คอร์สเรียนออนไลน์ > > การให้เหตุผล ม.4

การให้เหตุผล ม.4

วีดีโอ 5 บทเรียน (52 นาที) แบบฝึกหัด 5 ข้อ

การให้เหตุผล ในบทนี้จะได้เรียนเรื่อง การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย ลักษณะการวาดแผนภาพของข้อความแบบต่างๆ การพิจารณาข้อความสมเหตุสมผล เนื้อหาของบทนี้ค่อนข้างง่าย มักนำมาออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นประจำ ใช้พื้นฐานจากการวาดแผนภาพเวนน์และออยเลอร์ในเรื่องเซต

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การให้เหตุผลแบบอุปนัย

วีดีโอ 8.41 นาที

อธิบายการให้เหตุผลแบบอุปนัย พร้อมตัวอย่าง


การให้เหตุผล ตัวอย่างที่ 2 - ตัวอย่างที่ 5

วีดีโอ 14.17 นาที

อธิบายตัวอย่างที่ 2 - ตัวอย่างที่ 5 เรื่องการให้เหตุผลเเบบอุปนัย


การให้เหตุผลแบบนิรนัย

วีดีโอ 4.11 นาที

อธิบายการให้เหตุผลแบบนิรนัย พร้อมตัวอย่าง


ข้อความที่ใช้ในการอ้างเหตุผล

วีดีโอ 6.51 นาที

อธิบายข้อความที่ใช้ในการอ้างเหตุผลว่ามีเเบบใดบ้าง พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างที่ 3 การให้เหตุผลแบบนิรนัย

วีดีโอ 7.09 นาที

อธิบายตัวอย่างที่ 3 การให้เหตุผลแบบนิรนัย


แบบฝึกหัดเรื่อง การให้เหตุผล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การให้เหตุผล ชุดที่ 1

การให้เหตุผล ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การให้เหตุผล ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนการให้เหตุผล ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการให้เหตุผล ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.064 วินาที