คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรด > ระบบสมการ ม.3

ระบบสมการ ม.3

วีดีโอ 6 บทเรียน (87 นาที) แบบฝึกหัด 35 ข้อ

จากที่ได้เรียนเรื่องระบบสมการเชิงเส้นมาแล้ว ในบทนี้จะเป็นการแก้ระบบสมการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมการกำลังสอง ใช้หลักการเหมือนกัน แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่าและคำตอบที่ได้จากระบบสมการ จะมีหลายคำตอบ ใช้พื้นฐานจากเรื่องการแก้สมการ และการแยกตัวประกอบ นอกจากนี้ยังนำความรู้ไปประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสมการต่างๆ ได้อีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแก้ระบบสมการกำลังสอง

วีดีโอ 13.41 นาที 29,010

เนื้อหาเรื่องการแก้ระบบสมการกำลังสอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแก้ระบบสมการกำลังสอง ข้อ 3-4

วีดีโอ 9.26 นาที 21,486

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้ระบบสมการกำลังสอง ข้อ 3-4 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้ระบบสมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแก้ระบบสมการกำลังสอง ข้อ 5-6

วีดีโอ 14.29 นาที 22,701

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้ระบบสมการกำลังสอง ข้อ 5-6 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้ระบบสมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแก้ระบบสมการกำลังสอง ข้อ 7-8

วีดีโอ 18.02 นาที 21,706

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้ระบบสมการกำลังสอง ข้อ 7-8 พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้ระบบสมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


โจทย์ระบบสมการกำลังสอง

วีดีโอ 15.39 นาที 30,707

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ระบบสมการกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ระบบสมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างโจทย์ระบบสมการกำลังสอง

วีดีโอ 16.28 นาที 24,636

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ระบบสมการกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ระบบสมการกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดระบบสมการกำลังสอง ชุดที่ 3

ระบบสมการ ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ระบบสมการ ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนระบบสมการ ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ระบบสมการ ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 ธันวาคม 2560   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนระบบสมการ ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที