ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

Q-2963 , Q-2964 กราฟ ม.3 จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y

สถานะ: ติวเตอร์ประจำเว็บ
วันที่: 11 มิ.ย. 2559, 16:53:17

Q-2963
ต้องหาจุดตัดแกน x และแกน y ของช้อยทุกข้อค่ะ
แล้วดูว่าข้อไหนได้รูปสามเหลี่ยมตามที่ต้องการ

ช้อย 1
x+2y = 25
หาจุดตัดแกน x ให้ y = 0 จะได้
x+2(0) = 25
         x = 25 - 2
         x = 23
ได้จุดตัดแกน x คือ (23,0)

หาจุดตัดแกน y ให้ x = 0 จะได้
0+2y = 25
      y =
25
2

ได้จุดแกน y คือ (0,
25
2
)

แล้วเอาไปวาดกราฟ ได้ตามรูปข้างล่างค่ะ แล้วหาพื้นที่สามเหลี่ยม
พื้นที่สามเหลี่ยม =
1
2
ฐานสูง
                        =
1
2
23
25
2

                        = 143.75 ตารางหน่วย ไม่ใช่ตามที่โจทย์ต้องการ งั้นช้อยนี้ไม่ถูก

ช้อย 2 ทำแบบเดียวกัน
หาจุดตัดเองนะ
จะได้จุดตัดแกน x และ แกน y เป็น (-7,0), (0, 7)
ติดลบไม่เป็นไร เพราะเอาความยาว
เอาจุดตัดไปวาดรูปค่ะ แล้วหาพื้นที่สามเหลี่ยม

พื้นที่สามเหลี่ยม =
1
2
ฐานสูง
                        =
1
2
77
                        = 24.5 ตารางหน่วย นี่แหล่ะ ที่โจทย์ต้องการ
ตอบช้อย 2 ค่ะ

You Geat!!

Q-2963 , Q-2964 กราฟ ม.3 จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

 

 

#14076 11 มิ.ย. 2559, 16:58:43 แจ้งลบ
รูปของช้อย 2 จะเป็นแบบนี้ค่ะ

Q-2963 , Q-2964 กราฟ ม.3 จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#14077 11 มิ.ย. 2559, 17:08:43 แจ้งลบ
Q-2964

หาว่า สมการนี้ 2x - y - 9 = 0 ตัดแกน x และแกน y ที่จุดไหนก่อน

2x - y - 9 = 0
ตัดแกน x ให้ y = 0 จะได้
2x - 0 - 9 = 0
         2x = 9
          x =
9
2

ได้จุดตัดแกน x คือ (
9
2
, 0)

ต่อไปหา จุดตัดแกน y ให้ x = 0 จะได้
0 - y - 9 = 0
         -9 = y
ได้จุดตัดแกน y คือ (0,-9)

เอาไปวาดรูปค่ะ หาพื้นที่สามเหลี่ยมได้จาก
พื้นที่สามเหลี่ยม =
1
2
ฐานสูง
                         =
1
2
9
2
9
                         = 20.25 ตารางหน่วย #ตอบแล้วค่ะ

Q-2963 , Q-2964 กราฟ ม.3 จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#16902 23 ก.ย. 2560, 12:51:36 แจ้งลบ
งง Thank you! Happy
#17051 01 ต.ค. 2560, 10:05:16 แจ้งลบ
ยากจัง เห้ออ
#21581 21 มี.ค. 2564, 17:39:23 แจ้งลบ
Q-2962
กราฟของสมการ 4x + 2y - 14 = 0 กับ 5x - y - 7 = 0 ตัดกันที่จุดในข้อใด
เจอแบบนี้คือ ต้องแก้ระบบสมการค่ะ
จาก
4x + 2y - 14 = 0
ย้ายข้าง
4x + 2y = 14    -------(1)
จาก
5x - y - 7 = 0
ย้ายข้าง
5x - y = 7    -------(2)
แก้ระบบสมการ จะทำสัมประสิทธิ์ของ y ให้เท่ากัน
เอา 2(2) จะได้
10x - 2y = 14    -------(3)
เอา (1) + (3) จะได้
4x + 2y + 10x - 2y = 14 + 14
14x = 28
x = 2
แทน x = 2 ในสมการไหนก็ได้ เพื่อหาค่า y จะแทนใน (2) ค่ะ
5x - y = 7    -------(2)
5(2) - y = 7
10 - y = 7
10 - 7 = y
y = 3
ตอบ จุดตัดคือ (2,3) ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#21582 21 มี.ค. 2564, 17:40:18 แจ้งลบ
Q-2962
กราฟของสมการ 4x + 2y - 14 = 0 กับ 5x - y - 7 = 0 ตัดกันที่จุดในข้อใด

เจอแบบนี้คือ ต้องแก้ระบบสมการค่ะ
จาก
4x + 2y - 14 = 0
ย้ายข้าง
4x + 2y = 14    -------(1)

จาก
5x - y - 7 = 0
ย้ายข้าง
5x - y = 7    -------(2)

แก้ระบบสมการ จะทำสัมประสิทธิ์ของ y ให้เท่ากัน
เอา 2(2) จะได้
10x - 2y = 14    -------(3)
เอา (1) + (3) จะได้
4x + 2y + 10x - 2y = 14 + 14
14x = 28
x = 2
แทน x = 2 ในสมการไหนก็ได้ เพื่อหาค่า y จะแทนใน (2) ค่ะ
5x - y = 7    -------(2)
5(2) - y = 7
10 - y = 7
10 - 7 = y
y = 3

ตอบ จุดตัดคือ (2,3) ค่ะ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#21583 21 มี.ค. 2564, 17:46:47 แจ้งลบ
Q-2961

กราฟของสมการ x - 5y = 0 กับ 3x + y - 1 = 0 ตัดกันที่จุดในข้อใด

ข้อนี้เหมือนข้อบนเลย คือต้องแก้ระบบสมการ
ย้ายข้างสมการให้ตัวเลขไปอยู่อีกข้าง แล้วกำหนดแบบนี้

x - 5y = 0    ------ (1)
3x + y = 1    ------(2)

ข้อนี้ใช้วิธีแทนค่าจะง่ายกว่าทำให้สัมประสิทธิ์เท่ากัน ค่ะ

จาก (1) ย้ายข้าง
x = 5y เอาไปแทนใน (2) จะได้
3(5y) + y = 1
คิดเลข
15y + y = 1
16y = 1
y =
1
16


แทน y ที่ได้ใน x = 5y
x = 5(
1
16
)
x =
5
16


ตอบจุดตัด คือ (
5
16
,
1
16
)

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ตอบ: Q-2963 , Q-2964 กราฟ ม.3 จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y

กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อโพสต์ในบทสนทนานี้

 

 

หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 26 มิถุนายน 2565   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com Q-2963 , Q-2964 กราฟ ม.3 จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y Page Load Time: 0.173 วินาที