คอร์สเรียนออนไลน์ > > ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์

ข้อสอบ 372 ข้อ

ส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย เมื่อทำเสร็จ โปรแกรมสามารถตรวจคะแนน และรู้ผลได้ทันที ข้อไหนไม่เข้าใจสามารถดูคลิปเฉลยได้ค่ะ

 

 

เนื้อหาและข้อสอบ


ข้อสอบ O-Net คณิต กุมภาพันธ์ 2549

ข้อสอบ 42 ข้อ

ข้อสอบ O-Net 2549 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ O-Net 2549 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ O-Net คณิต กุมภาพันธ์ 2550

ข้อสอบ 40 ข้อ

ข้อสอบ O-Net 2550 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ O-Net 2550 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ O-Net คณิต กุมภาพันธ์ 2551

ข้อสอบ 40 ข้อ

ข้อสอบ O-Net 2551 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ O-Net 2551 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ O-Net คณิต กุมภาพันธ์ 2552

ข้อสอบ 40 ข้อ

ข้อสอบ O-Net 2552 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ O-Net 2552 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ O-Net คณิต กุมภาพันธ์ 2553

ข้อสอบ 40 ข้อ

ข้อสอบ O-Net 2553 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ O-Net 2553 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ O-Net คณิตกุมภาพันธ์ 2554

ข้อสอบ 40 ข้อ

ข้อสอบ O-Net 2554 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ เข้าทำข้อสอบ O-Net 2554 ที่นี่ครับ


ข้อสอบ Pre O-NET ก.พ. 2554 ชุด A

ข้อสอบ 40 ข้อ

ข้อสอบ Pre O-NET ก.พ. 2554 ชุด A พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ


ข้อสอบ Pre O-NET ก.พ. 2554 ชุด B

ข้อสอบ 50 ข้อ

ข้อสอบ Pre O-NET ก.พ. 2554 ชุด B พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ


ข้อสอบ Pre O-NET ก.พ. 2554 ชุด C

ข้อสอบ 40 ข้อ

ข้อสอบ Pre O-NET ก.พ. 2554 ชุด C พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันทีครับ

ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์?

เริ่มเรียนบทเรียนข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.085 วินาที