คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 > สถิติเบื้องต้น ม.5-6

สถิติเบื้องต้น ม.5-6

วีดีโอ 13 บทเรียน (356 นาที) แบบฝึกหัด 100 ข้อ

สถิติเบื้องต้น คือเนื้อหาวิชาที่ว่าด้วยการจัดการกับข้อมูล ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนภาพต้นใบ ซิกม่า และค่ากลางต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม มัธยฐาน ฐานนิยม ค่ากึ่งกลางพิสัย ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต และเรื่องสมบัติของค่ากลาง

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 2


การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

วีดีโอ 21.41 นาที

อธิบายเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตารางค่าความถี่ Histogram พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชุดที่ 2


แผนภาพ ต้น-ใบ

วีดีโอ 9.33 นาที

อธิบายเรื่อง แผนภาพต้น-ใบ พร้อมตัวอย่าง


สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า

วีดีโอ 17.48 นาที

อธิบายเรื่อง สัญลักษณ์แทนการบวก ซิกม่า พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สัญลักษณ์ทางการบวก ซิกม่า ชุดที่ 2


ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

วีดีโอ 16.02 นาที

อธิบายเรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 2


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก

วีดีโอ 2.34 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก พร้อมตัวอย่าง


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

วีดีโอ 8.58 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ชุดที่ 1


มัธยฐาน

วีดีโอ 9.28 นาที

อธิบายเรื่อง มัธยฐาน (Median) มัธยฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง มัธยฐาน ชุดที่ 3


ฐานนิยม

วีดีโอ 8.57 นาที

อธิบายเรื่อง ฐานนิยม ฐานนิยมกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ พร้อมตัวอย่าง


ค่ากึ่งกลางพิสัย (Mid Range)

วีดีโอ 1.52 นาที

อธิบายเรื่อง ค่ากึ่งกลางพิสัย (Mid Range) พร้อมตัวอย่าง


ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (Harmonic Mean)

วีดีโอ 8.40 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก (Harmonic Mean) สรุปค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก พร้อมตัวอย่าง


ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean)

วีดีโอ 3.30 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) พร้อมตัวอย่าง


สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง

วีดีโอ 4.11 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติที่สำคัญของค่ากลาง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ1 ชุดที่ 2

สถิติเบื้องต้น ม.5-6 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สถิติเบื้องต้น ม.5-6?

เริ่มเรียนบทเรียนสถิติเบื้องต้น ม.5-6 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

download

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสถิติเบื้องต้น ม.5-6 - DekTalent.com Page Load Time: 0.171 วินาที