรมผสม และการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ลำดับ(Sequence)

วีดีโอ 23.00 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของลำดับ นิยามของลำดับ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 3


ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)

วีดีโอ 20.09 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามลำดับเลขคณิต พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเลขคณิต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเลขคณิต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเลขคณิต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเลขคณิต ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเลขคณิต ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเลขคณิต ชุดที่ 3แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ลำดับเลขคณิตแบบประยุกต์ ชุดที่ 2


ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence)

วีดีโอ 12.32 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามลำดับเรขาคณิต พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ลำดับเรขาคณิต (Geometric Sequence) ชุดที่ 2


อนุกรม (Series)

วีดีโอ 17.46 นาที

อธิบายเรื่อง นิยามอนุกรม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรม (Series) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรม (Series) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรม (Series) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรม (Series) ชุดที่ 2


อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series)

วีดีโอ 25.19 นาที

อธิบายเรื่อง อนุกรมเลขคณิต พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเลขคณิต (Arithmetic Series) ชุดที่ 2


อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series)

วีดีโอ 18.12 นาที

อธิบายเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ลำดับและอนุกรม ชุดที่ 3

ลำดับและอนุกรม ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรม ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนลำดับและอนุกรม ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

download

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนลำดับและอนุกรม ม.5 - DekTalent.com Page Load Time: 0.158 วินาที