คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1

ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1

วีดีโอ 12 บทเรียน (142 นาที) แบบฝึกหัด 100 ข้อ

ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย เรียกง่ายๆ คือ ห.ร.ม.และ ค.ร.น. เป็นพื้นฐานที่จะต้องนำไปใช้ในการเรียนเรื่องอื่นๆ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเเก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ วิธีการหา ห.ร.ม. แบบต่างๆ รวมทั้งการหารแบบยูคลิด การหา ค.ร.น. ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม.กับ ค.ร.น. และโจทย์ปัญหาต่างๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ตัวประกอบของจำนวนนับ

วีดีโอ 14.27 นาที 23,566

อธิบายเรื่อง จำนวนนับ (Natural Number) จำนวนธรรมชาติ จำนวนคู่ จำนวนคี่ การหารลงตัว ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ โจทย์การหาตัวประกอบของจำนวนนับ สูตรลัด เทคนิคการคิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ตัวประกอบของจำนวนนับ


จำนวนเฉพาะ

วีดีโอ 9.37 นาที 29,224

อธิบายเรื่อง จำนวนเฉพาะ (Prime Number) ตัวประกอบเฉพาะอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์จำนวนเฉพาะ


การแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 13.15 นาที 28,378

อธิบายเรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การแยกตัวประกอบ


การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 10.24 นาที 28,774

อธิบายเรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ


การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร

วีดีโอ 6.16 นาที 28,165

อธิบายเรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหารอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหาร


การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิด

วีดีโอ 16.52 นาที 31,311

อธิบายเรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีการตั้งหารแบบยูคลิด


ตัวอย่างเพิ่มเติมการหา ห.ร.ม.

วีดีโอ 9.53 นาที 27,179

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างเพิ่มเติมการหา ห.ร.ม. สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมการหา ห.ร.ม.แล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.

วีดีโอ 15.29 นาที 31,778

อธิบายเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.


การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 8.50 นาที 29,051

อธิบายเรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) การหา ค.ร.น. การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ


การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการตั้งหาร

วีดีโอ 8.35 นาที 27,364

อธิบายเรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหารอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการตั้งหาร


ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

วีดีโอ 1.55 นาที 18,835

อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.

วีดีโอ 4.49 นาที 20,040

อธิบายเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ชุดที่ 4

ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 25 มิถุนายน 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.008 วินาที