คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > กราฟ ม.3

กราฟ ม.3

วีดีโอ 5 บทเรียน (50 นาที) แบบฝึกหัด 35 ข้อ

กราฟในบทนี้ หมายถึงกราฟเส้นตรง ซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น สองตัวแปร รูปแบบของสมการทั่วไป และสมการรูปมาตรฐาน ซึ่งเมื่อนำไปวาดกราฟแล้วจะเป็นเส้นตรง นอกจากนี้จะเรียนเกี่ยวกับการหาจุดตัดแกน x และการหาจุดตัดแกน y บทนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนเกี่ยวกับสมการเส้นตรง และระบบสมการเชิงเส้นต่อไป

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


กราฟเส้นตรง

วีดีโอ 8.57 นาที 38,286

อธิบายเรื่อง กราฟเส้นตรง รูปแบบสมการทั่วไป รูปมาตรฐานอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์กราฟเส้นตรง


การเขียนกราฟเส้นตรง

วีดีโอ 12.25 นาที 25,234

อธิบายเรื่อง การเขียนกราฟเส้นตรงอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การเขียนกราฟเส้นตรง


โจทย์กราฟเส้นตรง และข้อสังเกต

วีดีโอ 14.39 นาที 38,525

อธิบายเรื่อง ข้อสังเกตุ ถ้า m>0 ถ้า m<0 ถ้า m=0 ถ้า m หาค่าไม่ได้ ถ้าเส้นตรงขนานกัน ถ้าเส้นตรงตั้งฉากกัน ตัวอย่างโจทย์โจทย์กราฟเส้นตรง และข้อสังเกต


การหาจุดตัดแกน X และแกน Y

วีดีโอ 8.24 นาที 37,850

อธิบายเรื่อง การหาจุดตัดแกน X และแกน Yอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหาจุดตัดแกน X และแกน Y


ตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Y

วีดีโอ 6.17 นาที 22,316

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Y สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Yแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 3

กราฟ ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง กราฟ ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนกราฟ ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

กราฟ ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนกราฟ ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที