คอร์สเรียนออนไลน์ > > ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 14 ชุด

ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 14 ชุด

ข้อสอบ 685 ข้อ

ส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย เมื่อทำเสร็จ โปรแกรมสามารถตรวจคะแนน และรู้ผลได้ทันที ข้อไหนไม่เข้าใจสามารถดูคลิปเฉลยได้ค่ะ น้องๆ หลายรุ่นที่ผ่านมาบอกว่าข้อสอบ PAT1 ยากมาก แต่พี่ว่าไม่เกินความสามารถน้องๆ นะคะ เคล็ดลับคือ ต้องฝึกทำบ่อยๆ จะทำให้น้องทำคะแนน PAT1 คณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นค่ะ

 

 

เนื้อหาและข้อสอบ


ข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557

ข้อสอบ 45 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 พฤศจิกายน 2557 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557

ข้อสอบ 45 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557

ข้อสอบ 45 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 ที่นี่ครับ

ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 14 ชุด สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 14 ชุด?

เริ่มเรียนบทเรียนข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 14 ชุด ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 14 ชุด ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.108 วินาที