• เรียนคณิตออนไลน์
  • เนื้อหา 1 บท ยาว 8 ชั่วโมง
  • แบบฝึกหัด 81 ข้อ
  • มีคลิปเฉลยทุกข้อ
  • อายุคอร์ส 6 เดือน
ราคาเพียง 400.-
สั่งซื้อคอร์สนี้

 

 

เนื้อหา 1 บทเรียน


จำนวนเชิงซ้อน ม.5

เนื้อหา 432 นาที แบบฝึกหัด 81 ข้อ

จำนวนเชิงซ้อน แบ่งออกเป็นจำนวนจริง และจำนวนจินตภาพสามารถตอบคำถามสำหรับบางสมการที่ไม่มีคำตอบอยู่ในจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อนให้ภาพที่ใหญ่กว่า นอกจากนี้เนื้อหามีการประยุกต์นำเรื่องตรีโกณมิติมาใช้ด้วยในเรื่องการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2563   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com กลุ่มจำนวนเชิงซ้อน - เรียนออนไลน์ DekTalent.com Page Load Time: 0.031 วินาที