คอร์สเรียนออนไลน์ > > เวกเตอร์ ม.5

เวกเตอร์ ม.5

วีดีโอ 10 บทเรียน (241 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

เวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องเวกเตอร์เบื้องต้น การหาระยะระหว่างจุด 2 จุด ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ สมบัติการบวกเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ทฤษฎีบทของเวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก ขนาดของเวกเตอร์ใน 2 มิติ และ 3 มิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เวกเตอร์เบื้องต้น

วีดีโอ 9.27 นาที

อธิบายเรื่อง ระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดฉาก 2 มิติ (ระนาบ) ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ (ปริภูมิ) อัฐภาค พร้อมตัวอย่าง


ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด

วีดีโอ 10.18 นาที

อธิบายเรื่อง ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด พร้อมตัวอย่าง


ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์

วีดีโอ 4.55 นาที

อธิบายเรื่อง ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเขียนสัญลักษณ์แทนเวกเตอร์ ขนาดของเวกเตอร์ เวกเตอร์ที่เท่ากัน นิเสธของเวกเตอร์ เวกเตอร์ศูนย์ การขนานกันของเวกเตอร์ การบอกทิศทางของเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบเวกเตอร์

วีดีโอ 18.33 นาที

อธิบายเรื่อง การบวกและการลบเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง


สมบัติการบวกเวกเตอร์

วีดีโอ 36.04 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติการบวกเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ทฤษฎีบทของเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง


เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก

วีดีโอ 41.38 นาที

อธิบายเรื่อง เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก เวกเตอร์ 2 มิติ เวกเตอร์ 3 มิติ สมบัติการเท่ากัน การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ เวกเตอร์ศูนย์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ นิเสธของเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง


ขนาดของเวกเตอร์ใน 2 มิติและ 3 มิติ

วีดีโอ 42.08 นาที

อธิบายเรื่อง ขนาดของเวกเตอร์ใน 2 มิติและ 3 มิติ ขนาดของเวกเตอร์ใน 2 มิติ ขนาดของเวกเตอร์ใน 3 มิติ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน 2 มิติและ 3 มิติ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน 2 มิติ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน 3 มิติ เวกเตอร์ที่ขนานกันและตั้งฉากกันใน 2 มิติ พร้อมตัวอย่าง


ผลคูณเชิงสเกล่าร์

วีดีโอ 30.23 นาที

อธิบายเรื่อง ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ในเวกเตอร์ 2 มิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ในเวกเตอร์ 3 มิติ สมบัติที่สำคัญของผลคูณเชิงสเกลาร์ พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างผลคูณเชิงสเกล่าร์แบบยาก

วีดีโอ 25.27 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องผลคูณเชิงสเกล่าร์


ผลคูณเชิงเวกเตอร์

วีดีโอ 23.04 นาที

อธิบายเรื่อง ผลคูณเชิงเวกเตอร์ เปรียบเทียบระหว่างผลคูณเชิงสเกลาร์และเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง

เวกเตอร์ ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เวกเตอร์ ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนเวกเตอร์ ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเวกเตอร์ ม.5 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.1 วินาที